ใช้ดีแทคเติมเงินโทรไปต่างประเทศ

ดีแทคเติมเงินให้บริการโทรทางไกลไปต่างประเทศ ด้วยสัญญาณชัดเป๊ะ ทุกอารมณ์ ความรู้สึก

 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด 004
 • โทรไปต่างประเทศ โดยกด +
 • วิธีการใช้งาน
 • โปรโมชั่น

กด 004 สบายใจ โทรไปต่างประเทศ คุณสามารถเช็ครหัสประเทศ และค่าโทรได้ง่าย ๆ เพียงเลือกประเทศที่ต้องการ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ
 


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์บ้าน
( บาท/นาที )


_ _ _

อัตราค่าบริการเบอร์มือถือ
( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที

คุณสามารถตรวจสอบรหัสประเทศ และค่าโทรได้ทันใจ

เลือกประเทศที่ต้องการตรวจสอบค่าบริการ

รหัสประเทศ


_ _ _

อัตราค่าบริการ ( บาท/นาที )


_ _ _
* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคเติมเงินสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด) หรือ
 • กดรหัส 001 หรือ 009 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ
 • กดรหัส 007 หรือ 008 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วิธีการโทรทางไกลจากมือถือ dtac
สบายใจกับการโทรทางไกลต่างประเทศจากมือถือdtacของคุณ ด้วย 6 บริการ + /004/001/009/007 และ 008
(บริการแต่ละประเภทแตกต่างกันในแง่ผู้บริการ/ สถานที่ปลายทาง/ อัตราค่าบริการและกฎระเบียบต่าง ๆ)

วิธีที่1 กด


+รหัสประเทศรหัสพื้นที่หมายเลขปลายทาง


วิธีที่2 กด


004รหัสประเทศรหัสเมืองหมายเลขปลายทาง


* คิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที ส่วนเกินคิดทุก 6 วินาที
* ลูกค้าดีแทคสามารถเลือกใช้บริการโทรออกต่างประเทศด้วยตนเอง โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 • กดเครื่องหมาย "+" = โทรออกต่างประเทศซึ่งดีแทคเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ (ในปัจจุบันดีแทคได้เลือกใช้บริการของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด)
 • กดรหัส 004 = โทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ใหม่ ! โทรทางไกลไปประเทศลาว
รายละเอียดวิธีการโทรทางไกลไปประเทศลาว

วิธีเดิม


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (7หลัก)


วิธีใหม่


รหัสประเทศรหัสเมืองเลขหมายโทรศัพท์มือถือปลายทาง (8หลัก)
การเพิ่มหลัก digit ของโทรศัพท์มือถือประเทศลาว
ตัวอย่างเช่น โทรทางไกลจากประเทศไทยไปเบอร์ปลายทางมือถือที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ( หมายเลขปลายทางที่ลาว คือ 252 4567 )

วิธีเดิม


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 2524567 )


วิธีใหม่


004รหัสประเทศ

( 856 )Mobile phone code

( 20 )หมายเลขปลายทาง

( 22524567 )รหัสประเทศ รหัสมือถือ หมายเลขปลายทาง
856 20 22XX-XXXX
856 20 33XX-XXXX
856 20 44XX-XXXX
856 20 55XX-XXXX
856 20 66XX-XXXX
856 20 77XX-XXXX
856 20 88XX-XXXX
856 20 99XX-XXXX

โทรทางไกลไปต่างประเทศผ่าน 00400 ราคาพิเศษ! โทรไปเครือข่ายดิจิมาเลเซีย หรือ โทรไปเครือข่ายเทเลนอร์พม่า คิดค่าบริการเพียงนาทีละ 1.50 บาท ค่าสมัครเพียง 29 บาทต่อเดือน หรือ 14 บาทต่อสัปดาห์

สมัครกด แพ็กเกจ ค่าสมัคร
*104*711# International call to Telenor Myanmar weekly pack 14 บาทต่อสัปดาห์
*104*712# International call to Telenor Myanmar monthly pack 29 บาทต่อเดือน
*104*703# International call to Digi Malaysia weekly pack 14 บาทต่อสัปดาห์
*104*704# International call to Digi Malaysia monthly pack 29 บาทต่อเดือน
* ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

กด


00400รหัสประเทศรหัสพื้นที่หมายเลขปลายทาง


กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเบอร์ปลายทาง เพื่อตรวจสอบว่าเป็นเครือข่ายดิจิมาเลเซีย หรือ เครือข่ายเทเลนอร์พม่า

บริการเสริมโทรระหว่างประเทศ คือ บริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงินและรายเดือน สามารถโทรไปยังปลายทางประเทศพม่าในเครือข่าย Telenor Myanmar หรือ ปลายทาง ประเทศมาเลเซียในเครือข่าย Digi ได้ในราคา 1.5 บาท ต่อนาทีโดยมีการเก็บค่าบริการรายเดือน 29 บาทต่อเดือน และ 14 บาทต่อสัปดาห์

รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและรายเดือน โดยเลขหมายที่สมัครจะต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าแพ็กเกจในรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการสามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 2. อัตราค่าบริการของแพ็กเกจภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีดังนี้
  • แพ็กเกจรายสัปดาห์ ใช้ได้นาน 7 วัน ราคาค่าสมัครค่าบริการ 14 บาท เสียค่าบริการหลังการสมัคร    นาทีละ 1.5 บาท เพื่อโทรไปปลายทางในเครือข่าย Telenor Myanmar หรือ Digi Malaysia
  • แพ็กเกจรายเดือน ใช้ได้นาน 1 เดือน ราคาค่าสมัครค่าบริการ 29 บาท เสียค่าบริการหลังการสมัคร    นาทีละ 1.5 บาท เพื่อโทรไปปลายทางในเครือข่าย Telenor Myanmar หรือ Digi Malaysia
 3. ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษจากแพ็กเกจต่าง ๆ นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 1 ชั่วโมง
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือหรือระยะเวลาคงเหลือของแพ็กเกจได้โดยกด *101*1# (ไม่คิดค่าโทร)
 5. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครในแต่ละครั้ง
 6. กรณีที่หมดระยะเวลาการรับสิทธิ์ดังกล่าว ระบบจะคิดค่าใช้บริการตามอัตราปกติหรือตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 7. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ dtac Prepaid Internet จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการ ส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

 • บริการ 004 สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนรายเดือน ระบบ 1800 และระบบเติมเงินในเครือข่ายดีแทคที่เปิดใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเรียกผ่านบริการ 004
 • การคิดค่าบริการขั้นต่ำ 1 นาที โดยค่าบริการในนาทีต่อไปคิดเป็นช่วง ช่วงละ 6 วินาที เช่น การเรียกไปยังเลขหมายปลายทางไปประเทศจีนเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที จะคิดค่าบริการ 1 นาทีแรก 2.50 บาท และ 15 วินาทีหลังคิด 6 วินาที + 6 วินาที + 6 วินาทีเป็นเงิน 0.75 บาท รวมเป็น 3.25 บาท
 • บริการ 004 ให้บริการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถามที่พบบ่อย