ร้านค้าภายในสนามบินที่ร่วมรายการ

2
3
4

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 2. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 3. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น และชำระเป็นเงินสด
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดย รับสิทธิ์จากการสแกน QR code เท่านั้น และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอให้กับพนักงาน
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 2. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 3. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดย รับสิทธิ์จากการสแกน QR code เท่านั้น และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอให้กับพนักงาน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 2. จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 3. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดย รับสิทธิ์จากการสแกน QR code เท่านั้น และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอให้กับพนักงาน
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน
 3. จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/วัน
 4. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือการทุจริตใด ๆ
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. สนามบิน ที่ร่วมรายการ: สนามบินดอนเมือง ชั้น3 Pier 2, สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B1, ชั้น3 Terminal, ชั้น4 (Gates D และ F), สนามบินภูเก็ต ชั้น4 Airside
 7. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 8. ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 2. จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 3. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดย รับสิทธิ์จากการสแกน QR code เท่านั้น และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอให้กับพนักงาน
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีสถานะ SILVER MEMBER, GOLD MEMBER, BLUE MEMBER
 2. ลูกค้า SILVER MEMBER จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน
 3. ลูกค้า GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER จำกัด 2 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน โดยรับได้ 1 แก้ว / สิทธิ์ / วัน
 4. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 5. ร่วมรายการทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น สาขาอาคารอินทัช 1 และ 2
 6. รหัสคูปองมีอายุ 10 นาที หลังจากกดยืนยัน
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ในกรณีที่ได้กดรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่มิได้ใช้สิทธิ์ทันที ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 9. บริษัทของวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยสิทธิ์คืนให้ทุกกรณี
 10. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 12. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ทางดีแทคขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการให้บริการ หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากผู้ให้บริการโดยตรง
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 2. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคทุกคน และ SILVER MEMBER ส่วนลด 10% จำกัด - 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 500 สิทธิ์/สัปดาห์
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GOLD MEMBER ส่วนลด 50% จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 200 สิทธิ์/สัปดาห์
 5. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER เพียง 1.- เมนูฮอทดอก จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 100 สิทธิ์/สัปดาห์
 6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือการทุจริตใด ๆ
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. สนามบิน ที่ร่วมรายการ: สนามบินดอนเมือง ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ Terminal 1 (International) Pier 26
 9. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 10. ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
 3. สิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในกรณีใดก็ตาม
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคทุกคน และ SILVER MEMBER ส่วนลด 15 บาท จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 1,000 สิทธิ์/สัปดาห์
 5. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า GOLD MEMBER ส่วนลด 20 บาท จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 150 สิทธิ์/สัปดาห์
 6. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER รับฟรี เครื่องดื่ม Classic Smootie 16 Oz. จำกัด 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 100 สิทธิ์/สัปดาห์
 7. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือการทุจริตใด ๆ
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 9. สนามบิน ที่ร่วมรายการ: สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ Terminal 2 (Domestic) Pier 3
 10. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 11. ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ตรวจสอบสถานะ กด *140# โทรออก (ฟรี)
 2. รับฟรี เครื่องดื่ม 1 แก้ว size S จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER เท่านั้น
 3. รับส่วนลด 50% เครื่องดื่ม 1 แก้ว size S จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน สำหรับลูกค้า GOLD MEMBER และ BLUE MEMBER
 4. ลูกค้า BLUE MEMBER สามารถเลือกรับได้ 1 สิทธิพิเศษ/หมายเลข/วัน
 5. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยสแกนรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 7. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สาขาที่ร่วมรายการ : สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 Meeting & Greeting Gallery Zone และ ชั้น 4 Concourse โซน D"
 1. อาหารและภาชนะในภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 2. รายการอาหารทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 3. พายข้าวโพด / พายสับปะรด สำหรับลูกค้า Gold Member จำนวน 350 สิทธิ์/ เดือน โดย 1 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน
 4. ดีลักซ์ชีสเบอร์เกอร์ / แมคไก่ / ซามูไรเบอร์เกอร์หมู สำหรับลูกค้า Blue Member จำนวน 120 สิทธิ์/ เดือน โดย 1 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน
 5. สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสนามบินดอนเมืองระหว่างประเทศ, สนามบินดอนเมืองภายในประเทศ, สนามบินดอนเมืองระหว่างประเทศนอกเขตการบิน, สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินเชียงใหม่
 6. รหัสสามารถใช้ได้ภายในวันที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ กรณีที่รหัสมาจากการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือ ภาพภ่ายในทุกกรณี
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ทางดีแทคขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการให้บริการ หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากผู้ให้บริการโดยตรง
 10. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นเพิ่มเติม หรือ http://www.dtac.co.th/dtacreward/"
 1. โปรดแสดง Boarding pass พร้อมแสดงข้อความตอบรับบนหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน
 3. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/วัน
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน
 5. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ หรือรับสิทธิ์ผ่าน dtac แอพพลิเคชั่น
 6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า