ปัญหาการโทรออก-รับสาย
และอินเทอร์เน็ต

เบอร์ที่พบปัญหา

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์

ปัญหาที่พบ

ลักษณะปัญหา

กรุณาเลือกลักษณะปัญหา

เบอร์ต้นทาง

กรุณากรอกเบอร์ต้นทาง

เบอร์ปลายทาง

กรุณากรอกเบอร์ปลายทาง

รายละเอียดปัญหา

กรุณากรอกรายละเอียดปัญหา

วันที่พบปัญหา

กรุณากรอกวันเวลาที่พบปัญหา

สัญญาณแสดงหน้าจอ

กรุณาเลือกสัญญาณแสดงหน้าจอ

สัญญาณที่พบปัญหา

กรุณาเลือกสัญญาณที่พบปัญหา

มี WIFI ในจุดพบปัญหา

กรุณาเลือก WIFI ในจุดพบปัญหา

ลักษณะการใช้งาน

กรุณาเลือกลักษณะการใช้งาน

ลักษณะพื้นที่

กรุณาเลือกลักษณะพื้นที่

ระบุพิกัดที่พบปัญหา

บริเวณที่พบปัญหา / จุดสังเกต

กรุณากรอกบริเวณที่พบปัญหา / จุดสังเกต
หรือ

รหัสไปรษณีย์

กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์

จังหวัด

กรุณาเลือกจังหวัด

อำเภอ

กรุณาเลือกอำเภอ

ตำบล

กรุณาเลือกตำบล

ระบุสถานที่เพิ่มเติม

กรุณาระบุสถานที่เพิ่มเติม