มือถือลดสูงสุด 85%

รับสิทธิ์ซื้อมือถือราคาสุดคุ้ม!
เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ผ่านออนไลน์เท่านั้น

ขั้นตอนการเปิดเบอร์ใหม่
พร้อมสมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

 1. newnumber-step01
  1 ค้นหาเบอร์ที่ใช่และสั่งซื้อผ่าน
  www.dtac.co.th
 2. newnumber-step01
  2 รอรับซิมที่บ้าน ดีแทคจะเปิด
  สัญญาณให้ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. newnumber-step01
  3 คุณจะได้รับ Welcome SMS
  พร้อม link สำหรับการซื้อ
  สมาร์ทโฟน
 4. newnumber-step01
  4 สั่งซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน link
  ที่ได้รับ
 5. newnumber-step01
  5 รอเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน
  ราคาสุดคุ้มจากดีแทคได้ที่บ้าน

กรณีต้องการนัดรับที่ศูนย์บริการดีแทค

ท่านสามารถค้นหาเบอร์ที่ใช่และจองผ่าน www.dtac.co.th
และนัดรับซิมพร้อมซื้อสมาร์ทโฟนได้ที่
ศูนย์บริการดีแทคได้ในวันเดียวกัน
onInputChange() { var input, filter, div, a, txtValue, loadmore; input = document.getElementById("inputSearch"); filter = input.value div = document.getElementsByClassName("colBranch"); a = document.getElementsByClassName("btnBranch"); loadmore = document.getElementsByClassName("loadMore"); var check = 0 $(div).hide(); for (i = 0; i < $('.colBranch').length; i++) { txtValue = a[i].textContent; if (txtValue.indexOf(filter) > -1) { check += 1 if (check <= items) $(div[i]).show(); } else { $(div[i]).hide(); } } if (check <= items) $(loadmore).hide(); else $(loadmore).show(); } $('#btnToBranch').click(function() { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#secBranch").offset().top }, 800); }); /* TC accordion */ $('.wrapTc .tcList header').on("click", function(e) { e.preventDefault(); $(this).parent('.tcList').siblings().find('.content').slideUp(); $(this).parent('.tcList').siblings().removeClass('active'); $(this).parent('.tcList').toggleClass('active'); $(this).next('.content').slideToggle(); });