ซื้อแอปและเติมเกมง่าย ๆ
เมื่อจ่ายเงินผ่านเบอร์ดีแทค

บริการที่สามารถชำระผ่าน dtac ได้

 • thumb freefire

  ซื้อแอปและเติมเกม

 • thumb line sticker

  ซื้อสติกเกอร์

 • thumb netflix

  จ่ายค่าบริการเพื่อความบันเทิง

วิธีตั้งค่าเพื่อชำระผ่านเบอร์ดีแทค

บน Google Play หรือ App Store

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น
 1. โบนัสรับได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ Pay via dtac ก่อน 31 ธันวาคม 2564 และเปิดเบอร์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 2. โบนัสมีอายุ 14 วันนับตั้งแต่วันรับโบนัส
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับโบนัส 1 ครั้งต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนด 10,000 คนแรก
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชัน/เปลี่ยนแปลงการให้โบนัส/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้ใช้สิทธิ์ร่วมรายการโด ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
เงื่อนไขการใช้บริการ Pay via dtac