ย้ายค่ายเบอร์เดิม มาใช้ดีแทคแบบเติมเงิน

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าย้ายค่าย
มาใช้ดีแทคเติมเงิน

เพียงย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแทคเติมเงินวันนี้
ที่ศูนย์บริการดีแทค > หรือช่องทางออนไลน์
เลือกรับสิทธิพิเศษตามสไตล์การใช้งานของคุณ
ที่มีให้เลือก 4 แบบ

 • โทรถูกนาทีละ 55 สต.

  โทรฟรี!
  1800นาที

  150 นาที ใช้ได้ 30 วัน นาน 12 เดือน
  เพียงเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน

  ย้ายค่ายออนไลน์
 • โทรถูกนาทีละ 55 สต.

  เน็ตฟรี!
  18GB

  1.5 GB ใช้ได้ 30 วัน นาน 12 เดือน
  เพียงเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน

  ย้ายค่ายออนไลน์
 • โทรสั้นวินาทีละ 1.5 สต.

  โทรฟรี!
  1800นาที

  150นาที ใช้ได้ 30 วัน นาน 12 เดือน
  เพียงเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน

  ย้ายค่ายออนไลน์
 • โทรสั้นวินาทีละ 1.5 สต.

  เน็ตฟรี!
  18GB

  1.5 GB ใช้ได้ 30 วัน นาน 12 เดือน
  เพียงเติมเงิน 100 บาทขึ้นไป/เดือน

  ย้ายค่ายออนไลน์
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายอื่น ที่ประสงค์จะย้ายมาใช้บริการดีแทคระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 2. วันที่ขอย้ายค่าย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปิดใช้บริการ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่ายนาทีละ 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” หรือ “ซิมดีแทคโทรวินาทีละ 1.5 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” ซึ่งเป็นหมายเลขที่ผู้ใช้บริการโอนย้ายมา โดยอัตราค่าบริการ” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังนี้
  • อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่ายนาทีละ 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย”
   • 1.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 55 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
   • 1.2 SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • 1.3 MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
   • 1.4 บริการเสริม อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.99 บาท
  • อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคโทรวินาทีละ 1.5 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย”
   • 2.1 โทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์
   • 2.2 SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • 2.3 MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   • 2.4 บริการเสริม อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.99 บาท
 3. ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ เลือกรับโปรโมชั่นเสริมฟรี (Free extra package) 1 รายการ ซึ่งจะใช้บริการได้เมื่อโอนย้ายเครือข่ายสำเร็จและเติมเงินสะสมเดือนละ 100 บาทขึ้นไป (นับตามรอบปฏิทิน) โดยมีรายละเอียดและอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้
  • โทรฟรีทุกเครือข่ายเดือนละ 150 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง รับสิทธิ์นาน 12 เดือน (รวมสูงสุด 1,800 นาที)
  • ฟรีอินเตอร์เน็ต 1.5 GB นาน 30 วัน รับสิทธิ์นาน 12 เดือน (รวมสูงสุด 18GB)
  • เลขหมายที่สมัครโปรโมชั่นเสริมฟรี (Free extra package) ต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน โดยจะใช้สิทธินี้ได้หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนด หรือไม่เติมเงินในรอบเดือนถัดไป จะถือว่าสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นทั้งหมด และระบบจะคิดค่าบริการตามจริง
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 5. ตรวจสอบยอดนาทีคงเหลือและยอดการใช้งาน internet ได้ที่โทร *101*1#
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1678 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวม VAT)
 7. *777 บริการถาม-ตอบอัตโนมัติ ฟรีค่าบริการถึง 31 มกราคม 2563 !! (ปกติคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. การให้บริการ ดีแทคอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 2. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งาน
 3. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 4. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 5. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 6. ผู้เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ
 7. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 8. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ Internet จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 9. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548