ดีแทค กับความยั่งยืน

เชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง

ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย ดีแทคจึงเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อรักษาคสามารถทางการแข่งขัน และสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภคและสังคม ด้วยเป้าหมายสำคัญในปีพ.ศ. 2562 ที่ว่าดีแทคจะต้องกลับมามีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอีกครั้ง รวมถึงการอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในตลาดธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงมีการริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ ในกระบวนการดังกล่าว ดีแทคจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญ แต่ได้มีการสร้างคุณค่าแก่ห่วงโซ่อุปทานในส่วนการดำเนินหลัก โดยเน้นสร้างคุณค่าที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละห่วงโซ่

 

ติดต่อเรา

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap