VIVO X70 Series

สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
เริ่มเพียง 9,990 บาท
เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน

เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
 2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง โดย 1 หมายเลข สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง เท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Share Package และ Family Package สามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 เครื่อง ต่อ 1 กลุ่ม Share เท่านั้น)
 3. ระยะสัญญา 12 เดือน ตามที่กำหนด
 4. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 5. แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ (No Worry), แพ็กเกจ U Fin 249 / 449, Worker at home, Student at home 299 / 399 และแพ็กเกจ Go No Limit ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ (แพ็กเกจ BTL สามารถซื้อได้เฉพาะเครื่องราคาพิเศษแบบชำระล่วงหน้าเท่านั้น)
 6. แพ็กเกจ Tablet Go NoLimit ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 7. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 8. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนจะต้องมีต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษแบบติดสัญญา
เงื่อนไขการรับบริการ VIP Card X series ประกันตัวเครื่อง 2 ปี ,ประกันจอแตก 1 ครั้ง นาน 1 ปี
 1. สิทธิพิเศษจะได้รับบริการเฉพาะเครื่องที่ลูกค้าได้ทำการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ เงื่อนไขตามที่กำหนดเท่านั้น
 2. ไม่สามารถโอนถ่ายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกรับบริการอื่นๆ ได้
 4. สามารถรับสิทธิพีเศษนี้ได้ที่ ศูนย์บริการ วิโว่ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. กรุณาแสดงบัตรนี้ควบคู่กับบัตรประชาชน, ใบรับประกัน, ใบเสร็จสินค้า ทุกครั้งที่รับสิทธิพิเศษนี้
 6. สิทธิพิเศษเพิ่มระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องเป็น 24 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
 7. สิทธิพิเศษรับประกันหน้าจอแตก 1 ปี จำนวน 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
 8. บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สิทธิพิเศษนี้ ใช้สำหรับ vivo รุ่น X70 5G และ X70 Pro 5G เท่านั้น