เติมเงินดีแทคผ่านแอป
Krungthai NEXT หรือ
ผ่านการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย
รับเน็ตฟรี 3GB

เพียงเติมเงิน ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
วันนี้ - 15 มิถุนายน 2565

ตารางการเติมเงินและโบนัสที่จะได้รับ

เติมเงิน
(รายครั้ง)
ฟรี อินเทอร์เน็ต
น้อยกว่า 200 -
200 บาท 3 GB
300 บาท
400 บาท
500 บาท
800 บาท
เงื่อนไขโครงการ
 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
 2. เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปธนาคาร Krungthai NEXT และการเติมเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย
 3. ผู้ใช้บริการเติมเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป รับฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ต 3GB นาน 3 วัน
 4. เริ่มใช้ฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
 5. ความเร็วของฟรีอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามตามความเร็วของโบนัสอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
 6. ฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ตมีระยะเวลา 3 วัน (หมดอายุเที่ยงคืนของวันที่ 3 นับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยัน)
 7. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 8. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 9. เช็กวันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ดีแทคแอป
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ระยะเวลากิจกรรม 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565