ลงทะเบียนซิม
ดีแทคเติมเงิน ด้วยตนเอง

ปัจจุบัน กสทช. ได้กำหนดให้ผู้ใช้งานซิมเติมเงิน
ทุกท่านต้องทำการลงทะเบียนซิมเพื่อเป็นการยืนยัน
ตัวตน และป้องกันไม่ให้นำซิมไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
และหากเกิดปัญหาการใช้งาน
การลงทะเบียนซิมจะทำ
ให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ได้ จึงเป็น
เหตุผลที่ทำไมต้องลงทะเบียนซิม

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การลงทะเบียนซิม
ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้งาน สามารถลงทะเบียนซิม dtac
ด้วยตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์บริการ
เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียน
ซิมดีแทคเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 1

สแกน QR Code นี้

ขั้นตอนที่ 2

สแกน Bar Code
หน้าซองซิมเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 4

ถ่ายรูปบัตรประชาชน
หรือเอกสารที่ท่านเลือก

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายรูปใบหน้าตนเอง
(Selfie)

ขั้นตอนที่ 6

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 7

กดยอมรับเงื่อนไข
และข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 8

ลงทะเบียนซิมสำเร็จ

เงื่อนไขการให้บริการ
  1. การลงทะเบียนซิมเติมเงินด้วยตนเองผ่าน QR Code ต้องทำผ่านมือถือ และแท็บเล็ตเท่านั้น
  2. ซิมที่ลงทะเบียนต้องเป็นซิมดีแทคเติมเงินที่ยังไม่หมดอายุ และไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อน
  3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ 1678
  4. ช่องทางการเติมเงิน คลิก