สิทธิพิเศษสำหรับย้ายค่ายออนไลน์

โทรฟรี

1800 นาที
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที
 • โทรฟรี! 150 นาที ทุกเครือข่าย/เดือน
  (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที (ไม่รวม VAT)
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • เน็ต 1.99 บาท/MB
 • เติมเงินเพียง 100 บาทขึ้นไป/เดือน

เน็ตฟรี

18 GB
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที
 • ฟรีอินเตอร์เน็ต! 1.5GB ใช้ได้ 30วัน
  (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 0.55 บาท/นาที (ไม่รวม VAT)
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • เน็ต 1.99 บาท/MB
 • เติมเงินเพียง 100 บาทขึ้นไป/เดือน

เน็ตฟรี

18 GB
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 สต./วินาที
 • ฟรีอินเตอร์เน็ต! 1.5GB ระยะเวลาการใช้งานใช้ได้ 30วัน (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 สต./วินาที (ไม่รวม VAT)
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • เน็ต 1.99 บาท/MB
 • เติมเงินเพียง 100 บาทขึ้นไป/เดือน

โทรฟรี

1800 นาที
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 สต./วินาที
 • โทรฟรี! 150 นาที ทุกเครือข่าย/เดือน
  (นาน 12 เดือน)
 • โทรทุกเครือข่าย 1.5 สต./วินาที (ไม่รวม VAT)
 • SMS 3 บาท/ข้อความ
 • เน็ต 1.99 บาท/MB
 • เติมเงินเพียง 100 บาทขึ้นไป/เดือน