dtac godtac go
...

ออนไลน์ได้สุด เล่นเน็ตได้ไม่อั้น

Tablet Net Non-Stop 399

 • 1.5 GB

  รับสิทธิ์ใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 100Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุด 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 1.5GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 128 Kbps
ฟรี อินเทอร์เน็ตโบนัส 3.5GB นาน 12 รอบบิล หลังจากใช้งานครบ ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 128 Kbps

Tablet Net Non-Stop 599

 • 8 GB

  รับสิทธิ์ใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 100Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุด 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 8GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • ฟรี อินเทอร์เน็ตโบนัส 10GB นาน 12 รอบบิล หลังจากใช้งานครบความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • Tablet Net Non-Stop 899

  • 15 GB

   รับสิทธิ์ใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 100Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุด 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 15GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • ฟรี อินเทอร์เน็ตโบนัส 17GB นาน 12 รอบบิล หลังจากใช้งานครบความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • Tablet Net Non-Stop 1099

  • 20 GB

   รับสิทธิ์ใช้ 4G ความเร็วสูงสุด 100Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุด 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 20 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • ฟรี อินเทอร์เน็ตโบนัส 22GB นาน 12 รอบบิล หลังจากใช้งานครบความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps
 • ...
  ...
  ...
  เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่และลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครแพ็กเกจ Tablet Net Non Stop นี้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562
  2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
    1. แพ็กเกจ Tablet Net Nonstop 399
     1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 399 บาท
     2. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 1.5GB/รอบบิล, อินเทอร์เน็ตโบนัส 3.5 GB/รอบบิล นาน 12 รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
     3. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbpsต่อวินาที
     4. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
    2. แพ็กเกจ Tablet Net Nonstop  599
     1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 599 บาท
     2. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 8 GB/รอบบิล, อินเทอร์เน็ตโบนัส 10GB/รอบบิล นาน 12 รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
     3. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbpsต่อวินาที
     4. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
    3. แพ็กเกจ Tablet Net Nonstop 899
     1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 899 บาท
     2. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 15GB/รอบบิล, อินเทอร์เน็ตโบนัส 17GB/รอบบิล นาน 12 รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
     3. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbpsต่อวินาที
     4. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
    4. แพ็กเกจ Tablet Net Nonstop 1099
     1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1099 บาท
     2. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 20GB/รอบบิล, อินเทอร์เน็ตโบนัส 22GB/รอบบิล นาน 12 รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
     3. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 kbpsต่อวินาที
     4. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   1. การให้บริการ dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
    1. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
    2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
    3. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   2. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษ ริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
   3. จำนวนสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้ฟรีบริการเสริม dtac internet และ SMS ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
   4. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น บริการเสริมฟังเพลงฟรีไม่เสียการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี dtac wifi และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขาย ได้รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละบริการ ในกรณีมีการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน บริการเสริมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   5. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาข.องการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
   6. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
   7. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
   8. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้งานไปแล้วผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    1. dtac call center 1678 (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    2. จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# โทรออก   หรือ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 กด 2 (ไม่คิดค่าบริการ)
   9. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
   10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
   11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
   12. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
   13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548