สิทธิพิเศษที่สนามบินทั่วประเทศ รวมกว่า 60 ร้านค้า

 • Bill Bentley Pub

  รับฟรี กาแฟคาปูชิโน่ หรือลาเต้ (ร้อน/เย็น)

  รับฟรี น้ำอัดลม 1 กระป๋อง

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 โดยสารขาออกภายในประเทศ 5 (Pier 5)
  2. สนามบินดอนเมือง Garden
  3. สนามบินเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
 • BonChon Chicken

  รับฟรี สลัดสาหร่ายไข่กุ้งรสเผ็ด

  รับฟรี น้ำอัดลม ขนาด 16 oz.

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 โดยสารขาออกภายในประเทศ 5 (Pier 5)
  2. สนามบินดอนเมือง Dish Is Food ชั้น 4 Terminal 2
 • Burger King

  รับฟรี Whopper Junior 1 ชิ้น

  เพียง 129บ. Chicken Tender 6 ชิ้น และ Coke ขนาด 16 ออนซ์

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ Food Stop ชั้น 2 concourse A-Food Stop หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
  2. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 หน้าอาคารเทียบอากาศยาน 3 (Pier 3)
  3. สนามบินดอนเมือง ชั้น 4 หน้าอาคารเทียบอากาศยาน 4 (Pier 4)
  4. สนามบินดอนเมือง Dish Is Food ชั้น 4 Terminal 2
  5. สนามบินดอนเมือง Garden ชั้น G อาคารเที่ยวบินในประเทศ ทางไปอาคารจอดรถ P2
  6. สนามบินภูเก็ต ชั้น 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 1
  7. สนามบินภูเก็ต ชั้น 2 หลังจุดเอ็กซเรย์ภายในโถงพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
  8. สนามบินเชียงใหม่ ชั้น 2 ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
  9. สนามบินอุดรธานี ชั้น 1 อาคาร B
 • Caffe Ritazza

  รับฟรี กาแฟคาปูชิโน่ หรือลาเต้ (ร้อน/เย็น)

  เพียง 129บ. ครัวซองต์เนยสด และลาเต้เย็น /
  เพียง 129บ. บัตเตอร์เค้ก และลาเต้เย็น (เฉพาะสาขาสนามบินหาดใหญ่)

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse B หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse F หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  3. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2
  4. สนามบินดอนเมือง Dish Is Food ชั้น 4 Terminal 2
  5. สนามบินดอนเมือง หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ Gate 21-26 (ช่วง Gate 23) Terminal 1
  6. สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 2 หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
  7. สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร หน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า
  8. สนามบินเชียงใหม่ ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
 • Camden Food

  รับฟรี กาแฟคาปูชิโน่ หรือลาเต้ (ร้อน/เย็น)

  เพียง 45บ. ฮอทดอก /
  เพียง 159บ. ครัวซองต์ช๊อกโกแลต และลาเต้เย็น (เฉพาะสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 Concourse A โดยสารขาออกภายในประเทศ
  2. สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 โดยสารขาออกภายในประเทศ 4 (Pier 4)
  3. สนามบินเชียงราย ชั้น 1 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
 • Dairy Queen

  รับฟรี ฮอทดอกชีส และโค้ก 16 ออนซ์

  รับฟรี ไอศกรีมซันเด

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse B หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse F หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  3. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2
  4. สนามบินดอนเมือง ขาออกภายในประเทศ Gate 71-77
  5. สนามบินดอนเมือง บริเวณโถงพักผู้โดยสารขาออก ต่างประเทศ Gate 1-6
  6. สนามบินดอนเมือง Dish Is Food ชั้น 4 Terminal 2
  7. สนามบินหาดใหญ่ หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 2
  8. สนามบินหาดใหญ่ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 หน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า
  9. สนามบินเชียงใหม่ ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
  10. สนามบินเชียงราย ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสารขาเข้า
  11. สนามบินอุดรธานี ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสารขาเข้า
 • Khao Soi House

  รับฟรี เครื่องดื่มสมุนไพร

  เพียง 70บ. ข้าวซอยไก่

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติ
  2. สนามบินเชียงราย ชั้น 1 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
 • Kopi Tiam

  รับฟรี ชมนมเย็น

  รับฟรี น้ำอัดลม 1 กระป๋อง

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 Concourse A-Food Stop หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
  2. สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 1 ภายในอาคารผู้โดยสาร หน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า
 • Nippon Ramen

  รับฟรี Chashu Don (เฉพาะสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ) /
  รับฟรี Ramen (เฉพาะสาขาสนามบินดอนเมือง)

  รับฟรี น้ำอัดลม 1 กระป๋อง

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 Concourse A-Food Stop หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
  2. สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 โดยสารขาออกภายในประเทศ 5 (Pier 5)
 • The Pizza Company

  รับฟรี Bacon Super Delight Pizza (s)

  เพียง 159บ. Chicken Wings 6 ชิ้น และ Pepsi ขนาด 16 ออนซ์

  รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่ม

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse B หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Concourse F หลังจุดตรวจค้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  3. สนามบินดอนเมือง Dish Is Food ชั้น 4 Terminal 2
 • Cream & Fudge

  รับส่วนลด 50% สำหรับไอศกรีมหมวด scoop-creation

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4 concourse F
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร Domestic ชั้น 4 concourse B
  3. สนามบินภูเก็ต อาคาร ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ฝั่ง Airside
 • Gloria Jean's

  รับฟรี เครื่องดื่มขนาดเล็ก 1 แก้ว เมื่อซื้อครบ 200 บาท

  รับส่วนลด 20% (เฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้น)

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 Concourse A
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายนอกประเทศ ชั้น 4 Concourse E
 • New York 5th Ave. Deli

  รับส่วนลด 50% เมนูแซนด์วิชทุกเมนู

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse F
  2. สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 Concourse B
  3. สนามบินภูเก็ต อาคาร ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ฝั่ง Airside
 • Café Amazon

  รับส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่มเอสเปรสโซ่เย็น , ชาเขียวนมสดเย็น, ช็อคโกแลตเย็น, ชานมเย็น และ นมสดเย็น

  รับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

  สาขาที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 1
  2. สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 4

เงื่อนไขและข้อกำหนดของร้าน Bill Bentley Pub, BonChon Chicken, Burger King, Caffe Ritazza, Camden Food Co., Dairy Queen, Khao Soi House, Kopi Tiam, Nippon Ramen, และ The Pizza Company

 1. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 3. สิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในกรณีใดก็ตาม
 4. สิทธิพิเศษสำหรับ SILVER MEMBER ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่ละหมายเลขใช้สิทธิ์ได้ 1สิทธิ์/หมายเลข/สัปดาห์/ร้านค้า
 5. สิทธิพิเศษสำหรับ GOLD MEMBER จำกัด4,000 สิทธิ์ โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน/ทุกร้านค้า/ทุกสนามบิน
 6. สิทธิพิเศษสำหรับ BLUE MEMBER จำกัด800 สิทธิ์ โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน/ทุกร้านค้า/ทุกสนามบิน
 7. ลูกค้า BLUE MEMBER เลือกรับสิทธิพิเศษ BLUE MEMBER หรือ GOLD MEMBER ได้เพียงสิทธิ์เดียวต่อวัน
 8. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือการทุจริตใด ๆ
 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. สนามบิน 7 แห่งทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการ: สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, สนามบินภูเก็ต, สนามบินหาดใหญ่, สนามบินเชียงใหม่, สนามบินเชียงราย, และสนามบินอุดรธานี
 11. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 12. ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของร้าน Cream & Fudge

 1. วันนี้ – 31 ม.ค. 2561
 2. สิทธิพิเศษเฉพาะ GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER
 3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน (เฉพาะลูกค้าดีแทคเติมเงินต้องมีอายุการใช้งาน 30 วันขึ้นไป)
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ หรือรับสิทธิ์ผ่าน dtac แอพพลิเคชั่น
 5. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน จำนวน 1,000 สิทธิ์/สัปดาห์
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของร้าน Gloria Jean’s

 1. วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561
 2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข / วัน
 3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค และ SILVER MEMBER จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข / วัน
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน (เฉพาะลูกค้าดีแทคเติมเงินต้องมีอายุการใช้งาน 30 วันขึ้นไป)
 5. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 6. จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข / วัน
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของร้าน New York 5th Ave. Deli

 1. วันนี้ – 31 ม.ค. 2561
 2. สิทธิพิเศษเฉพาะ GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER
 3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน (เฉพาะลูกค้าดีแทคเติมเงินต้องมีอายุการใช้งาน 30 วันขึ้นไป)
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ หรือรับสิทธิ์ผ่าน dtac แอพพลิเคชั่น
 5. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/วัน จำนวน 500 สิทธิ์/เดือน
 6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของร้าน Café Amazon

 1. วันนี้ – 31 ม.ค. 61
 2. สิทธิพิเศษลูกค้า SILVER MEMBER รับส่วนลด 10 บาท จำกัด 25,000 สิทธิ์/สัปดาห์ โดย 1 แก้ว/สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 3. สิทธิพิเศษลูกค้า GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER รับส่วนลด 50% เมนูที่ร่วมรายการ (ได้แก่ เครื่องดื่มเอสเปรสโซ่เย็น , ชาเขียวนมสดเย็น, ช็อคโกแลตเย็น, ชานมเย็น และ นมสดเย็น) จำกัด 2,500 สิทธิ์/สัปดาห์ โดย 1 แก้ว/สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 4. ลูกค้า 1 เลขหมาย รับได้ 1 สิทธิพิเศษเท่านั้น ต่อ 1 ใบเสร็จ
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า