เทคนิคเลือกประกันออนไลน์ ซื้อยังไงได้ส่วนลด เทคนิคเลือกประกันออนไลน์ ซื้อยังไงได้ส่วนลด
จูน

จูน

20 กรกฎาคม 2565

SHARE THIS

เทคนิคเลือกซื้อประกันออนไลน์ ซื้อยังไงให้ตอบโจทย์แถมได้ส่วนลด

ปัจจุบันไม่ว่าจะสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ต่างก็สามารถซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงประกันต่าง ๆ ทั้งประกันรถยนต์ ประกันภัย ประกันสุขภาพ ก็สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว ช่วยให้เข้าถึงง่าย สามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเราได้อย่างสะดวก บทความนี้จะพามาดูเทคนิคการเลือกซื้อประกันออนไลน์ ท้ายบทความมีเทคนิคดี ๆ มาบอกต่อว่าซื้อประกันอย่างไรให้ได้ส่วนลดเพิ่ม

ประเภทของประกัน

ประกันมีอยู่หลายหลายประเภท ทั้งประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันรถยนต์และอื่น ๆ อีกมากมาย เรามาดูกันว่าประกันที่สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้แต่ละประเภทคืออะไร ต่างกันอย่างไรบ้าง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สำหรับประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่คุ้มครองผู้เอาประกันจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ จนทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทางประกันก็จะเข้ามาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์และความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันไปตามประกันแต่ละตัว เช่น ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล จ่ายชดเชยกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ ฯลฯ

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายเป็นประกันที่จะคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของประกัน ซึ่งประกันจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเพื่อนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล โรคส่วนใหญ่ที่คุ้มครอง เช่น โรคมะเร็ง โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ ฯลฯ

ประกันสุขภาพ

ประกันโรคร้ายเป็นประกันที่จะคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของประกัน ซึ่งประกันจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันเพื่อนำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล โรคส่วนใหญ่ที่คุ้มครอง เช่น โรคมะเร็ง โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ ฯลฯ

ประกันรถยนต์

เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ และความเสียหายทางร่างกาย หรือทรัพย์สินที่อยู่บนรถ หรือนอกรถคันที่ทำประกัน โดยประกันรถยนต์แต่ละตัวก็จะมีความคุ้มครองมากน้อยต่างกันไป นอกจากนี้ประกันรถยนต์ก็ยังแบ่งเป็น 2 แบบย่อยคือ

  • ประกันภัยพ.ร.บ. เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี
  • ประกันรถยนต์แบบสมัครใจ คือประกันที่ซื้อแยกต่างหาก

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ประกันมอเตอร์ไซค์เป็นประกันที่มีความคล้ายคลึงกับประกันรถยนต์ แต่เปลี่ยนจากคุ้มครองรถยนต์เป็นคุ้มครองจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์แทน มีทั้งแบบภาคบังคับคือ พ.ร.บ.และแบบสมัครใจ ซึ่งแบบหลังจะคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันมอเตอร์ไซต์แบบพ.ร.บ.

ประกันการเดินทาง

สำหรับใครที่ชอบเดินทางน่าจะพอรู้จักกับประกันการเดินทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของประกัน คุ้มครองผู้เอาประกันจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง รวมถึงการถูกยกเลิกตั๋วเครื่องบิน หรือสินทรัพย์สูญหายระหว่างการเดินทาง หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ผู้เอาประกันการเดินทางจะได้รับค่าชดเชย เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไกล เดินทางเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ หรือเดินทางไปในที่ห่างไกล

ประกันอุปกรณ์มือถือ

ปัจจุบันประกันอุปกรณ์อุปกรณ์มือถือเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากของใช้ทั้งสมาร์ทโฟน สมาร์ตวอร์ช หูฟัง และอื่น ๆ เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง การซื้อประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีต่าง ๆ ทั้งหน้าจอแตก อะไหล่ชำรุด เสียหาย หรือสูญหายได้

เทคนิคการเลือกซื้อประกันออนไลน์

การเลือกซื้อประกันออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าประเภทประกันจากบริษัทประกันชั้นนำ ซึ่งประกันแต่ละประเภท ก็มีบริษัทประกันและตัวประกันให้เลือกมากมาย ทำให้ความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ ต่างกันด้วย มาดูเทคนิคเลือกซื้อประกันออนไลน์ เลือกยังไงให้ตอบโจทย์มากที่สุด

เลือกประเภทประกันที่ต้องการซื้อ

ประกันมีหลากหลายประเภท เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าต้องการซื้อประกันอะไร ก็ให้ดูที่ขอบเขตความคุ้มครองที่ต้องการ เช่น ซื้อประกันโรคร้ายอยากให้คุ้มครองโรคมะเร็งอย่างเดียว หรือคุ้มครองโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคพาร์กินสัน ฯลฯ ทั้งสองแบบก็จะมีเบี้บประกันที่ต่างกัน ยิ่งคุ้มครองมากเบี้บก็จะสูงตามไปด้วย

เลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ

การซื้อประกันคือการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงต้องเลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการซื้อประกันออนไลน์ ควรซื้อผ่านช่องทางที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีการคัดครองสินค้าประกันมาให้แล้วในระดับหนึ่ง อย่างการซื้อประกันออนไลน์ผ่าน DTAC กับดีชัวรันส์ ที่มีประกันหลายประเภทและหลายบริษัทที่น่าเชื่อถือให้เลือก

เลือกจากเบี้ยประกัน

อีกส่วนสำคัญในการใช้เป็นเกณฑ์การเลือกซื้อประกันออนไลน์คือ เบี้ยประกันที่ต้องจ่าย โดยแนะนำให้ทำการเปรียบเทียบประกันที่คุ้มครองใกล้เคียงกันและดูที่เบี้ยประกันที่คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา

เลือกจากผลตอบแทน

สำหรับประกันบางตัวที่พ่วงมาด้วยการสะสมทรัพย์ ให้ลองคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับในระหว่างสัญญาและหลังจากหมดสัญญา และนำไปพิจารณาควบคู่กับสิ่งที่ประกันครอบคลุม ว่าเหมาะกับตัวเองหรือไม่

เลือกซื้อผ่านช่องทางที่มาพร้อมโปรโมชั่น

นอกจากเราจะพิจารณาเลือกซื้อประกันออนไลน์ในส่วนของความคุ้มครองและเบี้ยประกันแล้ว เราสามารถซื้อประกันออนไลน์แบบได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วย สำหรับการซื้อประกันผ่านดีชัวรันส์จาก dtac มีโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันการเดินทางลด 15% ประกันรถยนต์แบบเลือกรับส่วนลดได้เองตามต้องการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dsurance.dtac.co.th/dtac

แนะนำประกันออนไลน์จากดีชัวรันส์

ประกันการเดินทาง ลดพิเศษ 15%

ในช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศเปิดให้เดินทางไปท่องเที่ยวได้แล้ว ใครที่สนใจอยากซื้อประกันการเดินแนะนำประกันการเดินทางจาก dtac ลดพิเศษ 15% แถมยังคุ้มครองค่ารักษาโควิด-19 และโรคฝีดาษลิงที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันรถยนต์ชั้น 1

สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็สามารถซื้อผ่านดีชัวรันส์จาก dtac ได้ ซึ่งนอกจากจะได้ประกันแล้วยังได้ส่วนลดอีกด้วย ความพิเศษคือสามารถเลือกรับส่วนลดได้ 3 รูปแบบโดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • ส่วนลดเงินสด 2,000 บาท หรือ
  • ส่วนลด 15% หรือ
  • คูปองเติมน้ำมัน 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันอุบัติเหตุพร้อมส่วนลดทันที 200 บาท

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุ สามารถเลือกซื้อผ่านดีชัวรันว์เพราะมาพร้อมส่วนลดทันที 200 บาท หรือลูกค้า dtac จะแลก 50 บาทเพื่อรับส่วนลดเป็น 250 บาทก็ได้เช่นกัน โดยแผนประกันก็มีให้เลือก 2 แผนจากทางบริษัททิพยประกันภัย คือแผนประกัน 870 บาทต่อปี และแผน 1,310 บาทต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

dtac Mobile Care ประกันโทรศัพท์มือถือ

เป็นอีกหนึ่งประกันที่หยิบยกมาแนะนำจากทางดีชัวรันส์ เพราะเชื่อว่าหลายคนมักจะประสบปัญหาซื้อโทรศัพท์ไปแล้วเกิดจอแตก ตกน้ำ เครื่องพัง สามารถซื้อประกัน dtac Mobile Care ได้ คุ้มครองการซ่อมแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง แถมในระหว่างรอซ่อมยังมีเครื่องสำรองให้ใช้ พร้อมบริการเข้ามารับเครื่องไปซ่อมให้แบบถึงที่อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ราจะเห็นได้ว่าเรื่องของประกันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะประกันใหญ่อย่างประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย หรือจะประกันการเดินทาง และประกันโทรศัพท์ก็สามารถซื้อได้แบบประกันออนไลน์ สามารถเปรียบเทียบราคา เบี้ยประกัน การคุ้มคริง และยังมาพร้อมโปรโมชั่นดี ๆ มากมาย ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและเลือกดูประกันออนไลน์ที่สนใจได้ที่ ดีชัวรันส์

บทความแนะนำ