โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี

สิทธิพิเศษ


Samsung Galaxy Note10 Lite

เริ่มเพียง 7,990 บาท
เมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิมมาดีแทค

ราคาพิเศษพร้อมสมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
ส่วนลดพิเศษ (บาท)
ส่วนลด 10,000
ส่วนลด 8,000
ส่วนลด 7,000
ส่วนลด 5,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
1499
ชำระล่วงหน้า 5,000 บาท
1099
ชำระล่วงหน้า 2,500 บาท
899
ชำระล่วงหน้า 2,000 บาท
699
ชำระล่วงหน้า 1,500 บาท
Samsung Galaxy Note10 Lite
ราคาปกติ 17,990 บาท
7,990
9,990
10,990
12,990

สิทธิพิเศษ


ลูกค้าดีแทค

ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 100 บาท

พิเศษ ลูกค้าดีแทค
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาพิเศษพร้อมสมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
ส่วนลดพิเศษ (บาท)
ส่วนลด 8,000
ส่วนลด 6,000
ส่วนลด 5,000
ส่วนลด 3,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
1499
1099
899
699
Samsung Galaxy Note10 Lite
ราคาปกติ 17,990 บาท
9,490
11,490
12,490
14,490

สิทธิพิเศษ


ดีแทคใจดี

รับส่วนลดสูงสุด
8,000 บาท

สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม / เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน / ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน

พิเศษ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่ม 1,500 บาท

ราคาพิเศษพร้อมสมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
ส่วนลดพิเศษ (บาท)
ส่วนลด 8,500
ส่วนลด 6,500
ส่วนลด 5,500
ส่วนลด 3,500
แพ็กเกจเริ่มต้น
1499
ค่าบริการล่วงหน้า 5,000
1099
ค่าบริการล่วงหน้า 2,500
899
ค่าบริการล่วงหน้า 2,000
699
ค่าบริการล่วงหน้า 1,500
Samsung Galaxy Note10 Lite
ราคาปกติ 17,990 บาท
9,490
11,490
12,490
14,490

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจรายเดือนตามที่กำหนด
  2. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน
  3. ระยะสัญญา 12 เดือน
  4. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
   • จำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน
   • กรณีผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับไปแล้ว
  5. หมายเลขที่รับสิทธิ์แคมเปญต้องไม่มีสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
  6. แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ (No Worry) แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  7. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนจะต้องมีต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษแบบติดสัญญา