ผ่อนค่าเครื่อง 0% สูงสุด 36 เดือน
พร้อมรับเครดิตเงินคืน สำหรับ iPhone 13 ทุกรุ่น

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65

บัตรเครดิต SCB
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 5%
เมื่อใช้คะแนน SCB Reward 1 เท่า ของยอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน 10%
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
เมื่อใช้คะแนน SCB Reward 2 เท่า ของยอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน 20%
บัตร SCB SPEEDY CASH
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่มีรับเครดิตเงินคืน
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน ไม่มีรับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต UOB
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3%
ต่อที่ 2 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 24%
ใช้คะแนน 1 เท่า ของยอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน 12%
จากยอดผ่อนชำระ
ใช้คะแนน 2 เท่า ของยอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน 24%
จากยอดผ่อนชำระ
บัตร UOB CASH PLUS
ผ่อน 0% นาน 36 เดือน
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน
บัตรเครดิต KTC
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
วันที่ 1 พ.ย. 64 – 16 ม.ค. 65
ต่อที่ 1
สำหรับบัตรเครดิต KTC-JCB รับเครดิตเงินคืน 4.5%
สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่น รับเครดิตเงินคืน 2.5%
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลกคะแนนสะสมขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ
บัตร KTC PROUD
ผ่อน 0.59% นาน 18 เดือน
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
วันที่ 1 พ.ย. 64 – 16 ม.ค. 65
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 2.5%
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15%
จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลกคะแนนสะสมขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ
บัตรเครดิตกรุงศรี
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า
รับเครดิตเงินคืน 250 / 500 / 900 / 1,100 / 1,500 บาท
ตั้งแต่ 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท / 30,000-34,999 บาท / 35,000-44,999 บาท / 45,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 พิเศษเฉพาะ บัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสมใช้ 10,000 คะแนน
บัตรกรุงศรีเฟริสช้อยส์
ผ่อน 0% นาน 10 , 15 เดือน
บัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์ และ เดอะวัน เฟริสช้อยส์
รับเครดิตเงินคืน 250 / 500 / 900 / 1,100 / 1,500 บาท
ตั้งแต่ 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท / 30,000-34,999 บาท / 35,000-44,999 บาท / 45,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 พิเศษเฉพาะ บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด / บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อ แลกคะแนนสะสมใช้ 10,000 คะแนน
บัตรเครดิตซิตี้
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
บัญชี ซิตี้เรดดี้ เครดิต
วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
ผ่อน 0% นาน 36 เดือน
ผ่อน 0% นาน 24 เดือน
บัตรเครดิตกสิกร
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 2%
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดแบ่งจ่าย และ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
บัตร X-PRESS Cash
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2%
บัตรเครดิตกรุงเทพ
วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต SCB

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ P วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ต่อที่ 2 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ IPP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรเครดิต ที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ครั้งละ 3 บาท)
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ

บัตร SCB SPEEDY CASH

 • ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

บัตรเครดิต KTC และ บัตร KTC PROUD

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ IP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนน ที่ต้องการแลก หรือ #0 หากไม่ต้องการแลกคะแนน ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 รายการผ่อนชำระ ภายในวันที่ทำรายการ
  หมายเหตุ
  - ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้
  - จำกัด 10 สิทธิ์ต่อสมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดรายการ
  - รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ทำรายการผ่อนชำระ
  - ยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ 10,000 บาท

บัตรเครดิตกรุงศรี และ บัตรกรุงศรีเฟริสช้อยส์

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ IPN1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่ง SMS มาที่ 061-404-5555 (ครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนฟรีผ่านโมบายแอพ UCHOOSE ค้นหาโปรโมชั่นพิมพ์ IPN1
 • ต่อที่ 2 ลงทะเบียน ผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนชำระ
 • สำหรับบัตรกรุงศรีเฟริสช้อยส์ กด *465*60761* ตามด้วยหมวยเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก
 • สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีฯ กด *465*11115* ตามด้วยหมวยเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย#โทรออก
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากหลังจบรายการ

บัตรเครดิตซิตี้

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 ไม่มีลงทะเบียนผ่าน SMS
 • ต่อที่ 2 ลงทะเบียน แลกคะแนนสะสมผ่าน SMS (เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น)
 • รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท พิมพ์ 20Citi
 • รับเครดิตเงินคืน 5,200 บาท พิมพ์ 40Citi
 • รับเครดิตเงินคืน 7,800 บาท พิมพ์ 60Citi
 • เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4712228 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 31 มี.ค. 65

บัญชี ซิตี้เรดดี้ เครดิต

 • ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS รับเครดิตเงินคืนภายใน 31 มี.ค. 65

บัตรเครดิตกสิกร

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ NIP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วัน ตามรอบบัญชีบัตรเครดิต หลังจบรายการ
 • ต่อที่ 2 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ XI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 31 มี.ค. 65

บัตรเครดิตกรุงเทพ

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
 • ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ BI13 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4712008 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ต่อที่ 1+2 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ BI13P เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4712008 (ครั้งละ 3 บาท)
 • รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ