ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง
dtac godtac go

โปรโทร ชอบเมาท์ เน้นโทรเยอะ

โปรโทรดีแทค Second of Love เน้น ๆ สำหรับคนชอบโทร คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที (โทรฟรีทุกเครือข่าย)
More Voice โทรคุ้มทั้งวันทุกเครือข่าย 24 ช.ม. คิดราคาแบบเหมาจ่าย

More Voice 499

ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
  • 650 นาที

499 บาท

More Voice 699

ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
  • 950 นาที

699 บาท

ดูรายละเอียด

More Voice 999

ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
  • 1400 นาที

999 บาท

ดูรายละเอียด

More Voice 1299

ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
  • 1900 นาที

1299 บาท

ดูรายละเอียด

More Voice 1499

ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
  • 2400 นาที

1499 บาท

ดูรายละเอียด

Second of Love - Voice 399 คิดเป็นวินาที

คิดค่าบริการเป็นวินาที
  • 450 นาที

399 บาท

Second of Love - Voice 599 คิดเป็นวินาที

คิดค่าบริการเป็นวินาที
  • 700 นาที

599 บาท

ดูรายละเอียด

Second of Love - Voice 799 คิดเป็นวินาที

คิดค่าบริการเป็นวินาที
  • 1000 นาที

799 บาท

ดูรายละเอียด
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่และรายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

1.More Voice 499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร

1.ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล
2.รับสิทธิ์โทร 650 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS
3. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว 16 Kbps
4. อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.77 บาท 

2.More Voice 699 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร

1.ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 699 บาท/รอบบิล
2.รับสิทธิ์โทร 950 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS
3. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว 16 Kbps
4.อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.74 บาท

3.More Voice 999 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร

1.ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาท/รอบบิล
2.รับสิทธิ์โทร 1,400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS
3.ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว 16 Kbps
4.อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.71 บาท

4.More Voice 1299 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร

1.ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1299 บาท/รอบบิล
2.รับสิทธิ์โทร 1,900 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS
3.ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว 16 Kbps
4.อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.68 บาท

5.More Voice 1,499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร

1.ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1499 บาท/รอบบิล
2.รับสิทธิ์โทร 2,400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS
3.ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว 16 Kbps
4.อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.62 บาท

2.3. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 
2.4. จำนวนสิทธิ์การโทรของแพ็กเกจ More Voice ไม่สามารถนำไปใช้รวมกับแพ็กเสริม More Voice ได้

3.อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 4.5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
4. จำนวนสิทธิ์การโทรไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
6. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อน ใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น 
7. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น บริการเสริมฟังเพลงฟรีไม่เสียการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี dtac wifi และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขาย ได้รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละบริการ ในกรณีมีการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน บริการเสริมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
9. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้จำนวนการใช้งาน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

9.1. ตรวจสอบยอดค่าใช้บริการโดยประมาณ*121# (ไม่คิดค่าบริการ)
9.2. จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# หรือ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 กด 2 (ไม่คิดค่าบริการ)

10. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว 
11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ 
12. SMS ที่เป็นภาษาไทยหรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความจะมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ 
13. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้นและห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล 
14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง 
15. การสมัครแพ็กเกจ More Voice 499, More Voice 699, More Voice 999, More Voice 1,299, More Voice 1,499 ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
16. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

 

 

อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ 1. More Voice 499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร 2. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล 3. รับสิทธิ์โทร 650 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS 4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 5. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ 1. More Voice 699 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร 2. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 699 บาท/รอบบิล 3. รับสิทธิ์โทร 950 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS 4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 5. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ 1. More Voice 999 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร 2. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาท/รอบบิล 3. รับสิทธิ์โทร 1,400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS 4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 5. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ 1. More Voice 1299 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร 2. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1,299 บาท/รอบบิล 3. รับสิทธิ์โทร 1,900 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS 4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 5. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “More Voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ 1. More Voice 1499 รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร 2. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1,499 บาท/รอบบิล 3. รับสิทธิ์โทร 2,400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) พิเศษ รับสิทธิ์ส่ง MMS ฟรี 5 MMS 4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที 5. ฟรีอินเทอร์เน็ตป้องกันเน็ตรั่ว
รับสิทธิ์โทรทุกเครือข่าย 450 นาที/รอบบิล คิดค่าบริการเป็นวินาที • อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 30 วินาทีแรก 90 สตางค์ วินาทีถัดไปคิด 3 สตางค์/วินาที • dtac internet 2 บาท/MB ค่าบริการเสริม SMS 1 บาท/ข้อความ และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ
• รับสิทธิ์โทรทุกเครือข่าย 700 นาที/รอบบิล คิดค่าบริการเป็นวินาที • อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 30 วินาทีแรก 90 สตางค์ วินาทีถัดไปคิด 3 สตางค์/วินาที • dtac internet 2 บาท/MB ค่าบริการเสริม SMS 1 บาท/ข้อความ และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ
• รับสิทธิ์โทรทุกเครือข่าย 1,000 นาที/รอบบิล คิดค่าบริการเป็นวินาที • อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 30 วินาทีแรก 90 สตางค์ วินาทีถัดไปคิด 3 สตางค์/วินาที • dtac internet 2 บาท/MB ค่าบริการเสริม SMS 1 บาท/ข้อความ และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ