ย้ายค่ายเบอร์เดิมดีแทคเติมเงิน
สมัครโปรเสริมพร้อมรับสิทธิพิเศษเพียบ

ย้ายค่ายเบอร์เดิมทางออนไลน์
เลือกรับเน็ตฟรี โทรฟรี

สมัครโปรเสริมพร้อมรับสิทธิพิเศษเพียบ เริ่มเพียง 200 บาท 30 วัน

โทรฟรี

1800 นาที
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที
 • ฟรี! 150 นาที โทรทุกเครือข่าย ใช้ได้ 30วัน
  (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท./นาที (ไม่รวม VAT)
 • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1.99 บาท/MB
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • รับโทรฟรีเมื่อ เมื่อเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน
 • เมื่อย้ายค่ายสำเร็จเลือกรับสิทธิ์สมัครโปรเสริมพิเศษภายใน 7 วัน
  - เน็ตเร็ว 15Mbps 30GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 384Kbps+ โทรฟรีทุกค่าย ราคา 200 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*286#
  - เน็ต Max speed 20GB จากนั้นเร็ว 15Mpbs 60GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 1Mbps + โทรฟรีทุกค่าย ราคา300 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*371#

พิเศษ

 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 10GB

โปร
แนะนำ

เน็ตฟรี

18 GB
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที
 • ฟรีอินเตอร์เน็ต! 1.5GB ใช้ได้ 30วัน (นาน 12 เดือน)
   
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท./นาที (ไม่รวม VAT)
 • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1.99 บาท/MB
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • รับโทรฟรีเมื่อ เมื่อเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน
 • เมื่อย้ายค่ายสำเร็จเลือกรับสิทธิ์สมัครโปรเสริมพิเศษภายใน 7 วัน
  - เน็ตเร็ว 15Mbps 30GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 384Kbps+ โทรฟรีทุกค่าย ราคา 200 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*286#
  - เน็ต Max speed 20GB จากนั้นเร็ว 15Mpbs 60GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 1Mbps + โทรฟรีทุกค่าย ราคา300 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*371#

พิเศษ

 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 10GB

เน็ตฟรี

18 GB
 • โทรทุกเครือข่าย 1.55 สต./วินาที
 • ฟรีอินเตอร์เน็ต! 1.5GB ใช้ได้ 30วัน (นาน 12 เดือน)
   
 • โทรทุกเครือข่าย 1.55 บาท./นาที (ไม่รวม VAT)
 • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1.99 บาท/MB
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • รับโทรฟรีเมื่อ เมื่อเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน
 • เมื่อย้ายค่ายสำเร็จเลือกรับสิทธิ์สมัครโปรเสริมพิเศษภายใน 7 วัน
  - เน็ตเร็ว 15Mbps 30GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 384Kbps+ โทรฟรีทุกค่าย ราคา 200 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*286#
  - เน็ต Max speed 20GB จากนั้นเร็ว 15Mpbs 60GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 1Mbps + โทรฟรีทุกค่าย ราคา300 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*371#

พิเศษ

 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 10GB

โทรฟรี

1800 นาที
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 สต./วินาที
 • ฟรี! 150 นาที โทรทุกเครือข่าย ใช้ได้ 30วัน
  (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 บาท./นาที (ไม่รวม VAT)
 • ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1.99 บาท/MB
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • รับโทรฟรีเมื่อ เมื่อเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน
 • เมื่อย้ายค่ายสำเร็จเลือกรับสิทธิ์สมัครโปรเสริมพิเศษภายใน 7 วัน
  - เน็ตเร็ว 15Mbps 30GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 384Kbps+ โทรฟรีทุกค่าย ราคา 200 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*286#
  - เน็ต Max speed 20GB จากนั้นเร็ว 15Mpbs 60GB ใช้งานต่อเนื่องที่ 1Mbps + โทรฟรีทุกค่าย ราคา300 บาท 30 วัน
  สมัครกด *104*371#

พิเศษ

 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 10GB