ใจดีข้ามแผ่นดิน

โปรเดียวเล่นเน็ตได้ 5 ประเทศ โปรใจดีข้ามแผ่นดิน 100 บ. 2 GB นาน 7 วัน  ไทย มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว