ซิม AEC

ซิมดีแทคเติมเงินพม่า

ซิมดีแทคเติมเงินพม่า

 • 1.99 บาท / MB
   ฟรี Facebook, LINE และ Viber นาน 12 เดือน (ฟรีทันที 30 วัน และทุกครั้งที่เติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ฟรีอีก 30 วันนับจากวันที่เติมเงิน)
 • เบอร์ดีแทค 1 บาท/ชั่วโมง
   ตั้งแต่ 6 โมงเช้า – 6 โมงเย็น นอกช่วงเวลา 1 บาท/นาที
  • เครือข่ายอื่น 1 บาท/นาที
 • โทรกลับพม่า ผ่านการกด 00400
  • เทเลนอร์พม่า 3 บาท/นาที
  • เครือข่ายอื่น 4 บาท/นาที
 • 49 บาท / ซิม
 • โปรโมชั่นพิเศษ
  • รับสิทธิ์โทรเบอร์เทเลนอร์พม่า นาทีละ 1.50 บาท สมัครกด *104*712# ค่าธรรมเนียม 29 บาท/เดือน
  • ฟรีเพลงรอสายหนึ่งเพลง และค่าธรรมเนียมเดือนแรก
  • บริการใจดีให้โอนค่าโทรไปประเทศพม่า
  • บริการข้อความและคอลเซ็นเตอร์ภาษาพม่า
ซิมดีแทคเติมเงินกัมพูชา

ซิมดีแทคเติมเงินกัมพูชา

 • 1.99 บาท / MB
   ฟรี Facebook, LINE และ Viber นาน 12 เดือน (ฟรีทันที 30 วัน และทุกครั้งที่เติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ฟรีอีก 30 วัน นับจากวันที่เติมเงิน)
 • เบอร์ดีแทค 1 บาท/ชั่วโมง
   ตั้งแต่ 6 โมงเช้า – 6 โมงเย็น นอกช่วงเวลา 1 บาท/นาที
  • เครือข่ายอื่น 1 บาท/นาที
 • โทรกลับกัมพูชา ผ่านการกด 00400 3 บาท/นาที
  • 49 บาท / ซิม
  • โปรโมชั่นพิเศษ
   • บริการใจดีให้โอนค่าโทรไปประเทศกัมพูชา
   • บริการข้อความและคอลเซ็นเตอร์ภาษากัมพูชา

  ประเภทของแพ็กเกจ

  ซิมพม่า

  1. ผู้ที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561
   1. "ซิมดีแทคพม่า" ราคา 49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับเงินโบนัสของขวัญมูลค่า 15 บาท และอินเทอร์เน็ต50 เมกะไบต์ ซึ่งโบนัสของขวัญสามารถใช้งานได้กับบริการดังต่อไปนี้
    1. โทรเบอร์ดีแทค,เบอร์นอกเครือข่ายดีแทค,SMS, MMS (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม) โดยไม่สามารถใช้ซื้อโปรโมชั่นเสริม,โทรเบอร์พิเศษ, บริการ CPA, IDD (บริการโทรไปต่างประเทศ), IR (บริการในต่างประเทศ)
    2. อินเทอร์เน็ต (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม)
    3. โบนัสดังกล่าวจะมีอายุเพียง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้ซิม และโบนัสไม่สามารถคืน แลกเป็นเงิน หรือโอนให้เลขหมายอื่นได้
   2.  “ซิมพิเศษสำหรับชาวพม่า” ราคา 15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับโบนัสโทรในเครือข่าย 20 บาทและอินเทอร์เน็ต50เมกะไบต์ วันใช้งาน 15 วัน​
   3.  “ซิมพิเศษพม่า_D75” ราคา 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับโบนัสโทรในเครือข่าย 20 บาทและอินเทอร์เน็ต50เมกะไบต์ วันใช้งาน 15 วัน​ ​​
  2. จะได้รับอัตราค่าบริการ“ซิมดีแทคพม่า”“ซิมพิเศษสาหรับชาวพม่า”และ“ซิมพิเศษพม่า_D75”โดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ​
  3. อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคพม่า” “ซิมพิเศษสำหรับชาวพม่า” และ“ซิมพิเศษพม่า_D75” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   1. โทรออกไปยังเลขหมายในเครือข่ายดีแทค : 
    1. ช่วงเวลา 06:00 – 18:00 จะคิดอัตราค่าบริการเฉพาะนาทีแรก 1 บาท โดยโทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที นาทีที่ 61 เป็นต้นไป 
    2. ช่วงเวลา 18:01 - 05:59 คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท 
   2. โทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย คิดอัตราค่าใช้บริการ นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาทีตลอด 24 ชั่วโมง
   3. ส่ง SMS คิดข้อความละ 3 บาท/เลขหมาย /ข้อความ
    1. SMS ภาษาไทย  :  70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระและเว้นวรรค) 
    2. SMS ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :  70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระและเว้นวรรค) 
    3. SMS ภาษาอังกฤษ :  160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมเว้นวรรค) 
    4. ในกรณีส่ง SMS ที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่าที่กำหนดหรือมีสัญลักษณ์พิเศษรวมถึงภาษาอื่นๆ ในข้อความ การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ 

    5. ส่ง MMS ข้อความละ 3 บาท/เลขหมาย /ข้อความ
    6. บริการเสริมอินเทอร์เน็ตเมกะไบต์ละ 2 บาท
  4. รับสิทธิใช้งานบริการเสริมเสียงเพลงรอสายฟรีเดือนแรก : 
  5. หากผู้ใช้บริการสนใจจะใช้บริการเสียงเพลงรอสายต่อในเดือนถัไป สามารถสมัครบริการผ่านช่องทาง ดังนี้

   • ระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR *119 ซึ่งคิดค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • โทร *888 call center ซึ่งคิดค่าบริการโทรเข้านาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • สำนักงานบริการ
   • www.dtacmusic.com 
   • wap.dtacmusic.com 
   • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ​, ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ, บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิที่กล่าวข้างต้น
  6. รับสิทธิพิเศษอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลไปประเทศพม่าผ่าน 00400 ดังนี้(ไม่รวมVat)
   1. ระยะเวลารับสิทธินับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ“ซิมดีแทคพม่า”“ซิมพิเศษสาหรับชาวพม่า”และ“ซิมพิเศษพม่า_D75”
    1. โทรนาทีละ 3 บาท ไปยังเลขหมายเทเลนอร์เมียนมาร์   
    2. นาทีละ 4 บาท สำหรับโทรไปยังเลขหมายเครือข่ายอื่นๆในพม่า  
    3. คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที สำหรับนาทีแรก และนาทีต่อไปคิดค่าบริการเป็นช่วง ช่วงละ 6 วินาที เช่นหากโทรไปพม่า 1 นาที 15    วินาที คิด 4 บาท สำหรับ 1 นาทีแรก ในส่วนของ 15 วินาที คิดเป็น 3 ช่วง (6วินาที+6วินาที+6วินาที) ช่วงละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.20 บาท (อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการ 004 โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไทรเนต จำกัด) 

  7. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆหรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว 
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิคหรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครืองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด  
  9. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  10. ให้บริการโดย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ฟรี facebook LINE และViber 30 วัน”​

  1. ผู้เปิดใช้บริการ “ซิมดีแทคพม่า”“ซิมพิเศษสาหรับชาวพม่า”และ“ซิมพิเศษพม่า_D75” จะได้รับสิทธิ์ใช้งานบริการเสริมฟรี facebook LINE และViber ได้ไม่จำกัด ได้นาน 30 วัน สิทธิ์ดังกล่าวระบบจะเปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS โดย
   • รับสิทธิ์ใช้ฟรี facebook LINE และViber 30 วัน เมื่อเปิดใช้งานซิมการ์ด (เฉพาะ”ซิมดีแทคพม่า”เท่านั้
   • ภายในระยะเวลา1ปี หลังจากเปิดใช้งานซิมการ์ดทุกครั้งที่เติมเงิน 50 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เล่น facebook, LINE, Viber ได้ฟรีอีก 30 วัน นับจากวันที่เติมเงิน
  2. รับสิทธิ์ใช้บริการเสริมฟรี facebook LINE และViber นาน 30 วัน ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยหากลูกค้ายกเลิกบริการเสริมฟรี facebook LINE และViber นาน 30วัน นี้แล้วจะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์การใช้งานบริการเสริมนี้ได้อีก  
  3. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น 
  4. บริการเสริม facebook LINE และViber รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น : ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้นๆ 
  5. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะ Active โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน 
  6. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  7. ให้บริการโดย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

  ซิมกัมพูชา

  1. ผู้ที่ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ
   1. "ซิมกัมพูชา" ราคา 49บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับเงินโบนัสของขวัญมูลค่า 15 บาท และอินเทอร์เน็ต50 เมกะไบต์ ซึ่งโบนัสของขวัญสามารถใช้งานได้กับบริการดังต่อไปนี้
    1. โทรเบอร์ดีแทค,เบอร์นอกเครือข่ายดีแทค,SMS, MMS (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม) โดยไม่สามารถใช้ซื้อโปรโมชั่นเสริม,โทรเบอร์พิเศษ, บริการ CPA, IDD (บริการโทรไปต่างประเทศ), IR (บริการในต่างประเทศ)
    2. อินเทอร์เน็ต (ค่าบริการใช้งานตามโปรโมชั่นหลักของซิม)
    3. โบนัสดังกล่าวจะมีอายุเพียง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้ซิม และโบนัสไม่สามารถคืน แลกเป็นเงิน หรือโอนให้เลขหมายอื่นได้
   2.  “ซิมพิเศษสำหรับชาวกัมพูชา” ราคา 20 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับค่าโบนัสโทรฟรี  20 บาทและอินเทอร์เน็ต50 เมกะไบต์ วันใช้งาน  15 วัน 
  2. จะได้รับอัตราค่าบริการ “ซิมกัมพูชา” และ ”ซิมพิเศษสำหรับชาวกัมพูชา”โดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ 
  3. อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคกัมพูชา” “ซิมพิเศษสาหรับชาวกัมพูชา”(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   1. โทรออกไปยังเลขหมายในเครือข่ายดีแทค : 
    1. ช่วงเวลา 06:00 – 18:00 จะคิดอัตราค่าบริการเฉพาะนาทีแรก 1 บาท โดยโทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที นาทีที่ 61 เป็นต้นไป 
    2. ช่วงเวลา 18:01 - 05:59 คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท 
   2. โทรออกไปยังเลขหมายนอกเครือข่าย คิดอัตราค่าใช้บริการ นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาทีตลอด 24 ชั่วโมง
   3. ส่ง SMS คิดข้อความละ 3 บาท/เลขหมาย /ข้อความ
    1. SMS ภาษาไทย  :  70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระและเว้นวรรค) 
    2. SMS ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ :  70 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมสระและเว้นวรรค) 
    3. SMS ภาษาอังกฤษ :  160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ (รวมเว้นวรรค) 
    4. ในกรณีส่ง SMS ที่มีจำนวนตัวอักษรมากกว่าที่กำหนดหรือมีสัญลักษณ์พิเศษรวมถึงภาษาอื่นๆ ในข้อความ การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ 

    5. ส่ง MMS ข้อความละ 3 บาท/เลขหมาย /ข้อความ
    6. บริการเสริม internet เมกะไบต์ละ 2 บาท
  4. รับสิทธิพิเศษอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลไปประเทศกัมพูชาผ่าน 00400 คิดค่าบริการโทรนาทีละ 3 บาท
  5. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ  
   หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิคหรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น  หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครืองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด  
  7. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  8. ให้บริการโดย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ฟรี facebook LINE และViber 30 วัน”​

  1. ผู้เปิดใช้บริการ “ซิมดีแทคกัมพูชา” “ซิมพิเศษสาหรับชาวกัมพูชา”จะได้รับสิทธิ์ใช้งานบริการเสริมฟรี facebook LINE และViber ได้ไม่จำกัดได้นาน 30 วัน สิทธิ์ดังกล่าวระบบจะเปิดให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS โดย
  2. 1.1รับสิทธิ์ใช้ฟรี facebook LINE และViber 30 วัน เมื่อเปิดใช้งานซิมการ์ด (เฉพาะ”ซิมดีแทคกัมพูชา”เท่านั้น)
   1.2ภายในระยะเวลา1ปี หลังจากเปิดใช้งานซิมการ์ดทุกครั้งที่เติมเงิน 50 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เล่น facebook, LINE, Viber ได้ฟรีอีก 30 วัน นับจากวันที่เติมเงิน 

  3. รับสิทธิ์ใช้บริการเสริมฟรี facebook LINE และViber นาน 30 วัน ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยหากลูกค้ายกเลิกบริการเสริมฟรี facebook LINE และViber นาน 30วัน นี้แล้วจะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์การใช้งานบริการเสริมนี้ได้อีก  
  4. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น 
  5. บริการเสริม facebook LINE และViber รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น : ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้นๆ 
  6. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะ Active โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน 
  7. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
  8. ให้บริการโดย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

  คำถามพบบ่อย