Xiaomi 12 Series

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
เริ่มเพียง 16,490 บาท
พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน
ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน

โปรโมชั่นผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store
เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 2. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 3. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 4. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. ระยะสัญญา 12 เดือน
 6. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 7. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 8. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 9. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 10. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง
 1. การรับประกันระยะเวลา 24 เดือน
  Xiaomi รับประกันกับผู้บริโภคว่าเครื่อง Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 ของคุณ จะปราศจากการชำรุดในวัสดุของตัวเครื่องและคุณภาพของงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์
 2. การคุ้มครองหน้าจอ
  1. ขอบเขต
   • ลูกค้าที่ซื้อ Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2022 ถึง 15 มีนาคม 2023 ในช่องทางจำหน่ายที่เป็นทางการ (ออนไลน์และออฟไลน์) ของ Xiaomi ในเขตพื้นที่ของ ประเทศไทย (“พื้นที่”) และเปิดใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นภายในเขตพื้นที่ จะมีสิทธิ์ได้รับบริการซ่อมแซมหน้าจอฟรีจานวนหนึ่ง (1) ครั้งที่ศูนย์บริการของ Xiaomi ตลอดระยะเวลาหก (6) เดือนแรกหลังจากการซื้อ หากหน้าจอของผลิตภัณฑ์ที่เอ่ยถึงด้านบน เกิดความเสียหายหรือ ความผิดพลาด โดยการกระทำที่ไม่ได้เจตนาของลูกค้า (เช่น การที่ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ)
    การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่ายและรวมถึงการเปลี่ยนทดแทนหน้าจอ (หากจำเป็น) จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันทางการค้านี้ ลูกค้าต้องติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Xiaomi โดยลูกค้าอาจถูกร้องขอให้นำส่งใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้าดังกล่าว
  2. ข้อยกเว้น
   การรับประกันคุ้มครองหน้าจอ จะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
   • ความเสียหายต่อหน้าจอที่เกิดจากการกระทำที่ตั้งใจหรือด้วยการประมาทเลินเล่อที่ร้ายแรง
   • ความเสียหายที่ส่งผลเพียงแค่พื้นผิวของหน้าจอ เช่น รอยขีดข่วนหรือร่องรอยของลวดลายอื่นๆ บนหน้าจอ
   • ความเสียหายที่เกิดจากมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแอพพลิเคชั่นบุคคลที่สามที่ใช้โดยลูกค้า
   นอกจากนี้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:
   • ลูกค้าไม่ได้แสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้า
   • หมายเลขซีเรียลและ/หรือหมายเลข IMEI เสียหาย หรือลอกออกหรือมีการดัดแปลง
   • ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและไม่ได้ผลิตโดย Xiaomi
   • ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงกับคำแนะนำ หรือ คำสั่ง หรือ เอกสารคู่มือของ Xiaomi หรือผู้ขาย
   • ความชำรุดที่เกิดจากการจัดการ/ซ่อมแซมของลูกค้าเองหรือจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการ/ซ่อมแซม หรือ/การใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ได้รับอนุญาต
 3. ลูกค้าสามารถส่งอีเมลไปที่ service.th@xiaomi.com หรือติดต่อศูนย์บริการ Xiaomi หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่หมายเลข: 1800-012-368 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09: 00-18: 00 น.)