Go Travel

เที่ยวต่างประเทศ เล่นเน็ตง่าย
ไม่ต้องเปลี่ยนซิม

  • สะดวกกว่า ใช้เน็ตเมืองนอก ไม่ต้องเปลี่ยนซิม

  • มั่นใจ ใช้งานต่างประเทศด้วยเครือข่าย
    ชั้นนำทั่วโลก

แพ็กเสริมสุดคุ้ม เล่นเน็ตเมืองนอก ไม่ต้องเปลี่ยนซิม