5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ฉบับมนุษย์เงินเดือนอยากเปิดบริษัท 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ฉบับมนุษย์เงินเดือนอยากเปิดบริษัท
จูน

จูน

20 สิงหาคม 2562

SHARE THIS

อยากเปิดบริษัทต้องจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ยังไง - LIV

สำหรับมนุษย์เงินเดือนในโลกปัจจุบัน การหารายได้เสริมในระหว่างทำงานประจำไปด้วย เป็นทางเลือกที่หลายคนเลือกเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง ด้วยเครื่องมือในการทำธุรกิจที่เข้าถึงได้ง่าย การขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การทำธุรกิจส่วนตัวเป็นไปได้มากขึ้น รวมถึงการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่ในปัจจุบันทำได้ง่ายแค่ปลายเมาส์คลิก ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราใช้เวลาทำความเข้าใจและศึกษากับ 5 ขั้นตอนเท่านั้น เรามาดูวิธีการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเองว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. ลงทะเบียนเพื่อเตรียมตัวในการจดทะเบียนออนไลน์

ในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์จะต้องเข้าไปดำเนินการภายในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th ซึ่งการเข้าไปใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานก่อน จึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ หรือที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกว่า “ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)”

 • โดยเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียมาก่อน ให้คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 • พิมพ์เอกสารที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอ Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ
 • ในระหว่างนั้นสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการอนุมัติได้ เมื่ออนุมัติแล้วต้องทำการ Activate Code ผ่านเว็บไซต์

2. จองชื่อบริษัทและตรวจสอบเพื่อจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ขั้นตอนต่อมาเมื่อลงทะเบียนผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว สามารถไปยื่นจองชื่อบริษัทและตรวจสอบชื่อบริษัทที่เราจะใช้ได้ที่ ereg.dbd.go.th โดยชื่อที่ใช้จะต้องไม่ซ้ำหรือมีความใกล้เคียงกับชื่อของบริษัทอื่นที่ทำการจดทะเบียนไปแล้ว สามารถยื่นชื่อได้พร้อมกัน 3 ชื่อตามลำดับ เมื่อทำการจองชื่อทางเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที
เงื่อนไข: เมื่อชื่อที่ยื่นผ่านการตรวจสอบให้สามารถใช้ได้ จะต้องทำการจดทะเบียนบริษัทด้วยชื่อที่ผ่านการอนุมัติภายใน 30 วันหลังจากอนุมัติเสร็จสิ้น

3. เตรียมเอกสารข้อมูลและกรอกข้อมูลเพื่อจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

เมื่อเราได้ชื่อในการจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นการจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปพร้อมกันในครั้งเดียว โดยหนังสือบริคณห์สนธิคือตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ที่ระบุกรอบวัตถุประสงค์และระบุรายละเอียดสำคัญ ๆ ของบริษัทเอาไว้
เริ่มต้นในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ให้เข้าสู่ระบบ และเลือก “ทะเบียนนิติบุคคล” > “จดทะเบียนนิติบุคคล” > “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” > “บริษัทจำกัด” > “หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว)”
หลังจากดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการจดทะเบียบริษัทออนไลน์ ให้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ มาให้พร้อมก่อนดำเนินการ

 • ชื่อบริษัทที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วเรียบร้อย พร้อมข้อมูลในการจอง
 • ข้อมูลที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ข้อมูลผู้ก่อการ 3 คนขึ้นไป
 • ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลทุนจดทะเบียน
 • วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อมูลพยานในการจดทะเบียนบริษัท
 • รายละเอียดในการประชุมจัดตั้งบริษัท

สามารถอ่านขั้นตอนและวิธีการในการอย่างละเอียดได้ที่ คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อกรอกข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้กดยื่นขอจดทะเบียนได้เลย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลให้ทราบ

4. หุ้นส่วนลงนามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นขอจดทะเบียนบริษัท

หากการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้วเรียบร้อย จะมีอีเมลแนบข้อมูลในการขอจดทะเบียนบริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน พร้อมทั้งรหัสเพื่อใช้ในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ ให้อ่านข้อมูลก่อนลงนาม เมื่อผู้หุ้นทุกคนตรวจเช็กข้อมูลพร้อทลงนามแล้วเรียบร้อย ให้ยื่นข้อมูลทั้งหมดเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ในเว็บไซต์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนริษัทออนไลน์

เมื่อทำการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ระบบจะมีการคำนวณรายการค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ สามารถนำไปชำระตามช่องทางที่สะดวก

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
 • ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 5,000 บาท
 • ค่าหนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
 • ค่าใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 • ค่ารับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ เจ้าหน้าที่จะทำการส่งเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทมาให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสาร

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

 • ข้อดีอันดับแรกเห็นได้ชัดเจน คือเรื่องการประหยัดเวลา เพราะเราสามารถยื่นเอกสารและดำเนินการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ทั้งหมด
 • ข้อดีข้อที่สอง คือเรื่องของการประหยัดเงิน เพราะนอกจากการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ช่วยให้เราประหยัดเงินจากการเดินทางแล้ว ยังไม่ต้องเสียเงินไปจ้างบริษัทที่รับจ้างจดทะเบียนบริษัทอีกด้วย

การทำธุรกิจแม้จะเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น หลายคนจึงเริ่มขยับขยายในหลายส่วนด้วยกัน ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงออกถึงการเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้สามารถรับงานที่ใหญ่ขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้น ในทุกวันนี้ที่การทำธุรกรรมต่าง ๆ ง่ายและสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อน อย่างการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ เป็นการส่งเสริมธุรกิจของประเทศ และเป็นประโยชน์ โดยตรงกับผู้ประกอบการทุกคน ทั้งประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย แถมได้ความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็ทำได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว และดีแทคยังมีบริการสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือ SME ที่พร้อมสนับสนุนคุณตั้งแต่การเปิดเบอร์ การเลือกแพ็ก ทั้งโทรในประเทศ โทรต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การติดต่องานของคุณสะดวกสบายมากขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง:
https://www.dharmniti.co.th/e-registration-จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์/
https://www.dbd.go.th/index.php

โปรโมชันแนะนำ

บทความแนะนำ