โปรเสริมพิเศษ!
สำหรับผู้พิการหรือผู้ที่
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีทั้งหมด 2 แพ็ก ให้เลือกดังนี้

 • สำหรับคนชอบเล่นเน็ต
  • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10GB
  • เมื่อใช้ครบตามปริมาณเน็ตที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
  • ราคา 66 บาท (รวมภาษีแล้ว)
  • ใช้ได้นาน 30 วัน (โปรเสริมนี้จะต่ออายุอัตโนมัติ หรือจนกว่าจะยกเลิก)
 • สำหรับคนชอบเน็ตและโทร
  • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 8GB
  • เมื่อใช้ครบตามปริมาณเน็ตที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
  • โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที (ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลัก)
  • ราคา 66 บาท (รวมภาษีแล้ว)
  • ใช้ได้นาน 30 วัน (โปรเสริมนี้จะต่ออายุอัตโนมัติ หรือจนกว่าจะยกเลิก)

ช่องทาง : สามารถสมัครโปรเสริมพิเศษ ได้ที่ร้าน dtac hall หรือ dtac shop เท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร
 • โปรเสริมพิเศษนี้! สำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 • เริ่มสมัครได้ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 • โปรเสริมพิเศษทั้ง 2 แพ็กนี้ รับสิทธิ์ใช้ 5G/4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณเน็ตที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ลูกค้าสามารถสมัครโปรเสริมพิเศษสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ dtac hall หรือ dtac shop เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรผู้พิการหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกครั้งกับพนักงานขาย ก่อนทำการสมัครโปรเสริมพิเศษเหล่านี้ และชื่อผู้จดทะเบียนหมายเลขที่สมัครโปรเสริมพิเศษนี้ จะต้องตรงกับชื่อผู้เป็นเจ้าของบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น
 • โปรเสริมจะต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน หรือจนกว่าจะยกเลิกโปรเสริม
 • ไม่สามารถสมัครซ้ำได้ หากต้องการสมัครใหม่จะต้องทำการยกเลิกโปรเสริมที่มีอยู่ก่อน หรือต้องรอให้โปรเสริมหมดอายุเท่านั้น จึงจะสมัครใหม่ได้ที่ dtac hall หรือ dtac shop เท่านั้น
 • บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่,
  หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท
  ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ