ผูกเบอร์จ่ายผ่านดีแทค

เช็คยอดใช้จ่ายสะสมของคุณ

รายเดือน

รายละเอียด

เติมเงิน

รายละเอียด

บริการใดที่สามารถ
จ่ายผ่านเบอร์ดีแทคได้บ้าง?

เติมเกม

ดูซีรีส์แบบ
ไม่มีโฆษณาคั่น

ซื้อนิยายออนไลน์

ซื้อ gift หรือ coin
ใน LIVE

ดีลแนะนำ
สำหรับลูกค้า dtac

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รายละเอียดแคมเปญ: ซื้อแอปเติมเกม หรือซื้อบริการผ่านแอปพลิเคชั่นและจ่ายผ่านเบอร์ dtac ขั้นต่ำ 500บ. ต่อเดือนปฏิทิน รับทันที 500 dtac reward coins
  *รับ coins สูงสุด 500 coins/เดือน/เบอร์
  **ยอดใช้จ่ายสะสมจะ reset ใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนและเติมเงินในนามบุคคลธรรมดาที่ใช้งานดีแทคแอปพลิเคชั่น (เวอร์ชั่น 10.7.0 เป็นต้นไป)
 • ลูกค้าต้องทำการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ และจ่ายผ่านเบอร์ดีแทค (Pay via dtac) โดยต้องมียอดสะสมขั้นต่ำ 500บาท ภายใน 1 เดือนจึงจะได้รับ Coins (รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อเดือน)
 • โบนัส pay via dtac ที่ลูกค้าอาจได้รับจากกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับแคมเปญนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านเบอร์ดีแทคบน Gaming Nation/ dSurance/ Gaming Nation Play จะไม่ถูกนับรวมในแคมเปญนี้
 • กำหนดสิทธิ์ที่ 50,000 สิทธิ์/เดือน
 • ลูกค้าจะได้รับ Coins ภายใน 15 นาที เมื่อทำการชำระเงินผ่านเบอร์ดีแทคตามจำนวนที่กำหนด
 • Coins สะสมทั้งหมด จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การให้ Coin เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิก หรือเรียกคืนการให้ Coins โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าแต่อย่างใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 • Coins นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้