vivo X80 Series

 • VIP Card
  มูลค่า 9,999 บาท

 • Wireless Charger
  มูลค่า 2,999 บาท
  (สำหรับ X80 Pro)

 • Air Fryer
  มูลค่า 1,890 บาท
  (สำหรับ X80)

 • ใช้ฟรี 1 เดือน dtac mobile care
  รับสิทธิ์

  ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับเครื่อง

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0%
  สูงสุด 24 เดือน
  กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

vivo X80 Series


สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
เริ่มเพียง 16,990 บาท
พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน

โปรโมชั่นผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษที่สำนักงานบริการดีแทค

ผ่อน 0% นาน 36 เดือน


ผ่อน 0% นาน 24 เดือน


ผ่อน 0% นาน 15 เดือน


ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 2. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 3. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 4. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. ระยะสัญญา 12 เดือน
 6. สำหรับลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
 7. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 8. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 9. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 10. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 11. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
เงื่อนไข Premium Service VIP Card
 1. เงื่อนไขการรับบริการ VIP Card X series ราคา 9,999 บาท
  • สิทธิพิเศษจะได้รับบริการเฉพาะเครื่องที่ลูกค้าได้ทำการซื้อตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น
  • ไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกรับบริการอื่นๆ ได้
  • สามารถรับสิทธิพีเศษนี้ได้ที่ ศูนย์บริการ วิโว่ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • กรุณาแสดงบัตรนี้ควบคู่กับบัตรประชาชน, ใบรับประกัน, ใบเสร็จสินค้า ทุกครั้งที่รับสิทธิพิเศษนี้
  • สิทธิพิเศษเพิ่มระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องเป็น 24 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้าไป
  • สิทธิพิเศษรับประกันหน้าจอแตก 1 ปี จำนวน 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้าไป
  • บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิพิเศษนี้ ใช้สำหรับ vivo รุ่น X80 5G และ X80 Pro 5G เท่านั้น
 2. เงื่อนไขการรับประกัน Air Fryer ราคา 1,890 บาท
  • กรณีซื้อผ่านร้านค้าทั่วไป หากเกิดปัญหาการใช้งานของสินค้า อันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากทางโรงงาน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที เมื่อลูกค้าตกลงรับสินค้าและออกจากร้าน จะไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆ
  • กรณีซื้อผ่านช่องทาง online จะรับประกันภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และต้องเป็นปัญหาอันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากทางโรงงานเท่านั้น โดยทำการส่งคืนสินค้ากลับมายัง บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 1800011895 เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าต่อไป
  • บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เงื่อนไขการรับประกัน Wireless Charger ราคา 2,999 บาท
  • กรณีซื้อผ่านร้านค้าทั่วไป หากเกิดปัญหาการใช้งานของสินค้า อันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากทางโรงงาน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที เมื่อลูกค้าตกลงรับสินค้าและออกจากร้าน จะไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆ
  • กรณีซื้อผ่านช่องทาง online จะรับประกันภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และต้องเป็นปัญหาอันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิตจากทางโรงงานเท่านั้น โดยทำการส่งคืนสินค้ากลับมายัง บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 1800011895 เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าต่อไป
  • บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า