Samsung Galaxy
Z Fold3 | Flip3 5G


ที่ดีแทค

สำหรับลูกค้าดีแทค
logo platinum blue member logo gold member
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  • เงื่อนไขสิทธิ์ Samsung Care+
  • โปรโมชั่นผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษ
    ที่ศูนย์บริการดีแทค