เดินทางต่างประเทศ โทรสบายใจในราคาสุดคุ้ม

โทรกลับไทย

ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ คลิก
 • 1,200
  บาท

  7วัน

  โทรกลับไทย
  120 นาที
  โทรในประเทศ
  โทรไปประเทศอื่น ๆ | รับสาย
  อัตราปกติ

  ส่งข้อความ
  อัตราปกติ
  รับข้อความ
  ฟรี

  สมัครกด *104*794# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีหลังจากกดสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับอัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 1. อัตราค่าบริการ, โปรโมชัน, เครือข่ายและประเทศที่ร่วมรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ลูกค้ากรุณาเติมเงินและวันให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในต่างประเทศก่อนออกเดินทาง
 3. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานภายในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น
 4. แพ็กเกจมีอัตราค่าบริการ 1,200 บาท รับสิทธิ์โทรฟรีกลับไทยได้ 120 นาที ภายใน 7 วัน
 5. การโทรกลับไทยกด +66 และตามด้วยหมายเลขในประเทศไทย (ตัด 0 ข้างหน้าออก) เช่น เบอร์ในประเทศไทยคือ 089-999-9999 ให้โทรโดยกด +6689-999-9999 หากกดไม่ถูกต้องการโทรจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 6. ค่าบริการโทรภายในประเทศที่ร่วมรายการ, ไปต่างประเทศ และรับสายจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 7. ค่าบริการ SMS กลับไทย, ภายในประเทศที่ร่วมรายการ และไปต่างประเทศ จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 8. แพ็กเกจที่ใช้งานภายในประเทศทุกแพ็กเกจไม่รวมการใช้งานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ต่างประเทศ
 9. แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีหลังจากสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับอัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดใช้งานแพ็กเกจภายใน 30 วัน หลังจากที่สมัครแพ็กเกจ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด แพ็กเกจจะหมดอายุทันที และระบบจะไม่สามารถคืนเงินได้
 11. สำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน ระยะเวลาของแพ็กเกจเริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผล และจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทย
 12. เมื่อครบกำหนดการใช้งานของแพ็กเกจ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS หรือการใช้งานนอกประเทศและเครือข่ายที่กำหนดจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 13. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 14. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมเครือข่ายที่ใช้บริการบนเรือในทะเล (Maritime), สายการบิน (Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
 15. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ และไม่สามารถยกยอดคงเหลือในแพ็กเกจปัจจุบันไปใช้ในครั้งหน้าได้
 16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า