แนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ง่ายๆ
เพียงแนะนำพื้นที่ว่างเปล่า


ของคุณเองหรือของคนที่คุณรู้จัก
เพื่อเป็นจุดติดตั้งสัญญาณดีแทค

ถ้าพื้นที่ที่นำเสนอได้เซ็นสัญญา


ผู้แนะนำรับไปเลย
10,000 บาท


เจ้าของพื้นที่ได้รับค่าเช่า
ตลอดระยะเวลาตามสัญญา


ขนาดของพื้นที่


พื้นที่ว่าง
ขนาด 10 x 10 เมตร


ดาดฟ้าตึกว่าง
ขนาด 4 x 8 เมตร


ถ้าสนใจแล้วมาเริ่มกันเลย....ง่ายๆแค่ 4 ขั้นตอน


เลือกพื้นที่ที่ต้องการนำเสนอ
โดยปักหมุดสีฟ้าตรงบริเวณที่ต้องการ


กรอกชื่อ
และเบอร์ติดต่อของคุณ


ในกรณีที่คุณไม่ใช่เจ้าของพื้นที่
กรอกชื่อและเบอร์ติดต่อของเจ้าของพื้นที่


กดส่งข้อมูล

หลังจากนั้นรอการติดต่อกลับจากเราภายใน 15 วันทำการ ถ้าพื้นที่ของคุณอยู่ในแผนการขยายสัญญาณเราจะนัดเข้าดูพื้นที่จริงต่อไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 089-489-3396 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
 • เข้าร่วมโครงการได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้
  1. ใช้นิ้วหรือเมาส์เลื่อนเครื่องหมายสีฟ้าบนแผนที่ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการนำเสนอ โดยเครื่องหมายสีฟ้าแสดงถึงจุดที่คุณอยู่ขณะนี้ หรือพิมพ์ป้อนตำแหน่งสถานที่ที่คุณต้องการนำเสนอได้
  2. กรอกชื่อและเบอร์โทรของคุณ
  3. กรอกชื่อและเบอร์โทรของเจ้าของพื้นที่
  4. กดปุ่ม "ส่งสถานที่" เพื่อส่งข้อมูลสู่ระบบ
 • รางวัล
   ผู้แนะนำและเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ จะะได้รับรางวัลเมื่อสถานที่นั้นได้ทำสัญญาติดตั้งโครงข่ายกับดีแทคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ผู้แนะนำ จะได้รับรางวัล 10,000 บาท/สถานที่ เมื่อสถานที่นั้น ๆ ได้ทำสัญญาติดตั้งโครงข่ายกับดีแทคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่าตั้งเสาสัญญาณตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา หลังจากที่สถานที่นั้น ๆ ได้ทำสัญญาติดตั้งโครงข่ายกับดีแทคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • การติดต่อแจ้งผล
  1. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 15 วันทำการ
  2. หากพื้นที่ที่คุณนำเสนอผ่านการคัดเลือก ดีแทคจะทำการนัดหมายคุณเพื่อเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
  3. ผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบใน 15 วันทำการ หลังเข้าสำรวจพื้นที่
  4. คุณจะได้รับรางวัล 10,000 บาท เมื่อสถานที่นั้นได้ทำสัญญาติดตั้งโครงข่ายกับดีแทคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการนำเสนอพื้นที่ให้เช่า เพื่อตั้งเสาสัญญาณดีแทค
  1. ผู้แนะนำพื้นที่จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ และ/หรือเป็นผู้มีสิทธิในพื้นที่ได้ตามกฎหมาย โดยมีเอกสารสิทธิ์แสดง หรือสามารถพาไปเจรจากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ให้เช่าตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจให้เช่าได้
  2. ลักษณะพื้นที่เช่าโดยสังเขป จะต้องข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
   • พื้นที่ให้เช่าต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
   • พื้นที่ว่างเปล่าบนพื้นดิน ขั้นต่ำขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ขึ้นไป
   • พื้นที่ว่างเปล่าบนดาดฟ้าอาคาร (ไม่มีหลังคาคลุม) ขั้นต่ำขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ขึ้นไป
  3. เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลแล้ว จะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 15 วันทำการ หากพื้นที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น ทางทีมงานจะมีการนัดหมาย วัน เวลาในการเข้าสำรวจพื้นที่ กับผู้แนะนำ โดยผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้นัดหมายกับเจ้าของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ให้เช่าตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจให้เช่า เพื่อสำรวจความเหมาะสมของสภาพพื้นที่จริงในการตั้งเสาสัญญาณ แต่หากพื้นที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น ทางทีมงานจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบ
  4. หลังจากนั้น ทางทีมงานจะแจ้งผลการสำรวจพื้นที่จริงให้กับผู้แนะนำทราบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว
  5. ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เช่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว
  6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานประจำของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการสรรหาพื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีฐาน หรือเลือกที่ตั้งสถานีฐานโดยตรง ได้แก่ หน่วยงาน Regional Site Acquisition หน่วยงาน Regional Network Operation-FRE และหน่วยงาน Radio Network Planning สังกัด Technology Group หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีฐาน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  7. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 089-489-3396 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)