banner OPPO Reno 6 Pro 5G

OPPO Reno 6 Pro 5G


เริ่มเพียง 13,990 บาท

OPPO Reno 6 Pro 5G
ราคาปกติ 22,990 บาท
สำหรับลูกค้าดีแทค
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ลูกค้าดีแทค
(บาท)
1499
13,990
1099
15,990
899
17,990
699
19,990
ลูกค้าทั่วไป
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ราคาพิเศษ
(บาท)
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
1499
13,990
6,000
1099
15,990
4,000
899
17,990
2,500
699
19,990
1,500

หมายเหตุ:

  • ระยะสัญญา 12 เดือน
  • ราคาพิเศษพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • โปรโมชั่นผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store
  • เงื่อนไขการซื้อเครื่องล่วงหน้า ผ่าน dtac online store