+

เปิดเบอร์ออนไลน์ รับสิทธิ์ลุ้นเที่ยว Galaxy Macau

ค้นหาเบอร์

สิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญแล้ว

ประกาศผลผู้โชคดี คลิก >

ลุ้นเที่ยวพักผ่อน ที่ Galaxy Macau

มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2562

ของรางวัล จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท (หรือเทียบเท่า 17,552 MOP) 1 รางวัล ประกอบไปด้วย:

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพ ฯ- มาเก๊า โดยสายการบิน Air Macau จำนวน 2 ที่นั่ง
 2. ห้องพัก Deluxe City King Room ที่โรงแรม Galaxy Hotel 2 คืน (เฉพาะวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี)
 3. คูปองอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 3,200 บาท (หรือเทียบเท่า MOP 800) สำหรับใช้ในร้านอาหารกว่า 85ร้าน ใน Galaxy Macau

พิเศษ ลูกค้าดีแทค
รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลได้ 3 ช่องทาง

ลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนหรือเติมเงินที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายในร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยวิธีการรับสิทธิ์มี 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การรับสิทธิ์ผ่านการเปิดซิมดีแทค

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นของรางวัล เมื่อเปิดซิมดีแทค เบอร์ปกติ และเบอร์มงคลเสริมดวง รายเดือน ค้นหาเบอร์ >

วิธีที่ 2 การรับสิทธิ์ผ่านการใช้สิทธิ์ดีแทครีวอร์ดที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นของรางวัล เมื่อกดรับสิทธิ์ดีแทครีวอร์ดที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ดูหนังสุดคุ้ม ที่นั่งละ 129 บาท สำหรับลูกค้า SILVER MEMBER ขึ้นไป และ ที่นั่งละ 99 บาท สำหรับลูกค้า GOLD MEMBER ขึ้นไป)

วิธีที่ 3 การรับสิทธิ์ผ่านการใช้สิทธิ์ดีแทครีวอร์ดที่ คอมมิวนิตี้มอลล์ ที่ร่วมรายการ

รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นของรางวัล เมื่อกดรับรับสิทธิ์ดีแทครีวอร์ดที่คอมมิวนิตี้มอลล์ (เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าใน คอมมิวนิตี้มอลล์ที่ร่วมรายการครบ 500 บาท สามารถกดรับ 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัลที่จุดแลกรับของวัลของดีแทค รีวอร์ด) 8 สาขาที่ร่วมรายการ (เอสพลานาด รัชดา, ลา วิลล่า อารีย์, เจ อเวนิว ทองหล่อ, เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์, ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว, นวมินทร์ เฟสติวัล วอล์ค, และ มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่)

ประกาศผู้โชคดี ผ่านทาง  www.facebook.com/dtac.dtacreward และ LINE Home ของดีแทครีวอร์ด วันที่ 23 สิงหาคม 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้จาก บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน Air Macau เอกสารยืนยันการเข้าพักจากโรงแรม Galaxy Hotel และ คูปองอาหาร-เครื่องดื่ม รวมมูลค่า 70,000 บาท (หรือเทียบเท่า 17,552 MOP)
 2. ของรางวัล จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท (หรือเทียบเท่า 17,552 MOP) 1 รางวัล ประกอบไปด้วย:
  1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพ ฯ- มาเก๊า โดยสายการบิน Air Macau จำนวน 2 ที่นั่ง
  2. ห้องพัก Deluxe City King Room ที่โรงแรม Galaxy Hotel 2 คืน (เฉพาะวันอาทิตย์ ถึงวันพฤหัสบดี)
  3. คูปองอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 3,200 บาท (หรือเทียบเท่า MOP 800) สำหรับใช้ในร้านอาหารกว่า 80 ร้าน ใน Galaxy Macau
 3. รางวัลทั้งหมดนี้ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้กับลูกค้า และ บริษัทฯ จะทำการนัดหมายให้ผู้โชคดีเข้ามารับของรางวัลที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 4. รางวัลทั้งหมดไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน เป็นเงินสดได้
 5. บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ประกาศชื่อผู้โชคดี
 6. ผู้โชคดีหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ สามารถรับรางวัลได้หลายรางวัลตลอดรายการ
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นลูกค้าดีแทค ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ซึ่งแสดงตนเรียบร้อยพร้อมกับเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามด้านล่าง พร้อม กับ sim dtac แสดงเบอร์ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ วันและเวลาที่ได้ตกลงกับ dtac
  1. บัตรประชาชน หรือ
  2. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)หรือ
  3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 8. กรณีผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจะต้องสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)
 9. ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้า dtac ที่จดทะเบียนซิม บุคคลธรรมดา ทั้งแบบจดทะเบียนรายเดือน และแบบเติมเงิน เท่านั้น ลูกค้านิติบุคคล (Corporate) ไม่สามารถใช้บริการได้
 10. ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการ ดีแทค ที่มีสถานะการใช้งานปกติ และยังใช้บริการอยู่ โดยไม่มียอดหนี้ค้างชำระหรือไม่ถูกระงับการใช้บริการ และผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินต้องมีเงินคงเหลือในขณะที่ได้รับรางวัล
 11. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถมายืนยันตัวได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าวและทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อไปยังผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป
 12. บริษัทฯ จะรับผิดชอบตามมูลค่าของรางวัลที่กำหนดเท่านั้น แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 13. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัทฯ, บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ, บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 14. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัทฯ, บริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ, บริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดีโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 844/2562
เงื่อนไขการแลกและใช้ของรางวัล
 1. ผู้โชคดีสามารถใช้ของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ผู้โชคดีต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 3. สามารถแลกของรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ของรางวัลและคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
 5. คูปองและจดหมายแจ้งของรางวัลจะถือเป็นโมฆะหากชำรุดเสียหาย และในกรณีสูญหายไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ และไม่สามารถใช้สำเนาได้
 6. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ New Galaxy Entertainment Company Limited ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 7. บริษัท บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ New Galaxy Entertainment Company Limited มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินโดยบริษัท บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดและ New Galaxy Entertainment Company Limited ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. หากมีข้อแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
เงื่อนไขห้องพักโรงแรม Galaxy Hotel มีดังนี้
 1. ผู้โชคดีสามารถทำการจองและเข้าพักโรงแรมได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นช่วงเวล่ที่ไม่สามารถให้บริการพิเศษนี้ได้ (blackout dates) กรุณาเช็คข้อมูลและข้อกำหนดเอกสารของทางโรงแรม Galaxy Hotel
 2. เข้าพักได้ 2 วัน เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
 3. ไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ (blackout dates): 28 กันยายน, 1 – 6 ตุลาคม, 15 – 16 พฤศจิกายน, 25,28,29, และ 31 ธันวาคม 2562
 4. ผู้โชคดีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21ปี จึงจะทำการสำรองที่พักได้
 5. จำนวนสูงสุดของผู้ลงทะเบียนเข้าพักในห้องใด ๆ ใน Galaxy Hotel คือผู้ใหญ่สามคนหรือผู้ใหญ่สองคนและเด็กสองคนอายุ 12 หรือต่ำกว่า
 6. แขกที่เข้าพักคนที่สาม (อายุ 13 ปีขึ้นไป) หรือคำขอเตียงเสริมจะคิดค่าบริการ HKD 388 ต่อคนต่อคืนและค่าบริการ 10% และภาษี 5%
 7. ใช้ได้เฉพาะห้องพักประเภท Deluxe Room เท่านั้น
 8. ผู้โชคดีจะต้องทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าพัก และห้องพักมีจำนวนจำกัด
 9. ผู้โชคดีจะต้องแสดงจดหมายทางการจาก Galaxy Hotel เมื่อขอทำการเข้าพัก มิเช่นนั้นจะต้องทำการชำระค่าห้องพักตามอัตราของวันที่จะทำการเข้าพัก
 10. จดหมายทางการจาก Galaxy Hotel นี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีการสูญหายและไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 11. เรื่องและข้อพิพาททั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของ New Galaxy Entertainment Company Limited
เงื่อนไขคูปองอาหาร – เครื่องดื่มที่ ร้านอาหารใน Galaxy Macau มีดังนี้
 1. คูปองอาหาร – เครื่องดื่ม สามารถใช้กับร้านอาหารมากกว่า 85 ร้านใน Galaxy Macau รายละเอียดเงื่อนไขการใช้สามารถดูได้จากด้านหลังของคูปอง
 2. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดใด ๆ
 3. คูปองจะต้องแลกภายในหรือก่อนวันหมดอายุ
 4. คูปองไม่สามารถถ่ายโอน, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเป็นบางส่วนได้และไม่สามารถขายคืนได้
 5. รับเฉพาะคูปองต้นฉบับเท่านั้น
 6. New Galaxy Entertainment Company Limited (“Galaxy”) จะไม่รับผิดชอบหากคูปองนี้ถูกทำให้ผิดรูป ทำลาย ถูกขโมย เปลี่ยนแปลง ในทางใดทางหนึ่งและจะไม่ได้รับการยอมรับแทนที่หรือออกใหม่
 7. เรื่องและข้อพิพาททั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของ New Galaxy Entertainment Company Limited
เงื่อนไขการใช้รางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า มีดังนี้
 1. ตั๋วเครื่องบินสำหรับไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากรายการ ดีแทค รีวอร์ด ลุ้นเที่ยวพักผ่อนที่ Galaxy Macau เท่านั้น
 2. ตั๋วเครื่องบินใช้ได้เฉพาะสายการบิน Air Macau (NX) เท่านั้น
 3. เฉพาะเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ – มาเก๊า เท่านั้น
 4. เฉพาะการเดินทางในชั้นประหยัดเท่านั้น
 5. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ยกเว้นช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้บริการพิเศษนี้ได้ (blackout dates)
 6. ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยนเส้นทาง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตัวเอง เช่น ค่าดำเนินการ ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (หากมี)
 8. ผู้โชคดีจะต้องออกตั๋วภายในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยแสดงเอกสารที่ได้รับจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัดที่สำนักงานสายการบิน Air Macau ในกรุงเทพฯ หรือโทรสำรองที่นั่งได้ที่สายด่วนสายการบิน Air Macau รายละเอียดการติดต่อจะอยู่ใน voucher ที่ผู้โชคดีได้รับ
 9. สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน ติดต่อ สำนักงานสายการบิน Air Macau สำนักงานกรุงเทพฯ หรือที่ เว็บไซต์ http://www.airmacau.co.th