เดินทางต่างประเทศ โทรสบายใจในราคาสุดคุ้ม

โทรสุดคุ้ม

ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ คลิก
 • 299
  บาท

  7วัน

  โทรกลับไทย | โทรในประเทศ
  รับสาย
  20 นาที
  (ส่วนเกิน 9 บาท/นาที)
  โทรไปประเทศอื่นๆ
  อัตราปกติ

  ส่งข้อความ
  อัตราปกติ
  รับข้อความ
  ฟรี

  สมัครกด *104*793# โทรออก
  แพ็กเกจมีผลทันทีหลังจากกดสมัคร

 1. อัตราค่าบริการ, โปรโมชัน, เครือข่ายและประเทศที่ร่วมรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. อัตราค่าบริการของแพ็กเกจการใช้งานนี้ ใช้สำหรับประเทศและเครือข่ายที่กำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น : เวียดนาม บนเครือข่าย Vinaphone และ Viettel , สวิสเซอร์แลนด์ บนเครือข่าย Swisscom, Salt Mobile และ Sunrise, สหราชอาณาจักร บนเครือข่าย Telefonica O2 และ EE - T-Mobile และ ออสเตรเลีย บนเครือข่าย Vodafone และ Telstra
 3. แพ็กเกจมีอัตราค่าบริการ 299 บาท รับสิทธิ์โทรฟรีกลับไทย, โทรภายในประเทศที่ร่วมรายการ และรับสาย รวมกันสูงสุด 20 นาที อัตราค่าบริการส่วนเกิน 9 บาท/นาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ภายใน 7 วัน
 4. ค่าบริการโทรไปต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 5. ค่าบริการ SMS กลับไทย, ภายในประเทศที่ร่วมรายการ และไปต่างประเทศ จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 6. แพ็กเกจที่ใช้งานภายในประเทศทุกแพ็กเกจไม่รวมการใช้งานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ต่างประเทศ
 7. สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือน ระยะเวลาของแพ็กเกจจะเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืน และสิ้นสุดในเวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
 8. เมื่อครบกำหนดการใช้งานของแพ็กเกจ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS หรือการใช้งานนอกประเทศและเครือข่ายที่กำหนดจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 9. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมเครือข่ายที่ใช้บริการบนเรือในทะเล (Maritime), สายการบิน (Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
 11. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ และไม่สามารถยกยอดคงเหลือในแพ็กเกจปัจจุบันไปใช้ในครั้งหน้าได้
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรกลับไทย

ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ คลิก
 • 1,200
  บาท

  7วัน

  โทรกลับไทย
  120 นาที
  โทรในประเทศ
  โทรไปประเทศอื่น ๆ | รับสาย
  อัตราปกติ

  ส่งข้อความ
  อัตราปกติ
  รับข้อความ
  ฟรี

  สมัครกด *104*794# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 1. อัตราค่าบริการ, โปรโมชัน, เครือข่ายและประเทศที่ร่วมรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. แพ็กเกจนี้สำหรับการใช้งานภายในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น
 3. แพ็กเกจมีอัตราค่าบริการ 1,200 บาท รับสิทธิ์โทรฟรีกลับไทยได้ 120 นาที ภายใน 7 วัน
 4. การโทรกลับไทยกด +66 และตามด้วยหมายเลขในประเทศไทย (ตัด 0 ข้างหน้าออก) เช่น เบอร์ในประเทศไทยคือ 089-999-9999 ให้โทรโดยกด +6689-999-9999 หากกดไม่ถูกต้องการโทรจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 5. ค่าบริการโทรภายในประเทศที่ร่วมรายการ, ไปต่างประเทศ และรับสายจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 6. ค่าบริการ SMS กลับไทย, ภายในประเทศที่ร่วมรายการ และไปต่างประเทศ จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 7. แพ็กเกจที่ใช้งานภายในประเทศทุกแพ็กเกจไม่รวมการใช้งานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ต่างประเทศ
 8. แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งานในต่างประเทศครั้งแรก
 9. ผู้ใช้บริการจะต้องเริ่มใช้งานแพ็กเกจภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สมัครแพ็กเกจ
 10. สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือน ระยะเวลาของแพ็กเกจเริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผล และจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทย
 11. เมื่อครบกำหนดการใช้งานของแพ็กเกจ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS หรือการใช้งานนอกประเทศและเครือข่ายที่กำหนดจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 12. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 13. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมเครือข่ายที่ใช้บริการบนเรือในทะเล (Maritime), สายการบิน (Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
 14. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ และไม่สามารถยกยอดคงเหลือในแพ็กเกจปัจจุบันไปใช้ในครั้งหน้าได้
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า