ซื้อของกับ dtac | online store สามารถออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้หรือไม่ ?

สวัสดีครับ dtac ยินดีให้บริการ วันนี้ต้องการค้นหาข้อมูลอะไรครับ

search

ซื้อของกับ dtac | online store สามารถออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้หรือไม่ ?

ได้ค่ะ โดยปกติแล้ว เมื่อทำรายการถึงหน้า "CHECKOUT” ระบบจะดึงชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณใส่ไว้ มาเป็นที่อยู่ในใบกำกับภาษี
หากคุณต้องการใบกำกับเป็นที่อยู่อื่น หรือในนามบริษัท ขณะที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและอยู่ในขั้นตอนกรอกข้อมูลผู้ซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เอาเครื่องหมายถูกออกจาก “ใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับออกใบเสร็จ”
  2. กรอกชื่อ และทีอยู่บริษัท ในส่วนของที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน