UFIN Go NO LIMIT

299 บาท (ไม่รวม vat)
 • เน็ตไม่อั้น บนความเร็วสูงสุด 10 Mbps
 • โทรฟรี 150 นาที
 • 12 รอบบิล ระยะเวลาการใช้งาน
 • รับสิทธิ์เป็น Welcome Member

UFIN Go NO LIMIT

399 บาท (ไม่รวม vat)
 • เน็ตไม่อั้นความเร็วสูงสุด 20 Mbps
 • โทรฟรี 250 นาที
 • โทรฟรี เบอร์ดีแทค 30 นาที/ครั้ง
 • 12 รอบบิล ระยะเวลาการใช้งาน
 • รับสิทธิ์เป็น Welcome Member

Go No Limit

699 บาท (ไม่รวม vat)
 • เน็ตไม่อั้น ความเร็วสูงสุด
 • โทรฟรี 700 นาที
 • 12 รอบบิล ระยะเวลาการใช้งาน
 • รับสิทธิ์เป็น Silver Member
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ “Go No Limit” สำหรับเปิดเบอร์ใหม่
 1. แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทคแบบจดทะเบียนรายเดือนที่ทำการเปิดจดทะเบียนใหม่ ที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เท่านั้น สามารถรับสิทธิ์ใช้งานแพ็คเก็จ 299,399 และ 699 ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 2. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 299 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 299 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 150 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 3. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 399 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 250 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดไม่เกิน 20 Mbps
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 4. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 699 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 700 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 30นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G นาน 12 รอบบิล
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 5. ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.5 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น1 นาที), SMS ข้อความละ 2.5 บาท และ MMS ข้อความละ 4.5 บาท สิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทคสามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.5 บาท
 6. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน
  • O365, zoom, webex
  • WhatApps, Instagram, Facebook, Line, FB Messenger, WhatsApp, Wechat, Beetalk, Pantip, Kakao
  • tik tok, Jook, Spotify, youtube, wetv
  • Free Fire Game, ROV, PUBG, Call duty, Speed
 7. วิธีกาารรับสิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย คู่กับบัตรประชาชน โดยสามารถรับสิทธิได้ 1 สิทธิ์ ต่อหนึ่งบัตรประชาชนเท่านั้น และสามารถรับสิทธิ์ได้นาน 12 รอบบิล
 8. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้งานในแพ็คเกจอื่นๆ แล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกลับมาใช้งานแพ็คเกจนี้ได้อีก
 9. แพ็คเกจดังกล่าวสามารถใช้งานได้เฉพาะการโทรออกการส่งข้อความไปยังเลขหมายภายในประเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในประเทศเท่านั้น
 10. เงื่อนไขแพ็กเกจข้างต้นเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจโดยสิทธิ์ในการใช้บริการdtac Internet ดังกล่าวเป็นสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยีEDGE/3G/4Gเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจและพื้นที่การใช้บริการ
 11. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 kbps
 12. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนแปลง
 13. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสมเช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่นหรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 14. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 16. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท) หรือ www.dtac.co.th
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ “Go No Limit” สำหรับลูกค้าย้ายค่าย
 1. แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทคแบบจดทะเบียนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมายังดีแทครายเดือนนามบุคคลธรรมดาประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เท่านั้น สามารถรับสิทธิ์ใช้งานแพ็คเก็จ 299,399 และ 699 ได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 2. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 299 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 299 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 150 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 3. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 399 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 250 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 30 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดไม่เกิน 20 Mbps
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 4. แพ็กเกจ UFIN Go NO LIMIT 699 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รับสิทธินาน 12 รอบบิล
  • รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท
  • โทรนอกเครือข่ายฟรี 700 นาที คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 30นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท
  • รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G นาน 12 รอบบิล
  • dtac Wi-Fi ไม่จำกัด
 5. ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.5 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น1 นาที), SMS ข้อความละ 2.5 บาท และ MMS ข้อความละ 4.5 บาท สิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทคสามารถโทรฟรีได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที ส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 1.5 บาท
 6. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน
  • O365, zoom, webex
  • WhatApps, Instagram, Facebook, Line, FB Messenger, WhatsApp, Wechat, Beetalk, Pantip, Kakao
  • tik tok, Jook, Spotify, youtube, wetv
  • Free Fire Game, ROV, PUBG, Call duty, Speed
 7. วิธีกาารรับสิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรนักศึกษาที่ระบุว่ายังคงสถานะนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย คู่กับบัตรประชาชน โดยสามารถรับสิทธิได้ 1 สิทธิ์ ต่อหนึ่งบัตรประชาชนเท่านั้น และสามารถรับสิทธิ์ได้นาน 12 รอบบิล
 8. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้งานในแพ็คเกจอื่นๆ แล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกลับมาใช้งานแพ็คเกจนี้ได้อีก
 9. แพ็คเกจดังกล่าวสามารถใช้งานได้เฉพาะการโทรออกการส่งข้อความไปยังเลขหมายภายในประเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในประเทศเท่านั้น
 10. เงื่อนไขแพ็กเกจข้างต้นเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจโดยสิทธิ์ในการใช้บริการdtac Internet ดังกล่าวเป็นสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยีEDGE/3G/4Gเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจและพื้นที่การใช้บริการ
 11. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด จะสามารถใช้งานต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 kbps
 12. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนแปลง
 13. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสมเช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่นหรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 14. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 16. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท) หรือ www.dtac.co.th