ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
ที่ ดีแทค ช็อป ทุกสาขาใกล้บ้าน

เฉพาะเครื่องที่มีมูลค่าหลังหักส่วนลด 5,000 บาทขึ้นไป

โปรโมชั่นผ่อนชำระ และ รับเครดิตเงินคืน สำหรับ ทุกรุ่น

บัตรเครดิต /
บัตรกดเงินสด
ผ่อนชำระ
0%
โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน เงื่อนไข

บัตร
X-Press cash
36 เดือน - -
10 เดือน - -
24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 2%
เมื่อซื้อ iPhone 11 ทุกรุ่น | iPhone 12 ทุกรุ่น |
Samsung Galaxy Note20 ทุกรุ่น | Samsung Galaxy S21 ทุกรุ่น
ไม่มีลงทะเบียนผ่าน SMS รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการ
10 เดือน - -
10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อซื้อเครื่องที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%
เมื่อใช้คะแนน SCB Reward 1 เท่า รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อใช้คะแนน SCB Reward 2 เท่า รับเครดิตเงินคืน 20%
ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ DT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก
สุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4545454 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
ต่อที่ 2 ทำรายการผ่านเครื่อง EDC
รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
24 เดือน - -
10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%
เมื่อซื้อ iPhone 12 ทุกรุ่น | Samsung Galaxy S21 ทุกรุ่น
ไม่มีลงทะเบียนผ่าน SMS
รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการ
24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 100 / 200 / 400 / 800 / 1,200 / 1,400 บ.
ตั้งแต่ 5,000-9,999 บาท / 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท /
30,000-39,999 / 40,000-59,999 / 60,000 บาทขึ้นไป
ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SGSD2 เว้นวรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้ายส่ง SMS
มาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
10 เดือน ต่อที่ 1
รับเครดิตเงินคืน 150 / 250 / 500 / 1,000 / 1,400 / 1,600 บ.
ตั้งแต่ 5,000-9,999 บาท / 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท /
30,000-39,999 / 40,000-59,999 / 60,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2
แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% จากยอดผ่อนชำระ
ใช้คะแนน เท่า ของยอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืน 12% จากยอดผ่อนชำระ
ต่อที่ 1 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SGSD2 เว้นวรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้ายส่ง SMS
มาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
ต่อที่ 2 ทำรายการผ่านเครื่อง EDC
รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ
15 เดือน รับเครดิตเงินคืน 150 / 300 / 600 / 800 / 1,100 บาท
ตั้งแต่ 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท /
30,000-34,999 บาท / 35,000-44,999 บาท / 45,000 บาทขึ้นไป
ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MIQ2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่ง SMS มาที่ 061-404-5555 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
หรือ ลงทะเบียนฟรีผ่านโมบายแอพ UCHOOSE ค้นหาโปรโมชั่นพิมพ์ MIQ2
รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ
10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 120 / 200 / 500 / 700 / 1,000 บาท
ตั้งแต่ 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท /
30,000-34,999 บาท / 35,000-44,999 บาท / 45,000 บาทขึ้นไป
10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 120 / 200 / 500 / 700 / 1,200 บาท
ตั้งแต่ 10,000-19,999 บาท / 20,000-29,999 บาท /
30,000-34,999 บาท / 35,000-44,999 บาท / 45,000 บาทขึ้นไป
10 เดือน - -
10 เดือน - -
10 เดือน ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 100 / 200 / 450 / 700 / 1,000 บาท
ตั้งแต่ 10,000-14,999 บาท / 15,000-24,999 บาท / 25,000-34,999
/ 35,000-44,999 / 45,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 13% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลกคะแนนสะสม
ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ
ต่อที่ 1 และ ต่อที่ 2 ลงทะเบียน SMS พิมพ์ TT1 เว้นวรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และเครื่องหมาย #
ตามด้วยจำนวนคะแนน ที่ต้องการแลก หรือ #0
หากไม่ต้องการแลกคะแนน ส่ง SMS มาที่ 0613845000
(ครั้งละ 3 บาท) รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ

หมายเหตุ

  1. โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนที่มีการลงทะเบียนผ่าน SMS ต้องทำการลงทะเบียนก่อนทำรายการทุกครั้ง
  2. ธนาคารจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90-120 วัน นับจากวันทำรายการ หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตโดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตถือเป็นที่สิ้นสุด