ย้ายค่ายมาเป็นดีแทคเติมเงินวันนี้ คุ้มถึง 2 ต่อ

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม
มาใช้ดีแทคระบบเติมเงินวันนี้
รับความสุข Super 2 ต่อ

เลือกรับสิทธิพิเศษ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม มาใช้ดีแทคเติมเงินได้ง่าย ๆ

ต่อที่ 1 เลือกความสุขแบบฟรี ๆ
ตรงตามสไตล์ที่มีให้เลือก 3 แบบ

เพียงเติมเงินเดือนละ 100 บาท ขึ้นไป

โซเชียลฟรี

เล่น Facebook, WhatsApp, LINE
ฟรี นาน 12 เดือน

 
 

โทรฟรี 1,800 นาที

โทรทุกเครือข่าย เดือนละ 150 นาที
นาน 12 เดือน

 
 

เน็ตฟรี 4.5 GB

เน็ต Non-Stop เดือนละ 1.5 GB
นาน 3 เดือน

(หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็ว
ไม่เกิน 384 Kbps)


ต่อที่ 2 สุขเต็มสปีด แพ็กเสริมอินเทอร์เน็ตสุดฮิตลด 50% นาน 6 เดือน

รายละเอียดโปรเสริม MAX-NET Super 4G ที่ร่วมรายการ

 • รายสัปดาห์ Non-stop 600 MB

 • จ่ายเพียง 39 บาท / สัปดาห์
  (ปกติ 79 บาท / สัปดาห์)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 600 MB*
   
 • สมัครกด *103*551#
 • รายเดือน 1.5 GB

 • จ่ายเพียง 99 บาท / 30วัน
  (ปกติ 199 บาท / 30วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 1.5 GB
  (Facebook ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*552#
 • รายเดือน Non-stop 4.5 GB

 • จ่ายเพียง 199 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 399 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 4.5 GB*
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*553#
 • รายเดือน Non-stop 9 GB

 • จ่ายเพียง 349 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 699 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 9 GB**
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*554#
 • รายเดือน Non-stop 12 GB

 • จ่ายเพียง 399 บาท / 30 วัน
  (ปกติ 799 บาท / 30 วัน)
 • เล่นเน็ตใช้ความเร็ว 4G/3G ได้
 • 12 GB**
  (dtac wifi ไม่จำกัด)
 • สมัครกด *103*555#

หมายเหตุ
*หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps
**หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps


 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายอื่น ที่ประสงค์จะย้ายมาใช้บริการดีแทคระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 2. วันที่ทำการย้ายค่าย ผู้ใช้บริการจะได้รับซิมดีแทคเติมเงิน ซึ่งเป็นหมายเลขที่ผู้ใช้บริการโอนย้ายมา และ อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่าย 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” หรือ “ซิมดีแทคเติมเงิน วินาทีละ 1.5 สตางค์ สำหรับลูกค้าย้ายค่าย” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียดดังนี้
  1. 2.1. อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงินโทรทุกค่าย 55 สต. สำหรับลูกค้าย้ายค่าย”
   • โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 55 สตางค์ (เศษของนาทีคิดเป็นนาที)
   • SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • MMS ข้อความละ 5 บาทต่อเลขหมาย
   • บริการเสริม อินเทอร์เน็ต นาทีละ 1 บาท
  2. 2.2 อัตราค่าบริการ “ซิมดีแทคเติมเงิน วินาทีละ 1.5 สตางค์ สำหรับลูกค้าย้ายค่าย”
   • โทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์ คิดเป็นวินาที ตลอด 24 ชั่วโมง
   • SMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบในการส่งข้อความ)
   • MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
   • บริการเสริม อินเทอร์เน็ต คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 1.99 บาท
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ เลือกรับโปรโมชั่นเสริมฟรี จำนวน 1 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้ โดยจะใช้บริการได้เมื่อทำการโอนย้ายเครือข่ายสำเร็จและเติมเงินสะสมเดือนละ 100 บาทขึ้นไปในรอบเดือนตามปฏิทินนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • โทรฟรีทุกเครือข่ายเดือนละ 150 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน รวม 1,800 นาที
  • เล่นฟรีโซเชียล (Facebook, WhatsApp, Line) ไม่จำกัด นาน 12 เดือน
  • แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต เดือนละ 1.5 กิกะไบต์ (GB) นาน 3 เดือน รวม 4.5 กิกะไบต์ (GB)
  • เลขหมายที่สมัครโปรโมชั่นเสริมฟรีต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน โดยจะใช้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ หรือไม่ทำการเติมเงินในรอบเดือนถัดไป จะถือว่าสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นทั้งหมด และระบบจะคิดค่าบริการตามจริง
 4. เมื่อทำการโอนย้ายเครือข่ายสำเร็จ ผู้เปิดใช้บริการจะได้รับสิทธิเลือกสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 1 รายการในราคาพิเศษ ดังต่อไปนี้ได้
  • แพ็กเกจ อินเทอร์เน็ต 1.5 กิกะไบต์ (GB) พร้อมฟรี Facebook ราคาพิเศษ 99 บาทต่อเดือน (ปกติ 199 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน
  • แพ็กเกจ Max net ราคาพิเศษ 199 บาทต่อเดือน (ปกติ 399 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน รับสิทธิ์ใช้งาน internet ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps เป็นจำนวน 4.5 กิกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps)
  • แพ็กเกจ Max net ราคาพิเศษ 399 บาทต่อเดือน (ปกติ 799 บาท) แบบต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน รับสิทธิ์ใช้งาน internet ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps เป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (หลังจากใช้งานครบจำนวนจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 384 Kbps)
  • สมัครได้ 1 ครั้งต่อเลขหมาย โดยจะต้องเริ่มสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตภายใน 30 วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จเท่านั้น โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และจะใช้สิทธิ์ตามแพ็กเกจได้หลังได้รับการยืนยันทาง SMS (อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 6. ตรวจสอบจำนวนนาทีคงเหลือและยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ที่ โทร *101*1#
 1. บริการเสริม Facebook คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้งาน Facebook ผ่านทาง http://m.facebook.com หรือบนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Facebook ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 4G/3G/EDGE ของดีแทค
 2. สำหรับผู้ใช้บริการผ่าน Facebook Application ค่าบริการแอพพลิเคชั่น และค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 3. การใช้ฟังก์ชั่น Check in ใน Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 4. การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงค์นอกเหนือจาก m.facebook.com จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 5. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้ แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น
 6. บริการเสริม Facebook รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน Facebook ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ
 7. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานภาพการใช้งานขณะใช้บริการ โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 1. บริการเสริม LINE คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงิน สามารถเข้าใช้งานแชตหรือส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง ส่งสติกเกอร์ โพสต์บนกระดานข้อความ (Timeline) และสนทนากลุ่มได้แบบไม่จำกัด บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค
 2. ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LINE จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 3. เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น และระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานบริการเสริม LINE คือ
  1. iOS: LINE version 3.7.1
  2. Android: LINE version 3.7.2
  3. Window phone: LINE version 2.4.1
 4. การใช้งาน share location, การเพิ่มเพื่อนโดยการเขย่าเครื่อง (shake it) จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถปิด Location ได้ โดยเข้าไปที่ Location Services -> เลือกที่ LINE -> OFF
 5. การใช้งาน Free call จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 6. ข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification เมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง หรือสนทนากลุ่ม มายังเครื่องของท่าน จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ โดยสามารถปิด Notification ได้ โดยเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น LINE, settings -> Notifications -> OFF
 7. ผู้ใช้บริการ Multi-SIM จะไม่สามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจนี้ได้
 8. บริการเสริม LINE รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน LINE ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ

บริการเสริม WhatsApp คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงิน สามารถเข้าใช้งานแชตหรือส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง และสนทนากลุ่มได้แบบไม่จำกัด บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น WhatsApp ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค และมีข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification เมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง หรือสนทนากลุ่ม มายังเครื่องของตนเอง

 1. การให้บริการ ดีแทคอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 2. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งาน
 3. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการดีแทคอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
 4. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 5. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว และเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 7. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ Internet จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 8. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

คำถามที่พบบ่อย