1 ตรวจสอบซิมการ์ด ของคุณว่ารองรับ
คลื่นใหม่ dtac TURBO หรือไม่

2 ตรวจสอบสมาร์ทโฟน ของคุณว่ารองรับ
คลื่นใหม่ dtac TURBO หรือไม่

กรณีไม่พบรุ่นสมาร์ทโฟนที่คุณเลือก
แสดงว่ารุ่นนั้นไม่รองรับการใช้งาน
บนคลื่นสัญญาณคลื่นใหม่ 2300 MHz

ข้อควรรู้! การใช้งานบนคลื่นสัญญาณ 2300 MHz ทั้งซิมการ์ดและสมาร์ทโฟน จะต้องรองรับการใช้งานด้วย จึงจะสามารถสัมผัสการใช้งานได้อย่างแท้จริง

3 วิธีการตั้งค่าสมาร์ทโฟน
เพื่อรองรับคลื่นใหม่ dtac TURBO