เน็ต 4G/3G Non-Stop

เล่นเน็ตได้ไม่มีหยุด ที่ความเร็วสูงสุด 100Mbps

เน็ต 4G/3G Non-Stop 19 บาท/วัน

เน็ต 4G/3G Non-Stop 19 บาท/วัน

19 บาท / วัน
 • 500 MB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 500 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 64Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*881# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 29 บาท/วัน

เน็ต 4G/3G Non-Stop 29 บาท/วัน

29 บาท / วัน
 • 1 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 1 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 64Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*882# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 49 บาท/วัน

เน็ต 4G/3G Non-Stop 49 บาท/วัน

49 บาท / วัน
 • 1.2 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 1.2 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbp
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*29#โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 79 บาท/สัปดาห์

เน็ต 4G/3G Non-Stop 79 บาท/สัปดาห์

79 บาท / สัปดาห์
 • 600 MB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 600 MB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 สัปดาห์
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • สมัครกด *104*883# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 99 บาท/สัปดาห์

เน็ต 4G/3G Non-Stop 99 บาท/สัปดาห์

99 บาท / สัปดาห์
 • 1 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 1 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 สัปดาห์
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • สมัครกด *104*884# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 199 บาท/สัปดาห์

เน็ต 4G/3G Non-Stop 199 บาท/สัปดาห์

199 บาท / สัปดาห์
 • 1.2 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 1.2 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 สัปดาห์
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • สมัครกด *104*28# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-stop 299 บาท / เดือน

เน็ต 4G/3G Non-stop 299 บาท / เดือน

299 บาท / เดือน
 • 2.5 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 2.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 เดือน
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • สมัครกด *104*353# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 399 บาท / เดือน

เน็ต 4G/3G Non-Stop 399 บาท / เดือน

399 บาท / เดือน
 • 4.5 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 4.5 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 เดือน
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • ไม่จำกัด
 • สมัครกด *104*21# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-stop 699 บาท / เดือน

เน็ต 4G/3G Non-stop 699 บาท / เดือน

699 บาท / เดือน
 • 9 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 9 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbp
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 เดือน
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • ไม่จำกัด
 • สมัครกด *104*344# โทรออก
เน็ต 4G/3G Non-Stop 799 บาท / เดือน

เน็ต 4G/3G Non-Stop 799 บาท / เดือน

799 บาท / เดือน
 • 12 GB
  • 4G/3G ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps เมื่อครบ 12 GB เล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps
  • ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 เดือน
 • ฟังเพลงออนไลน์ ไม่หักเน็ตจากแพ็กเกจ
 • ไม่จำกัด
 • สมัครกด *104*343# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

โปรโมชั่นหลัก

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่และปัจจุบันจากดีแทคประเภทบุคคลธรรมดา ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  1. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop วันละ 19 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 500MB (ปกติ 250MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
  2. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop วันละ 29 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 1GB (ปกติ 500MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps
  3. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop วันละ 49 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 1.2GB (ปกติ 600MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
  4. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop สัปดาห์ละ 79 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 52 สัปดาห์ หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 600MB (ปกติ 300MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  5. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop สัปดาห์ละ 99 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 52 สัปดาห์ หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 1GB (ปกติ 500MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  6. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop สัปดาห์ละ 199 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 52 สัปดาห์ หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 1.2GB (ปกติ 600MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
  7. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop เดือนละ 299 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 12 เดือน หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 2.5GB (ปกติ 750MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  8. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop เดือนละ 399 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 12 เดือน หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 4.5GB (ปกติ 1.5MB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
   1. dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด
  9. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop เดือนละ 699 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 12 เดือน หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 9GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
   1. dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด
  10. แพ็กเกจ เน็ต 4G/3G Non-Stop เดือนละ 799 บาท รับสิทธิ์นานต่อเนื่อง 12 เดือน หลังจากการสมัครครั้งแรก โดยมีจำนวนเงินและวันคงเหลือเพียงพอ สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 100Mbps ได้ 12GB (ปกติ 4GB) หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
   1. dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดได้ 100Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดได้ 42 Mbps ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 3. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษจากแพ็กเกจต่าง ๆ นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 1 ชั่วโมง 
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดบริการเสริมคงเหลือได้ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง ดังนี้
  • บริการด่วนพิเศษ *101*1# สำหรับภาษาไทย และ *101*1*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าโทร)
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าโทรครั้งละ 3 บาท)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
 5. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม “อินเทอร์เน็ต” ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 6. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครในแต่ละครั้ง
 7. ผู้ใช้บริการ “อินเทอร์เน็ต” ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการนำไปใช้งานในต่างประเทศจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิพิเศษจะต้องใช้งานงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น
 8. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละรายและหากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิพิเศษสำหรับบริการเสริม “อินเทอร์เน็ต” ตามรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่แล้ว ผู้สมัครต้องทำการเลือกรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายรายการใดรายการหนึ่ง
 10. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการของบริการ “อินเทอร์เน็ต” เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา ของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 11. ระบบการจัดเก็บและการคำนวณค่าบริการ จะยึดถือตามระบบของบริษัทเป็นหลัก
 12. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ “อินเทอร์เน็ต” จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการ ส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
 14. การสมัครโปรโมชั่นนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
 15. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548 

คำถามพบบ่อย