Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G

ราคาปกติ 8,299.-

990.-

 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • แพ็กเกจเริ่มต้น 1499
 • เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน
 • รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ

สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

990.-

ราคาปกติ 8,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 2,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1499 ขึ้นไป

1,290.-

ราคาปกติ 8,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป

2,790.-

ราคาปกติ 8,299.-
 • ค่าบริการล่วงหน้า 500 บาท
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 899 ขึ้นไป

3,490.-

ราคาปกติ 8,299.-
 • ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป