แพ็กเกจเสริมโรมมิ่ง GO Travel
สะดวกกว่า ใช้เน็ตเมืองนอก
ไม่ต้องเปลี่ยนซิม

 • ประเทศเพื่อนบ้าน

  99
  บาท

  7วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุดจำนวน 2 GB
  พร้อมอัตราค่าโทรพิเศษ

  สมัครกด *104*725# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันที
  หลังจากกดสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับ
  อัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก
  โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร สมัครเลย

  รายชื่อประเทศและเครือข่ายที่รองรับ
 • เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา

  399
  บาท

  10วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุดจำนวน 7 GB
   

  สมัครกด *104*726# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันที
  หลังจากกดสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับ
  อัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก
  โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร สมัครเลย

  รายชื่อประเทศและเครือข่ายที่รองรับ
 • ทุกทวีปทั่วโลก

  899
  บาท

  15วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุดจำนวน 7 GB
   

  สมัครกด *104*727# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันที
  หลังจากกดสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับ
  อัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก
  โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร สมัครเลย

  รายชื่อประเทศและเครือข่ายที่รองรับ
เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน สามารถสมัครแพ็กเกจ dtac GO Travel นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
  1. แพ็กเกจ dtac GO Travel (ประเทศเพื่อนบ้าน) มีอัตราค่าบริการ 99 บาท
   • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน 2 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 128 Kbps
   • ค่าบริการโทรกลับไทย, โทรภายในประเทศ และรับสาย 6 บาท/นาที, โทรไปประเทศอื่นๆ 35 บาท/นาที , ส่งข้อความ 6 บาท/ข้อความ และรับข้อความฟรี
  2. แพ็กเกจ dtac GO Travel (เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา) มีอัตราค่าบริการ 399 บาท
   • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา 7 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 128 Kbps
   • ค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่งข้อความ จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
   • ค่าบริการในประเทศกัมพูชา, มาเลเซีย, เมียนมา และลาว โทรกลับไทย, โทรภายในประเทศ และรับสาย 6 บาท/นาที, โทรไปประเทศอื่นๆ 35 บาท/นาที, ส่งข้อความ 6 บาท/ข้อความ และรับข้อความฟรี
  3. แพ็กเกจ dtac GO Travel (ทุกทวีปทั่วโลก) มีอัตราค่าบริการ 899 บาท
   • รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 7 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานต่อได้ที่ความเร็ว 128 Kbps
   • ค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
   • ค่าบริการในประเทศกัมพูชา, มาเลเซีย, เมียนมา และลาว โทรกลับไทย, โทรภายในประเทศ และรับสาย 6 บาท/นาที, โทรไปประเทศอื่นๆ 35 บาท/นาที, ส่งข้อความ 6 บาท/ข้อความ และรับข้อความฟรี
 3. การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวเป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการอาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 4. การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้
  • ระบบจะทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming ) ทั้งในส่วนของการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติขณะทำการสมัครแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีหลังจากสมัคร สำหรับวันใช้งานจะเริ่มนับเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก
  • ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดใช้งานแพ็กเกจภายใน 30 วัน หลังจากที่สมัครแพ็กเกจ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด แพ็กเกจจะหมดอายุทันที และระบบจะไม่สามารถคืนเงินได้
  • ระยะเวลาของแพ็กเกจ เริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผลและจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทย
  • สามารถใช้ได้ในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น กรณีไปใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ระบุจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  • กรณีผู้ใช้บริการต้องการสมัครแพ็กเกจ dtac GO Travel ขณะอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติล่วงหน้าขณะอยู่ในประเทศไทย โดยติดต่อ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือสมัครด้วยตนเอง โทร. *118#
 5. dtac GO Travel (ประเทศเพื่อนบ้าน) สามารถใช้งานได้ในประเทศ ดังต่อไปนี้ กัมพูชา, มาเลเซีย, เมียนมา และลาว
 6. dtac GO Travel (เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา) สามารถใช้ในประเทศ ดังต่อไปนี้
  • เอเชีย: กัมพูชา, กาตาร์, เกาหลีใต้, คาซัคสถาน, จีน (รวมเขตปกครองตนเองทิเบต), ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, เมียนมา, ลาว, เวียดนาม, ศรีลังกา, สิงคโปร์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, อุซเบกิสถาน และฮ่องกง
   หมายเหตุ: ในประเทศอินเดียไม่รองรับการใช้งานในรัฐพิหาร เมือง Gaya/คยา (เฉพาะบริเวณ Bodh Gaya/พุทธคยา) และในรัฐชัมมูและแคชเมียร์ ประกอบด้วยเมือง Katra/กาตรา, Gulmarg/กุลมาร์ค, Kargil/คาร์กิล, Jammu/ชัมมู, Diskit/ดิสกิต, Plan Bandipora/แพลน บานดิโพร่า, Leh/เลห์ (เลห์ ลาดัก), Srinagar/ศรีนคร
  • โอเชียเนีย: ออสเตรเลีย
  • อเมริกา: เปอร์โตริโก, สหรัฐอเมริกา (รวมหมู่เกาะฮาวาย) และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
 7. dtac GO Travel (ทุกทวีปทั่วโลก) สามารถใช้ในประเทศดังต่อไปนี้
  • เอเชีย: กัมพูชา, กาตาร์, เกาหลีใต้, คาซัคสถาน, จีน (รวมเขตปกครองตนเองทิเบต), ซาอุดีอะราเบีย, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, บังคลาเทศ, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, มาเก๊า, มาเลเซีย, เมียนมา, ลาว, เวียดนาม, ศรีลังกา, สิงคโปร์, อาร์เมเนีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, อุซเบกิสถาน และฮ่องกง
   หมายเหตุ: ในประเทศอินเดียไม่รองรับการใช้งานในรัฐพิหาร เมือง Gaya/คยา (เฉพาะบริเวณ Bodh Gaya/พุทธคยา) และในรัฐชัมมูและแคชเมียร์ ประกอบด้วยเมือง Katra/กาตรา, Gulmarg/กุลมาร์ค, Kargil/คาร์กิล, Jammu/ชัมมู, Diskit/ดิสกิต, Plan Bandipora/แพลน บานดิโพร่า, Leh/เลห์ (เลห์ลาดัก), Srinagar/ศรีนคร
  • โอเชียเนีย: นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
  • อเมริกา: แคนาดา, เปอร์โตริโก, เม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา (รวมหมู่เกาะฮาวาย) และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป: กรีซ, โครเอเชีย, ซานมาริโน, เดนมาร์ก, ตุรกี, นครรัฐวาติกัน, นอร์เวย์ (รวมหมู่เกาะสวาลบาร์ด), เนเธอร์แลนด์, บัลแกเรีย, เบลเยียม, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอนเตเนโกร, มอลตา, ยูเครน, เยอรมนี, รัสเซีย, โรมาเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ลิกเตนสไตน์, เวลส์, สกอตแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, ออสเตรีย, อังกฤษ, อิตาลี, เอสโตเนีย, แอลเบเนีย, ไอร์แลนด์, ไอร์แลนด์เหนือ และฮังการี
  • แอฟริกา: กานา, อียิปต์ และแอฟริกาใต้
 8. สิทธิ์อินเทอร์เน็ตคงเหลือไม่สามารถยกยอดไปใช้ในครั้งหน้าได้
 9. SMS ที่เป็นภาษาไทยหรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 10. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานคงเหลือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  • dtac call center โทร. 1678 ขณะอยู่ในประเทศไทย (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือ โทร. +6622028100 ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี)
  • ปริมาณการใช้งานคงเหลือโทร. *101*1# (ฟรี)
 11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่างๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 12. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
 13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการหรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 15. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

สิทธิประโยชน์ และค่าบริการอื่นๆ

ประเทศ
กัมพูชา
มาเลเซีย
เมียนมา
ลาว
ประเทศอื่นๆ
โทรกลับไทย โทรในต่าง
ประเทศ
โทรไปยัง
ประเทศอื่น
รับสาย ส่ง SMS รับ SMS
6
บาท/นาที
6
บาท/นาที
35
บาท/นาที
6
บาท/นาที
6
บาท/ข้อความ
ฟรี
6
บาท/นาที
6
บาท/นาที
35
บาท/นาที
6
บาท/นาที
6
บาท/ข้อความ
ฟรี
6
บาท/นาที
6
บาท/นาที
35
บาท/นาที
6
บาท/นาที
6
บาท/ข้อความ
ฟรี
6
บาท/นาที
6
บาท/นาที
35
บาท/นาที
6
บาท/นาที
6
บาท/ข้อความ
ฟรี
คิดตามค่าบริการโทรไปต่างประเทศ
ตรวจสอบรายละเอียด
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราค่าบริการนี้ เป็นอัตราพิเศษสำหรับการใช้งานในระยะเวลาตามแพ็กเกจเท่านั้น