ยินดีต้อนรับสู่บริการ dtac eService

เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขดีแทค

กรุณาใส่รหัส OTP ที่เราส่งไปยัง

ไม่ได้รับรหัส OTP? 00:30s

โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

x

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลักให้ถูกต้อง

กรอกรหัส 4 หลักที่ได้จาก sms ของคุณ

คุณกำลังเข้าระบบด้วยเบอร์ เปลี่ยน
กรุณากรอกรหัสผ่าน 4 หลักให้ถูกต้อง
dtac godtac go
...

ชอบคุ้ม ๆ ใช้ได้ทั้งเน็ตและโทร

โปรเน็ตดีแทค สำหรับลูกค้ารายเดือน แพ็กเกจที่ใช้ได้ทั้งเน็ตและโทรบนความเร็วสูงสุด โทรฟรีทุกเครือข่าย

SMP Entry 240

คิดค่าบริการเป็นวินาที
 • 200 MB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 50 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

240 บาท

Second of Love-SmartPhone 349

คิดค่าบริการเป็นวินาที
 • 1.5 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 90 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

349 บาท

5 เบอร์ Share Package 899

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 20 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 500 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

899 บาท

SILVER MEMBER ทุกเบอร์ในกลุ่ม

5 เบอร์ Share Package 1099

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 30 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 600 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

1099 บาท

GOLD MEMBER ทุกเบอร์ในกลุ่ม

7 เบอร์ Share Package 1299

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 40 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 750 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

1299 บาท

GOLD MEMBER ทุกเบอร์ในกลุ่ม

7 เบอร์ Share Package 1499

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 50 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 1000 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

1499 บาท

BLUE MEMBER สำหรับเบอร์หลัก และ GOLD MEMBER สำหรับเบอร์สมาชิก

9 เบอร์ Share Package 1999

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 70 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 1500 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

1999 บาท

BLUE MEMBER สำหรับเบอร์หลัก และ GOLD MEMBER สำหรับเบอร์สมาชิก

9 เบอร์ Share Package 2499

โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
 • 100 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 2500 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย

2499 บาท

BLUE MEMBER สำหรับเบอร์หลัก และ GOLD MEMBER สำหรับเบอร์สมาชิก

Second of Love-SmartPhone 549

คิดค่าบริการเป็นวินาที
 • 3 GB

  เร็วสูงสุด 100 Mbps
 • 180 นาที

  โทรฟรีทุกเครือข่าย
...
...
...
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
2. เงื่อนไขและคุณสมบัติ ของผู้สมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Share Package มีดังนี้

  • ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเป็นเบอร์ในโครงข่ายดีแทคไตรเน็ต ทั้งเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก โดยจะต้องอยู่ภายใต้  Share package Group Bill
  • เบอร์สมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามเบอร์หลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าเบอร์หลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเบอร์สมาชิก
  • ในกรณีที่เบอร์สมาชิกได้มีการจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่น จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนให้เป็นชื่อของเบอร์หลัก ภายใต้บัญชีรายชื่อของเบอร์หลักเท่านั้น โดยจะต่ออายุการใช้งานให้
  • ลูกค้าเบอร์สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม จะต้องไม่มียอดค้างชำระเมื่อเข้ากลุ่ม
  • ผู้สมัครสามารถสมัครเบอร์สมาชิก เมื่อรวมเบอร์หลักแล้วสูงสุดได้ที่

-   5 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 899”
-   5 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1099”
-   7 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1299”
-   7 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1499”
-   9 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 1999”
-   9 เบอร์สำหรับแพ็กเกจ “Share 2499”

  • ณ วันสมัครแพ็จเกจ สามารถสมัครได้โดยยังคงเหลือสิทธิ์เบอร์สมาชิกไว้สมัครเพิ่มเติมภายหลัง ตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
  • สิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจไปแพ็กเกจอื่นๆหรือยกเลิกบริการหมายเลขทั้งหมดในกลุ่ม
  • ระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ “Share” สามารถเลือกเปลี่ยนแพ็กเกจ ได้ภายในระหว่างกลุ่ม “Share” โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ โดยจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแพ็กเกจได้ในวันถัดไปเท่านั้น
  • ทุกหมายเลขสามารถสมัครซื้อแพ็กเกจเสริมต่างๆได้ โดยจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้บริการเพิ่มเติมของแต่ละเลขหมาย ซึ่งสิทธิ์การใช้บริการเสริม ไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างเบอร์ในกลุ่ม
  • ผู้ใช้บริการในกลุ่มเดียวกันของ “Share” ไม่สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจข้ามกันระหว่าง “Share 899”, “Share 1099”, “Share 1299”, “Share 1499”, “Share 1999”, “Share 2499”  ต้องเลือกสมัครแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งเท่านั้นต่อ 1 กลุ่ม

3.อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดดังนี้

3.1. แพ็กเกจ Share 899

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 899 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 5 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 10 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 10 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.79 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.021 บาท


3.2. แพ็กเกจ Share 1099

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,099 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 5 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 600 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 600 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 15 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 15 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.76 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.019 บาท

3.3. แพ็กเกจ Share 1299

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,299 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 7 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 750 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 750 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 20 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 20 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.73 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.017 บาท

3.4. แพ็กเกจ Share 1499

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,499 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 7 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 1,000 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 1,000 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 25 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 25 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.73 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.014 บาท

3.5. แพ็กเกจ Share 1999

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 1,999 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 9 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 1,500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 1,500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 35 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 35 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps, dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.69 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.013 บาท

3.6. แพ็กเกจ Share 2499

   • เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 2,499 บาท รับสิทธิ์สมัครเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกรวมสูงสุด 9 หมายเลข
   • รับสิทธิ์โทรในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง
   • รับสิทธิ์โทรฟรี 2,500 นาที/รอบบิล รวมกันสำหรับเบอร์หลักและเบอร์สมาชิก ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) อัตราค่าโทรส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที โดยนับรวมทั้งจากเบอร์หลักและเบอร์สมาชิกที่เกินจากสิทธิ์โทรฟรี 2,500 นาที / รอบบิล
   • รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet แบบต่อเนื่องทุกเลขหมาย โดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 50 GB/รอบบิล อินเทอร์เน็ตโบนัส 50 GB นาน 24 รอบบิล หลังจากใช้งานครบจำนวนความเร็วสูงสุด สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ โดยความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 384 Kbps dtac wifi ไม่จำกัด 
   • อัตราค่าบริการเสริม SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
   • อัตราค่าบริการโทรเฉลี่ยต่อหน่วย 0.54 บาท อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อหน่วย 0.010 บาท


4.จำนวนสิทธิ์โทรฟรี และสิทธิ์ใช้ฟรีบริการเสริม dtac internet ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้

5.อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเล-หมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ

6.สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อาทิเช่น ฟรี dtac wifi และบริการเสริมฟรีอื่นๆจากรายการส่งเสริมการขาย ได้รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของแต่ละบริการ ในกรณีมีการขยายระยะเวลาของแพ็กเกจหลักหลังครบระยะเวลารับสิทธิ์ 12 เดือน บริการเสริมต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.หากหมายเลขสมาชิกหลัก (leader) สิ้นสุดการใช้บริการไม่ว่าโดยผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ให้บริการ จะต้องมีการกำหนดเบอร์สมาชิกในกรุ๊ปขึ้นมาเป็นสมาชิกหลัก หากไม่มีการกำหนดเบอร์สมาชิกหลักมาทดแทน จะถือว่ารายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง และเลขหมายสมาชิกที่เหลือในกรุ๊ปทั้งหมดจะถูกยกเลิกบริการทันที

8.เบอร์หลัก (leader) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเบอร์สมาชิกในกรุ๊ป โดยจะมีผลในวันถัดไปหลังจากที่ผู้ให้บริการ ได้รับแจ้ง

9.ระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ “Share” สามารถเลือกเปลี่ยนแพ็กเกจ ได้ภายในระหว่างกลุ่ม “Share” โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ โดยจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแพ็กเกจได้ในวันถัดไปเท่านั้น

10.การให้บริการเสริม dtac internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 4G|3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน

  • สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เป็นไปตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ EDGE/3G/4G
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  • ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

12.สิทธิ์ในการใช้บริการ dtac internet ดังกล่าวเป็นสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G เท่านั้น

13.การใช้บริการเสริม dtac internet กรณีนำไปใช้ต่างประเทศ คิดอัตราค่าบริการตามประเทศนั้น ๆ

14.SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ

15.สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ

16. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว

17.สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราวผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้งานไปแล้วผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • จำนวนค่าใช้จ่ายระหว่างรอบบิลโดยประมาณ และจำนวนนาทีคงเหลือ โทร *122# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • โทร 1678 dtac call center (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาทไม่รวมภาษี 7%)

18.ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ

19.สิทธิ์พิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล

20.รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ โทร.1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

21.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขยและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

22.ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ

23.ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548