มีเบอร์จดทะเบียน 2 เบอร์ แต่ใช้ชื่อเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์ dtac reward ได้พร้อมกันทั้ง 2 เบอร์หรือไม่ ?

สวัสดีครับ dtac ยินดีให้บริการ วันนี้ต้องการค้นหาข้อมูลอะไรครับ

search

มีเบอร์จดทะเบียน 2 เบอร์ แต่ใช้ชื่อเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์ dtac reward ได้พร้อมกันทั้ง 2 เบอร์หรือไม่ ?

แน่นอน เพราะเรานับการให้สิทธิ์ตามเบอร์การใช้งาน ถ้าคุณใช้งานเบอร์ดีแทค 2 เบอร์ก็ได้รับ 2 สิทธิ์ โดยเบอร์นั้นต้องใช้งานครบตามระยะเวลาที่เงื่อนไขกำหนด เช่น เป็นเบอร์ที่เปิดใช้บริการครบ 90 วันเต็ม เบอร์นั้นก็สามารถรับสิทธิ์ dtac reward ได้