ซิม Super 4G

ดู YouTube ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรีไม่จำกัด

ซิม Super 4G

ซิม Super 4G

 • 1.99 บาท / MB
 • ทุกเครือข่าย 1.5 สตางค์ / วินาที
   ทุกเครือข่าย นาทีแรก 99 ส.ต. ต่อไป 1.5 ส.ต./วินาที
 • 49 บาท / ซิม
 • โปรโมชั่นพิเศษ
  • ฟรี YouTube ทั้งคืน สูงสุด 12 เดือน (เที่ยงคืน-8โมงเช้า)
  • ฟังเพลงฟรี ไม่เสียค่าเน็ต

ประเภทของแพ็กเกจ

1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จะได้รับอัตราค่าบริการ และสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ดังนี้
2. อัตราค่าบริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” หลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  2.1.โทรทุกเครือข่าย นาทีแรก 99 ส.ต. ต่อไป 1.5 ส.ต./วินาที
  2.2. ส่ง SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย และ MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย สำหรับบริการ SMS ภาษาไทย หรือ SMS ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระ เว้นวรรค และตัวเลข) SMS ภาษาอังกฤษจำนวน 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ (รวมเว้นวรรคและตัวเลข) ในกรณีส่ง SMS ที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่าที่กำหนด หรือมีอักขระพิเศษรวมถึงภาษาอื่นๆ ในข้อความ จะมีการคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
  2.3. บริการเสริมอินเทอร์เน็ตเมกะไบต์ (MB) ละ 1.99 บาท

3.สำหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาที่ทำการเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่ จะได้รับเงินโบนัสของขวัญมูลค่า 15 บาท ในครั้งแรกที่เปิดใช้งาน ซึ่งโบนัสดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับบริการดังต่อไปนี้

 • โทรเบอร์ดีแทค,เบอร์นอกเครือข่ายดีแทค,SMS, MMS (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม) โดยไม่สามารถใช้ซื้อโปรโมชั่นเสริม,โทรเบอร์พิเศษ, บริการ CPA, IDD (บริการโทรไปต่างประเทศ), IR (บริการในต่างประเทศ)
 • อินเทอร์เน็ต (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม)
 • โบนัสดังกล่าวสามารถใช้งานได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้ซิม และไม่สามารถคืน แลกเป็นเงินสด หรือโอนให้เลขหมายอื่นได้

4. ผู้เปิดใช้บริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” จะได้รับสิทธิ์ดู YouTube ฟรี ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน สูงสุด 12 เดือน

 • เดือนที่ 1 ดูฟรีเมื่อเปิดใช้บริการ
 • เดือนที่ 2-12 ดูฟรีเมื่อเติมเงินสะสมครบ 150 บาทต่อเดือน
 • แพ็กเกจบริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน มีรายละเอียดดังนี้
  1. สำหรับผู้ใช้บริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) แบบไม่จำกัดปริมาณ ภายในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) ผ่านการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE
  2. รับสิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) แบบไม่จำกัดปริมาณ ภายในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน
  3. ผู้ใช้บริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” จะได้รับสิทธิ์การใช้แพ็กเกจบริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วันนี้ ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันภายใน 24 ชม. หลังจากทำการสมัคร กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS ยืนยัน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
  4. การใช้งาน YouTube ตั้งแต่เวลา 08.01 น. - 23.59 น. ผู้ใช้บริการ“ซิมซูเปอร์ 4G” จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ 
  5. ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นยูทูบ (YouTube) ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
  6. การใช้งานแชร์ Video Clip จาก YouTube ไปยัง Facebook, Twitter, Google+, Email, Message, Social hub ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม YouTube ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
  7. การกด link ออกนอกแอพพลิเคชั่น YouTube หรือใช้งาน link ที่นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่น YouTube ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม YouTube ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
  8. การใช้งานแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้หรือการอัพเดทอัตโนมัติจากตัวเครื่อง ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
  9. การใช้งาน YouTube และบริการ Google อื่นๆ จะถือว่าเป็นการใช้งานในแพ็กเกจ YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน
   • ผู้ใช้บริการที่ปัจจุบันมีแพ็กเกจ YouTube และ LINE TV 500 MB/วัน 29 บ., แพ็กเกจ YouTube และ LINE TV 1.5 GB/สัปดาห์ 99 บ. หรือแพ็กเกจ YouTube ไม่อั้น 1 ชั่วโมง จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน
   • ผู้ใช้บริการที่ปัจจุบันมีบริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน จะไม่สามารถสมัครแพ็กเกจ YouTube และ LINE TV 500 MB/วัน 29 บ., แพ็กเกจ YouTube และ LINE TV 1.5 GB/สัปดาห์ 99 บ. หรือ แพ็กเกจ YouTube ไม่อั้น 1 ชั่วโมงได้
   • อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   • บริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้นๆ
   • ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า นาน 30 วัน อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงหรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  11. ระบบการจัดเก็บและการคำนวณค่าบริการจะยึดถือตามระบบของบริษัทเป็นหลัก
  12. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม YouTube เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญาหรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รวบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด

5. ผู้เปิดใช้บริการ “ซิมซูเปอร์ 4G” จะได้รับสิทธิ์ใช้งานบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรี ไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตและไม่หักอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจ โดยสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นดีแทคมิวสิกอินฟินิทและมิวสิกแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้แก่ Apple Music, AtimeOnline, BEC TERO RADIO, Cat Radio, Coolism, Deezer, Fungjai, Joox และ Tidal แบบไม่จำกัดปริมาณ บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น ผ่านการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ทั้งนี้รายละเอียดแพ็กเกจที่กำหนด มีดังนี้

 • เดือนที่ 1 ดูฟรีเมื่อเปิดใช้บริการ
 • หลังจากเดือนที่ 1 ฟังเพลงสตรีมมิ่งฟรีกับบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท เมื่อใช้แพ็กเสริมที่มีอินเทอร์เน็ตแบบคิดตามปริมาณการใช้งานหรือใช้งานได้ต่อเนื่อง แบบรายสัปดาห์ราคา 59 บาทขึ้นไป หรือแบบรายเดือนราคา 199 บาทขึ้นไป
  • กรณีแพ็กเกจข้างต้นหมดอายุหรือถูกยกเลิกจะสามารถใช้บริการจากมิวสิกแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการได้ แต่จะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจ กรณีทำการสมัครแพ็กเกจที่กำหนดข้างต้นใหม่จะสามารถใช้บริการจากมิวสิกแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการโดยไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตและไม่หักอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจได้ โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

บริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท รวมถึงการใช้งาน 7 มิวสิกแอพพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ โดยมีเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

 • LINE MUSIC
  • บริการที่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การฟังเพลง, การค้นหาเพลง, การดาว์นโหลดเพลงแบบ offline
  • บริการที่ไม่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: (คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต): การ log-in, sign-in, การแจ้งเตือน, การชำระเงินค่าบริการต่างๆ บนแอพพลิเคชั่น, การแชร์ไปที่แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
 • Tidal
  • บริการที่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การฟังเพลง, การค้นหาเพลง, การดาว์นโหลดเพลงแบบ offline, การดูมิวสิกวิดีโอ
  • บริการที่ไม่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การ log-in, sign-in, การแจ้งเตือน, การชำระเงินค่าบริการต่างๆ บนแอพพลิเคชั่น, การแชร์ไปที่แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
 • KKBOX
  • บริการที่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การฟังเพลง, การค้นหาเพลง, การดาว์นโหลดเพลงแบบ offline,
  • บริการที่ไม่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การ log-in, sign-in, การแจ้งเตือน, การชำระเงินค่าบริการต่างๆ บนแอพพลิเคชั่น, การแชร์ไปที่แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
 • DEEZER
  • บริการที่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การฟังเพลง, การค้นหาเพลง, การดาว์นโหลดเพลงแบบ offline
  • บริการที่ไม่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การ log-in, sign-in, การแจ้งเตือน, การแชร์ไปที่แอพพลิเคชั่นอื่นๆ
 • Apple Music
  • บริการที่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การฟังเพลง
  • บริการที่ไม่รวมอยู่ในดีแทคมิวสิกอินฟินิท: การ log-in, sign-in
   • ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นข้างต้น ไม่รวมอยู่ในบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • การใช้งานแชร์เพลงหรือวิดีโอคลิปจากแอพพลิเคชั่นข้างต้น ไม่รวมอยู่ในบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • ข้อความแจ้งเตือนหรือ Push Notification ไม่รวมอยู่ในบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • การกด link ออกนอกมิวสิกแอพพลิเคชั่นข้างต้น ไม่รวมอยู่ในบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • การใช้งานแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้หรือการอัพเดทอัตโนมัติจากตัวเครื่อง ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • การชำระเงินค่าบริการต่างๆ บนแอพพลิเคชั่น ไม่รวมอยู่ในบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
   • อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   • ผู้ใช้บริการ MultiSim สามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจนี้ได้
   • บริการดีแทคมิวสิกอินฟินิทรองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานดีแทคมิวสิกอินฟินิทในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้นๆ
   • ช่องทางยกเลิกบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท : โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   • ช่องทางตรวจสอบวันหมดอายุบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท : บริการด่วนพิเศษ (USSD) สำหรับลูกค้าเติมเงิน กด *101*1#, สำหรับลูกค้ารายเดือน กด *121*6# (ไม่คิดค่าบริการ) และผ่านดีแทคแอพพลิเคชั่น
   • ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการดีแทคมิวสิกอินฟินิท อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงหรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.  ผู้เปิดใช้บริการ“ซิมซูเปอร์ 4G” จะได้รับสิทธิใช้งาน อินเทอร์เน็ต ฟรี 1 กิกกะไบต์ ความเร็ว 42 Mbps. ใช้ได้นาน 7 วัน (รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อเดือน) รับสิทธิ์ได้นาน 12 เดือน โดยกดรับสิทธิ์ผ่านหมายเลขบริการด่วนพิเศษ ระหว่างวันที่  9 มิถุนายน - 30 กันยายน 59   รับฟรีอินเทอร์เน็ต 12 GB กดรับสิทธิ์ที่หมายเลขหมาย *103*333#   จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • รับฟรี อินเทอร์เน็ต 1 กิกกะไบต์ ความเร็ว 42 Mbps. (ใช้ได้นาน 7 วัน) เมื่อเติมเงิน 150 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อเดือน ได้นาน 12 เดือน หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในระบบมากกว่า 0 บาทและวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • สิทธิการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ฟรีที่ผู้ใช้บริการได้รับนั้น จะไม่สามารถสะสมยอดคงเหลือไปใช้งานในเดือนถัดไปได้ และกรณีที่มีการใช้งาน อินเทอร์เน็ต หลังจากกำหนดระยะเวลา หรือใช้งานเกินจากจำนวนเมกะไบต์ (MB) ที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการในอัตราเมกะไบต์ (MB) ละ 1.99 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือผู้ใช้บริการสามารถซื้อหรือสมัครแพ็คเกจบริการเสริม อินเทอร์เน็ต ที่มีอยู่ในขณะนั้นได้

7.  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบแพ็กเกจที่ใช้งาน,ยอดบริการเสริมคงเหลือ, เงินสะสมคงเหลือได้ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ตรวจสอบโปรเสริมคงเหลือ *101*1# สำหรับภาษาไทย และ *101*1*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าบริการ)
  • ตรวจสอบเงินและวันคงเหลือ *101# และตรวจสอบโบนัสสะสมคงเหลือ *101*5# และ *101*5*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าบริการ)
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • *777 บริการถาม-ตอบอัตโนมัติ ฟรีค่าบริการถึง 31 ธันวาคม 2561!! (ปกติคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค

8. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร
9. ผู้เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใดๆ
10. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีนาทีละ 1.50 บาท หรือดีแทคเติมเงินนาทีละ 25 สต. ที่มีสิทธิ์รับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสสำหรับการรับสาย
11. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
12. การให้บริการเสริมอินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
13. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE
            13.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ
            13.2 ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
            13.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
            13.4 สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร รวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 3G
            13.5 ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริมอินเทอร์เน็ตอันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมายหรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงหรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

16. ให้บริการโดย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548