โทรฟรีเบอร์คนโปรด

โทรฟรีหา 1 เบอร์คนโปรด 11 บาท / วัน

โทรฟรีหา 1 เบอร์คนโปรด 11 บาท / วัน

11 บาท / วัน
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะเบอร์คนพิเศษ 1 เบอร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 26 สต./นาที
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • โทรเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*66* เบอร์มือถือ 10 หลัก#โทรออก
โทรฟรีหา 1 เบอร์คนโปรด 63 บาท / 7 วัน

โทรฟรีหา 1 เบอร์คนโปรด 63 บาท / 7 วัน

63 บาท / สัปดาห์
 • เบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
  • เฉพาะเบอร์คนพิเศษ 1 เบอร์ ไม่จำกัดช่วงเวลา ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน 26 สต./นาที
  • ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  • โทรเครือข่ายอื่น คิดตามโปรหลัก
 • สมัครกด *103*67* เบอร์มือถือ 10 หลัก# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินสามารถสมัครเข้าร่วมรายการ เพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกรับสิทธิ์ในปัจจุบัน) ผู้สมัครเข้าร่วมรายการสามารถกำหนด “เบอร์คนโปรด” ได้ครั้งละ 1 เลขหมาย
 2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษในการโทรไปยัง “เบอร์คนโปรด” (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
  1. เบอร์คนโปรด : โทรหา 1 เบอร์คนโปรดในดีแทค นาทีละ 4 สต. รับสิทธิ์ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร หากโทรหาเบอร์อื่น คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันของคุณ
  2. เบอร์คนโปรด : โทรหาคนพิเศษในเบอร์ดีแทคฟรี 1 เบอร์ แบบ 1 วัน และ 7 วัน
   1. โทรหา “เบอร์คนโปรด” นาทีที่ 1 – นาทีที่ 60 ฟรี
   2. โทรต่อเนื่องนาทีที่ 60 เป็นต้นไป คิดค่าโทรนาทีละ 26 สตางค์
   3. การใช้สิทธิพิเศษในการโทรหาเบอร์คนโปรดในแต่ละครั้ง กรณีที่ระยะเวลาในการโทรไม่ครบ 60 นาที จะไม่สามารถนำเศษของชั่วโมงของการโทรครั้งนั้นไปคำนวณรวม หรือใช้สิทธิ์ร่วมกับบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมได้
   4. ระยะเวลาการรับสิทธิ์ :
    • แบบ 7 วัน รับสิทธิ์ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 7
    • แบบ 1 วัน รับสิทธิ์ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
  3. เบอร์คนโปรด : โทรหา 1 เบอร์คนโปรดในดีแทค นาทีละ 25 สต. แบบ 1 เดือน 3 เดือน และ 5 เดือน
   1. โทรหา “เบอร์คนโปรด” นาทีละ 25 สต. 24 ชม.
 3. กรณีโทรหาเลขหมายอื่นนอกเหนือจาก “เบอร์คนโปรด” หรือใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการโทรดังกล่าว เช่น ส่ง SMS หรือ MMS ไปหา “เบอร์คนโปรด” ระบบจะคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หลังจากครบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าโทรตามรายการเสริมการขายเลือกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 4. เบอร์คนโปรดที่กำหนดต้องเป็นเลขหมายในเบอร์ดีแทคเท่านั้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง “เบอร์คนโปรด” ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการยืนยันผ่านระบบ SMS จะยังไม่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว
 5. เลขหมายที่สมัครจะต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัคร
 6. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีในเบอร์ดีแทคนาทีละ 1.50 บาท หรือดีแทคเติมเงินเบอร์ดีแทคนาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสสำหรับการรับสายของเลขหมายดังกล่าว
 7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม หรือรายการส่งเสริมการขายบางประเภท และกรณีผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย “เบอร์คนโปรด” เปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนหรือ เปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายบางประเภทถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืนหรือแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 8. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 9. การสมัครโปรโมชั่นใด ๆข้างต้น ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 10. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548