ย้ายค่ายมาเป็นดีแทคเติมเงินวันนี้ คุ้มถึง 2 ต่อ

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม
มาใช้ดีแทคระบบเติมเงินวันนี้
รับความสุข Super 2 ต่อ

เลือกรับสิทธิพิเศษ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม มาใช้ดีแทคเติมเงินได้ง่าย ๆ

ต่อที่ 1 เลือกความสุขแบบฟรี ๆ
ตรงตามสไตล์ที่มีให้เลือก 3 แบบ

เพียงเติมเงินเดือนละ 100 บาท ขึ้นไป

โซเชียลฟรี

เล่น Facebook, WhatsApp, LINE
ฟรี นาน 12 เดือน

 
 

โทรฟรี 1,800 นาที

โทรทุกเครือข่าย เดือนละ 150 นาที
นาน 12 เดือน

 
 

เน็ตฟรี 4.5 GB

เน็ต Non-Stop เดือนละ 1.5 GB
นาน 3 เดือน

(หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็ว
ไม่เกิน 384 Kbps)


ต่อที่ 2 สุขเต็มสปีด แพ็กเสริมอินเทอร์เน็ตสุดฮิตลด 50% นาน 6 เดือน

รายละเอียดโปรเสริม MAX-NET Super 4G ที่ร่วมรายการ

 • รายสัปดาห์ Non-stop 600 MB

 • จ่ายเพียง 39 บาท / สัปดาห์
  (ปกติ 79 บาท / สัปดาห์)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 600 MB*
   
 • สมัครกด *103*551#
 • รายเดือน 1.5 GB

 • จ่ายเพียง 99 บาท / 30วัน
  (ปกติ 199 บาท / 30วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 1.5 GB
  (Facebook ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*552#
 • รายเดือน Non-stop 4.5 GB

 • จ่ายเพียง 199 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 399 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 4.5 GB*
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*553#
 • รายเดือน Non-stop 9 GB

 • จ่ายเพียง 349 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 699 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 9 GB**
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*554#
 • รายเดือน Non-stop 12 GB

 • จ่ายเพียง 399 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 799 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 12 GB**
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*555#

หมายเหตุ
*หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps
**หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps


 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการ “ซิมดีแทคเติมเงินคิดเป็นวินาทีสำหรับลูกค้าย้ายค่าย” หรือ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่าย 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 จะได้รับอัตราค่าบริการโดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ ตามรายละเอียด ดังนี้
  • 1.1 อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงินคิดเป็นวินาทีสำหรับลูกค้าย้ายค่าย” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • 1.1.1 โทรทุกเครือข่าย คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที วินาทีละ 1.5 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง
   • 1.1.2 SMS ข้อความละ 2 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • 1.1.3 MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   • 1.1.4 บริการเสริม อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.99 บาท
  • 1.2 อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่าย 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   • 1.2.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 55 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
   • 1.2.2 SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • 1.2.3 MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
   • 1.2.4 บริการเสริม อินเทอร์เน็ต นาทีละ 1 บาท
 2. ผู้ที่เปิดใช้บริการ “ซิมดีแทคเติมเงินคิดเป็นวินาทีสำหรับลูกค้าย้ายค่าย” และ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่าย 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  • 2.1 ผู้ที่เปิดใช้บริการ สามารถเลือกรับโปรโมชั่นเสริมฟรี (Free extra package) จำนวน 1 รายการ โดยจะใช้บริการได้เมื่อทำการโอนย้ายเครือข่ายสำเร็จแล้วและผู้ใช้บริการต้องเติมเงินสะสมเดือนละ 100 บาทขึ้นไป โดยโปรโมชั่นเสริมฟรี (Free extra package) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   • 2.1.1 โทรฟรีทุกเครือข่ายเดือนละ 150 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน รวม 1,800 นาที
   • 2.1.2 เล่นฟรีโซเชียล (Facebook, WhatsApp, Line) ไม่จำกัด นาน 12 เดือน
   • 2.1.3 เล่นฟรีอินเทอร์เน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ได้ 1.5 GB ต่อเดือน (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps) นาน 3 เดือน
   • 2.1.4 เลขหมายที่สมัครโปรโมชั่นเสริมฟรี (Free extra package) ต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน โดยจะใช้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่ หลังจากนั้นระบบจะคิดค่าบริการโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้สมัครไว้
  • 2.2 ผู้ที่เปิดใช้บริการ สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต (สมัครได้ 1 ครั้งต่อเลขหมาย โดยจะต้องเริ่มสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตภายใน 30วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต) ดังต่อไปนี้ได้ โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และจะใช้สิทธิ์ตามแพ็กเกจได้หลังได้รับการยืนยันทาง SMS (อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
   • 2.2.1 แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต ใช้งานได้ต่อเนื่อง ราคาพิเศษ 39 บาทต่อสัปดาห์ (ปกติ 79 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 26 สัปดาห์ รับสิทธิ์ใช้งาน internet ใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 600 เมกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps)
   • 2.2.2 แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต 1.5 กิกะไบต์ (GB) พร้อมฟรี Facebook ราคาพิเศษ 99 บาทต่อเดือน (ปกติ 199 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน
   • 2.2.3 แพ็กเกจ Max net ราคาพิเศษ 199 บาทต่อเดือน (ปกติ 399 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน รับสิทธิ์ใช้งาน internet ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 4.5 กิกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps)
   • 2.2.4 แพ็กเกจ Max net ราคาพิเศษ 349 บาทต่อเดือน (ปกติ 699 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน รับสิทธิ์ใช้งาน internet ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 9 กิกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps)
   • 2.2.5 แพ็กเกจ Max net ราคาพิเศษ 399 บาทต่อเดือน (ปกติ 799 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน รับสิทธิ์ใช้งาน internet ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ได้ 12 กิกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps)
 3. เช็คจำนวนนาทีคงเหลือและยอดการใช้งาน internet ได้ที่ โทร *101*1# หรือ โทร 1678 dtac call center (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 1. บริการเสริม Facebook คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้งาน Facebook ผ่านทาง http://m.facebook.com หรือบนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Facebook ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 4G/3G/EDGE ของดีแทค
 2. สำหรับผู้ใช้บริการผ่าน Facebook Application ค่าบริการแอพพลิเคชั่น และค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 3. การใช้ฟังก์ชั่น Check in ใน Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 4. การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงค์นอกเหนือจาก m.facebook.com จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 5. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้ แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น
 6. บริการเสริม Facebook รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน Facebook ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ
 7. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานภาพการใช้งานขณะใช้บริการ โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 1. บริการเสริม LINE คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงิน สามารถเข้าใช้งานแชตหรือส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง ส่งสติกเกอร์ โพสต์บนกระดานข้อความ (Timeline) และสนทนากลุ่มได้แบบไม่จำกัด บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค
 2. ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LINE จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 3. เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น และระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานบริการเสริม LINE คือ
  1. iOS: LINE version 3.7.1
  2. Android: LINE version 3.7.2
  3. Window phone: LINE version 2.4.1
 4. การใช้งาน share location, การเพิ่มเพื่อนโดยการเขย่าเครื่อง (shake it) จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถปิด Location ได้ โดยเข้าไปที่ Location Services -> เลือกที่ LINE -> OFF
 5. การใช้งาน Free call จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 6. ข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification เมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง หรือสนทนากลุ่ม มายังเครื่องของท่าน จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ โดยสามารถปิด Notification ได้ โดยเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น LINE, settings -> Notifications -> OFF
 7. ผู้ใช้บริการ Multi-SIM จะไม่สามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจนี้ได้
 8. บริการเสริม LINE รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน LINE ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ

บริการเสริม WhatsApp คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงิน สามารถเข้าใช้งานแชตหรือส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง และสนทนากลุ่มได้แบบไม่จำกัด บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น WhatsApp ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค และมีข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification เมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง หรือสนทนากลุ่ม มายังเครื่องของตนเอง

 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
 2. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีนาทีละ 1.50 บาท หรือโทรนาทีละ 25 สต. ที่มีสิทธิ์รับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณโบนัสโทรฟรีสำหรับการรับสาย
 3. ผู้ที่เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ
 4. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น
 5. การให้บริการเสริม อินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
  • 5.1 ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE
   • 5.1.1 ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
   • 5.1.2 ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
   • 5.1.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
   • 5.1.4 สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 4G/3G/EDGE
   • 5.1.5 ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 7. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 10. บริการโทรคมนาคมและรายการส่งเสริมการขายนี้ เสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ (end-user) ใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]ไม่อนุญาตนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหากำไรไม่ว่าในรูปแบบใด (อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้หากข้อเท็จจริงปรากฏแก่ผู้ให้บริการว่ามีการนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิ์เรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย
 11. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548