รวมโปรโมชั่นหลัก

โปรหลักสุดคุ้ม เลือกได้ตรงกับกับความต้องการของคุณ

โปร Go เพลิน

โปร Go เพลิน

 • ฟรีอินเทอร์เน็ตกันเน็ตรั่ว
 • ทุกเครือข่าย 0.69 บาท / นาที
 • 30 บาท / ครั้ง
 • สมัครกด *103*55# โทรออก
โปรโทรคุ้มกลางวัน

โปรโทรคุ้มกลางวัน

 • 1 บาท / นาที
 • ทุกเครือข่าย 1.29 บาท / นาที
  • นาทีละ 29 สต. (โทรเบอร์ดีแทค : 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น นอกช่วงเวลา นาทีละ 1.29 บาท)
 • 30 บาท / ครั้ง
 • สมัครกด *103*118# โทรออก
โปรโทรสนุกเบอร์ดีแทค

โปรโทรสนุกเบอร์ดีแทค

 • 1 บาท / นาที
 • เบอร์ดีแทค 0.24 บาท / นาที
  • 2 นาทีแรก 0.99 บาท/นาที
  • โทรนอกเครือข่าย 0.99บาท/นาที
 • 10 บาท / ครั้ง
 • สมัครกด *103*210# โทรออก
โปรทุกวินาที

โปรทุกวินาที

 • 1.99 บาท / MB
 • ทุกเครือข่าย 1.5 สตางค์ / วินาที
  • โทรคุ้มทุกเครือข่าย คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที ตั้งแต่วินาทีแรก ตลอด 24 ชม.
 • สมัครกด *103*150# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีรายละเอียดดังนี้
  1. โปร Go เพลิน
   1. โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.69 บาท (ไม่รวม VAT.) ตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
   2. ส่ง SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย และ MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   3. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่วต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในระบบมากกว่า 0 บาทและวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
   4. สิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่วต่อเนื่องนาน 12 เดือน ในข้อ 3 ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดใช้งานตามปกติ ขั้นต่ำ 10 บาท ต่อเดือน (ตามรอบปฎิทิน) และระบบจะทำการขยายสิทธิฟรีอินเตอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่วให้อัตโนมัติอีก 365 วัน นับจากวันที่มีการใช้งานครบตามเงื่อนไข (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
   5. อินเทอร์เน็ตที่ได้รับฟรีนี้ไม่สามารถใช้งาน วอยซ์โอเวอร์ไอพี (VOIP) และการใช้ Video Call ผ่าน application ต่าง ๆ ได้
   6. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่จากดีแทค ประเภทบุคคลธรรมดา (ยกเว้นซิมดีแทคเติมเงินทัวร์ริสต์, ซิมปาท่องโก๋, ซิมจิ๋ว, ซิมดีแทคเติมเงินไวรัส และซิมพิเศษต่างๆ) สามารถเลือกสมัคร “โปรโมชั่นหลัก Go เพลิน” ได้ โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนโปรโมชั่นในครั้งแรก ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ ผ่านทาง IVR *1003 กด 7 โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และจะใช้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นได้หลังได้รับการยืนยันทาง SMS
   7. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินปัจจุบันจากดีแทค ประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 30 วัน หรือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่จากดีแทค ประเภทซิมดีแทคเติมเงินทัวร์ริสต์, ซิมปาท่องโก๋, ซิมจิ๋ว, ซิมดีแทคเติมเงินไวรัส และซิมพิเศษต่างๆ สามารถเลือกสมัคร “โปรโมชั่นหลัก Go เพลิน” ได้ ผ่าน IVR *1003 กด 7 และคิดค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 30 บาท โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และจะใช้สิทธิ์ได้หลังได้รับการยืนยันทาง SMS
  1. โปรโทรคุ้มกลางวัน
   1. โทรในเครือข่ายดีแทค  ช่วง 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น นาทีละ 0.29 บาท
    • โทรนอกช่วง นาทีละ 1.29 บาท 
    • โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1.29 บาท 
    • คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นนาที
   2. SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   3. MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
   4. อินเทอร์เน็ตนาทีละ 1 บาท
   5. ค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 30 บาท
  1. โปรโทรสนุกเบอร์ดีแทค
   1. โทรในเครือข่ายดีแทค  2 นาทีแรก นาที​ละ 0.99 บาท ต่อไปนาทีละ 24สตางค์ 
    • โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท
    • คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นนาที
   2. SMS ในเครือข่ายดีแทคข้อความละ 0.24 บาทต่อเลขหมาย  
    • SMS นอกเครือข่ายข้อความละ 0.99 บาทต่อเลขหมาย    
   3. MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย  
   4. อินเทอร์เน็ตนาทีละ 1 บาท
   5. ค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่นครั้งละ 10 บาท
  1. โปรโทรทุกวินาที
   1. โทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์   คิดค่าโทรเป็นวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง​
   2. SMS ข้อความละ 2 บาทต่อเลขหมาย
   3. MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   4. อินเทอร์เน็ตเมกกะไบท์ละ  1.99 บาท
   5. ไม่มีค่าบริการเปลี่ยนโปรโมชั่น
 1. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สามารถใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 2. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษ บริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 3. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบแพ็กเกจที่ใช้งานและยอดบริการเสริมคงเหลือได้ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. บริการด่วนพิเศษ *101*1# สำหรับภาษาไทย และ *101*1*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าบริการ)
  2. 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  3. *777 บริการถาม-ตอบอัตโนมัติ ฟรีค่าบริการ
  4. สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
 5. การให้บริการดีแทคอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการงานบนภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้เทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุอนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 6. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมดีแทคอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่นนำไปให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านเกมส์ หรือขายต่อ หรือให้เช่าช่วงการใช้งานที่แสวงหากำไร การใช้งานแบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็นคู่สาย หรือ มีการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่นการใช้งานบิททอร์เรนต์ หรือใช้งานกับเครื่องหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
  2. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบหรือมีข้อสันนิษฐานว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช้งานใด ๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจจะกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้บริการรายอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือทำการจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสม ทั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจ
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบฮอตสปอต หรือการแชร์อินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์อื่น หรือการแชร์ฮอตสปอตที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม โดยบริษัทมีสิทธิ์จำกัดการใช้งานหรือกำหนดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมและ/หรือกำหนดความเร็วสูงสุดที่สามารถแชร์ได้ตามความเหมาะสม
  4. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  6. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม ดีแทคอินเทอร์เน็ต อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งาน
 8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 10. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 11. ผู้เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 13. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ Internet จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 14. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548