ให้คุณแชร์ทั้งเน็ตและโทร ระหว่างเพื่อน หรือครอบครัว สะดวก สบาย พร้อมโทรหากันฟรีในกลุ่ม!

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. เงื่อนไขและคุณสมบัติ ของผู้สมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Share Package มีดังนี้
  • ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเป็นเบอร์ในโครงข่ายดีแทคไตรเน็ต ทั้งเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก โดยจะต้องอยู่ภายใต้  Share package Group Bill
  • เบอร์สมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามเบอร์หลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าเบอร์หลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเบอร์สมาชิก
  • ในกรณีที่เบอร์สมาชิกได้มีการจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่น จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนให้เป็นชื่อของเบอร์หลัก ภายใต้บัญชีรายชื่อของเบอร์หลักเท่านั้น โดยจะต่ออายุการใช้งานให้
  • ลูกค้าเบอร์สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม จะต้องไม่มียอดค้างชำระเมื่อเข้ากลุ่ม
  • ผู้สมัครสามารถสมัครเบอร์สมาชิก เมื่อรวมเบอร์หลักแล้วสูงสุดได้ที่
   • -   5 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 899”
    -   5 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1099”
    -   7 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1299”
    -   7 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1499”
    -   9 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1999”
    -   9 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 2499”
  • ณ วันสมัครแพ็จเกจ สามารถสมัครได้โดยยังคงเหลือสิทธิ์เบอร์สมาชิกไว้สมัครเพิ่มเติมภายหลัง ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
  • สิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจไปแพ็กเกจอื่นๆหรือยกเลิกบริการหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม
  • ระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ “Share” สามารถเลือกเปลี่ยนแพ็กเกจ ได้ภายในระหว่างกลุ่ม “Share” โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ โดยจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแพ็กเกจได้ในวันถัดไปเท่านั้น
  • ทุกหมายเลขสามารถสมัครซื้อแพ็กเกจเสริมต่างๆได้ โดยจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้บริการเพิ่มเติมของแต่ละเลขหมาย ซึ่งสิทธิ์การใช้บริการเสริม ไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างเบอร์ในกลุ่ม
  • ผู้ใช้บริการในกลุ่มเดียวกันของ “Share” ไม่สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจข้ามกันระหว่าง “Share 899”, “Share 1099”, “Share 1299”, “Share 1499”, “Share 1999”, “Share 2499”  ต้องเลือกสมัครแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งเท่านั้นต่อ 1 กลุ่ม
 3. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้
   3.1. แพ็กเกจ Share 899
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 899 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 5 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 10 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 10 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   3.2. แพ็กเกจ Share 1099
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,099 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 5 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 600 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 600 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 15 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 15 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   3.3. แพ็กเกจ Share 1299
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,299 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 7 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 750 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 750 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 20 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 20 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   3.4. แพ็กเกจ Share 1499
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,499 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 7 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 1,000 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 1,000 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 25 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 25 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   3.5. แพ็กเกจ Share 1999
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,999 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 9 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 1,500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 1,500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 35 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 35 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   3.6. แพ็กเกจ Share 2499
   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 2,499 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 9 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 2,500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 2,500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 50 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 50 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
 1. จำนวนสิทธิ์โทรฟรี และสิทธิ์ใช้ฟรีบริการเสริม dtac internet ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเล-หมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น บริการเสริมฟังเพลงฟรีไม่เสียการใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี dtac wifi และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขาย ได้รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละบริการ ในกรณีมีการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน บริการเสริมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. สิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจไปแพ็กเกจอื่นๆหรือยกเลิกบริการหมายเลขทั้งหมดในกรุ๊ป
 5. ระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ “Share” สามารถเลือกเปลี่ยนแพ็กเกจ ได้ภายในระหว่างกลุ่ม “Share” โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ โดยจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแพ็กเกจได้ในวันถัดไปเท่านั้น
 6. การให้บริการเสริม dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 4G|3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
  • สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 8. สิทธิ์ในการใช้บริการ dtac internet ดังกล่าวเป็นสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เท่านั้น
 9. การใช้บริการเสริม dtac internet กรณีนำไปใช้ต่างประเทศ คิดอัตราค่าบริการตามประเทศนั้น ๆ
 10. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
 11. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ
 12. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 13. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้งานไปแล้วผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  • จำนวนค่าใช้จ่ายระหว่างรอบบิลโดยประมาณ และจำนวนนาทีคงเหลือ โทร *122# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • โทร 1678 dtac call center (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาทไม่รวมภาษี 7%)
 14. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 15. สิทธิ์พิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 16. การใช้สิทธิ์พิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายที่มาพร้อมกับสถานะ Silver, Gold, Blue Member หรือสิทธิ์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าได้รับนั้น ถูกจำกัดการให้สิทธิ์เฉพาะ และการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของบริษัท รวมถึงระยะเวลาของสัญญา/แพ็กเกจที่ถือเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาด้วย  หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินการเปิดเบอร์พร้อมแพ็กเกจในระบบรายเดือนเพื่อประสงค์ใช้สิทธิ์พิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของบริษัท รวมถึงระยะเวลาของสัญญา หรือหวังผลในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายเปิดและปิดเบอร์ใหม่ไม่ครบรอบบิล หรือมีพฤติการณ์กระทำการฉ้อฉลหรือทุจริต จากการเปิดเบอร์หรือรับสิทธิ์พิเศษจากสถานะ Silver, Gold, Blue Member หรือสิทธิ์อื่นๆ ดังกล่าว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้สิทธิ์พิเศษที่ได้รับไปตามมูลค่าจริงของสิทธิ์นั้นหรือทำการยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายตามความจริง
 17. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ โทร.1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 18. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขยและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 19. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 20. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548