รับเน็ตฟรี 3GB นาน 2 วัน

เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
ผ่านแอปธนาคารที่ร่วมรายการ ทรูมันนี่ และดีแทคแอป

เติมเงิน ( รายครั้ง ) ฟรีอินเทอร์เน็ต
20 บาท -
50 บาท
100 บาท
200 บาท 3 GB 2 วัน
300 บาท
400 บาท
500 บาท
800 บาท
เงื่อนไขโครงการ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ดีแทค และ ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา
 2. เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นที่ร่วมรายการ : แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ทรูมันนี่ เป๋าตังค์เปย์ และดีแทคแอป (ยกเว้นช่องทางบัตรเติมเงิน, บริการใจดีให้โอน, หรือการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน)
 3. ผู้ใช้บริการจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี 3GB อายุการใช้งาน 2 วัน ( หมดอายุเที่ยงคืนของวันที 2 )
 4. นับจากได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
 5. เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
  • ความเร็วของฟรีอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามตามความเร็วของโบนัสอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้อยู่ ณ ปัจจุบันขึ้นอยู่กับประเภทซิม อุปกรณ์ และ พื้นที่การใช้งานของผู้ใช้บริการ
  • ฟรีโบนัสอินเทอร์เน็ตมีระยะเวลา 2 วัน (หมดอายุเที่ยงคืนของวันที่ 2 นับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยัน)
 6. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 7. สิทธิ์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 8. การใช้บริการส่วนเกินนอกเหนือจากที่ได้รับสิทธิการใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการ แพ็กเกจเสริม หรือ รายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ
 9. เช็กวันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือที่ดีแทคแอป
 10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือ ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 13. ระยะเวลากิจกรรม 1 เมษายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ