นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ลองดีกับดีแทค" มีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับองค์กรหรือไม่ อย่างไร ?

สวัสดีครับ dtac ยินดีให้บริการ วันนี้ต้องการค้นหาข้อมูลอะไรครับ

search

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ลองดีกับดีแทค" มีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับองค์กรหรือไม่ อย่างไร ?

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับองค์กร เพราะหากน้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการ น้องๆ จะได้ลงมือทำงานจริงร่วมกับแต่ละหน่วยงาน ได้แสดงออกถึงทัศนคติ และแนวคิด รวมถึงมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศการทำงานจริงที่ดีแทค