บอกต่อ 5 แผนประกันเดินทางทั้งในและต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจทุกทริป บอกต่อ 5 แผนประกันเดินทางทั้งในและต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจทุกทริป
Natthy Maney

Natthy Maney

11 มกราคม 2566

SHARE THIS

บอกต่อ 5 แผนประกันเดินทางทั้งในและต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจทุกทริป

ช่วงเทศกาลแบบนี้ใคร ๆ ต่างก็เดินทางท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว นอกจากแพลนเที่ยวแล้ว แนะนำให้แพลนซื้อประกันเดินทางไว้ด้วย โดยเฉพาะใครที้เดินทางไกลหรือเดินทางระยะเวลายาว ๆ เพราะหลายครั้งที่เกิดเหตุไม่คาดคิดมากมาย ทั้งเที่ยวบินถูกยกเลิก ถูกเลื่อนเที่ยวบิน ของหาย หรือเกิดเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางได้

ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจของตัวเองและเพื่อนร่วมทริปอย่าลืมซื้อประกันเดินทางติดไว้ด้วย งั้นเรามาดูประกันเดินทางจาก dSurance ที่แนะนำในบทความนี้กันเลย

ประกันเดินทาง คืออะไร

ประกันเดินทางคือ ประกันที่คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปทำงาน หรือเดินทางไปทำธุระต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ค่าสัมภาระสูญหาย เอกสารการเดินทางสูญหาย การเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือถูกยกเลิก และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกันด้วย

แนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ

สำหรับประกันเดินทางต่างประเทศจาก dSurance ปัจจุบันจะมีให้เลือก 3 แผนด้วยกัน โดยทั้งหมดจะเป็นประกันจากบริษัท MSIG ดังนี้

ประกันเดินทาง MSIG : Easy 1

สำหรับประกันเดินทาง MSIG : Easy 1 จะมีการคุ้มครองครอบคุมทั้งกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งคุ้มครองทรัพย์สินให้กับผู้เอาประกันด้วย โดยรายการคุ้มครองหลัก ดังนี้

 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : 5,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ : 5,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย : 250,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล : 3,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน : 2,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ : 2,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก : 4,000,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองพิเศษอีก เช่น กรณีพลาดการต่อเที่ยวบิน 15,000 บาท กรณีการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระและทรัพย์สิน 60,000 บาท ฯลฯ ส่วนเบี้ยประกันเดินทางจะแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น

 • ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 900 บาท/ปี
 • สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน อียิปต์ 1,215 บาท/ปี

ประกันเดินทาง MSIG : Easy 2

ประกันเดินทาง MSIG : Easy 2 มีความคล้ายกับแผนแรก แต่จะราคาถูกกว่าเล็กน้อย ทำให้ความคุ้มครองน้อยกว่าในแต่ละรายการ เช่น กรณีทุพพลภาพจะมีทุนประกัน 4,000,000 บาท น้อยกว่าแผนแร 1,000,000 บาท สำหรับรายละเอียดรายการการคุ้มครองหลัก ดังนี้

 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ : 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย : 150,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล : 2,500 บาท
 • การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน : 2,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ : 2,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก : 3,000,000 บาท

มีการคุ้มครองเพิ่มเติมเช่น การสูญหายเงินสด 4,000 บาท เอกสารการเดินทางสูณหาย 20,000 บาท ส่วนเบี้ยประกันเดินทางจะแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น

 • ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 665 บาท/ปี
 • สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน อียิปต์ 885 บาท/ปี

ประกันเดินทาง MSIG : Easy Visa Plus

มาถึงประกันเดินทางแผนที่ราคาย่อมเยาที่สุด กับ MSIG : Easy Visa Plus เพราะเบี้ยประกันถูกที่สุด แต่ยังมีรายการที่คุ้มครองครบครัน ส่วนทุนประกันก็น้อยลงตามไปด้วย ซึ่งรายละเอียดการคุ้มครองหลัก มีดังนี้

 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ : 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย : 100,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน : 2,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ : 1,500,000 บาท
 • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก : 500,000 บาท

ส่วนเบี้ยประกันเดินทางจะแตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น

 • ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 270 บาท/ปี
 • สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน อียิปต์ 315 บาท/ปี

แนะนำประกันเดินทางในประเทศ

ส่วนของประกันเดินทางในประเทศไทยจาก dSurance จะมีให้เลือก 2 แผนด้วยกัน ซึ่งเป็นประกันของ Tune Protect (ทูนประกันภัย) ดังนี้

ประกันเดินทาง Tune Protect : Mini

เป็นแผนประกันเดินทางที่มีเบี้ยประกันอยู่ที่ 99 บาทต่อปีเท่านั้น แม้จะเป็นแผนเล็ก ๆ แต่ก็เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อย มาดูกันว่ามีรายละเอียดการคุ้มครองอะไรบ้าง

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป : 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย : 100,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา : 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา : 1,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : 3,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : 150,000 บาท

ประกันเดินทาง Tune Protect : Happy

สำหรับคนที่เดินทางภายในประเทศและต้องการการคุ้มครองที่มากกว่า แนะนำเป็นประกันเดินทาง Tune Protect : Happy เพราะเบี้ยประกันอยู่ที่ 289 บาทต่อปี แต่การคุ้มครองครอบคลุมหลายรายการ และทุนคุ้มครองก็มากกว่าแผน Tune Protect : Mini อีกด้วย

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป :2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย : 200,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา : 2,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา : 2,000,000 บาท
 • การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : 30,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง : 30,000 บาท
 • การล่าช้าในการเดินทาง : 20,000 บาท
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน : 20,000 บาท
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : 20,000 บาท
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : 20,000 บาท
 • ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : 10,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : 500,000 บาท
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย : 20,000 บาท

ประกันเดินทางมีข้อดีอย่างไร

การซื้อประกันส่วนใหญ่ก็เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันจากเหตุไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับประกันเดินทาง ข้อดีของประกันเดินทางคือ ช่วยคุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การเดินทางล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน ทรัพย์สินสูญหาย หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิต และคุ้มครองถึงผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบด้วย

ดังนั้นการซื้อประกันการเดินทางจึงเหมือนเป็นการซื้อความคุ้มครอง และทำให้เราสบายใจในระหว่างเดินทาง ทั้งต่อตัวเราเอง และคนร่วมทริป

วิธีเลือกซื้อประกันเดินทาง

การเลือกซื้อประกันการเดินทางส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแล้วแต่บุคคล ทั้งระยะเวลา เบี้ยประกัน ทุนคุ้มครอง รายการครอบคลุม ดังนี้

 • เบี้ยประกันการเดินทาง : อยู่ในช่วงราคาที่เรารับได้หรือไม่ ทั้งนี้ควรดูเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยประกันกับทุนคุ้มครองที่จะได้รับด้วย
 • รายการคุ้มครอง : ให้อ่านรายการการคุ้มครอง เพราะแต่ละแผนประกันเดินทางจะมีความแตกต่างกัน เช่น มีประกันอุบัติเหตุ รักษาค่าพยาบาล แต่ไม่มีการคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือในบางแผนประกันเดินทางจะมีการคุ้มครองกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนรักการผจญภัย เป็นต้น
 • ทุนคุ้มครอง : หรือวงเงินคุ้มครองที่จะได้รับจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ สามารถพิจาณาจากลักษณะทริปของตัวเองได้ หากเดินทางไกล มีความเสี่ยงเรื่องตั๋วเครื่องบิน ควรเลือกประกันที่ครอบคลุมเรื่องนี้ในวงเงินที่สูง หรือเพียงพอต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
 • เช็กความคุ้มครองในประเทศปลายทาง : โดยเฉพาะประกันเดินทางต่างประเทศ แต่ละแผนจะมีการครองคลุมพื้นที่ปลายทางไม่เหมือนกัน ทำให้ราคาเบี้ยประกันไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องเลือกให้ตรงกับประเทศที่จะไปด้วย

ประกันการเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้ทริปวันหยุดหายกังวล สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สนุกยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ อย่างน้อยก็ยังมีประกันเดินทางที่คอยจ่ายเบี้ยชดเชยในส่วนต่าง ๆ ให้ ใครสนใจประกันเดินทางแผนไหน สามารถเลือกดูได้ที่ ดีชัวรันส์

โปรโมชันแนะนำ

บทความแนะนำ