สิทธิพิเศษ OPPO Find N2 Flip

 • รับฟรี E - VIP Card

  มูลค่า 17,000 บาท

 • OPPO Find N2 Flip
  portable PU Case

  มูลค่า 1,199 บาท

 • ทรู อันล็อก

  นาน 12 เดือน

 • dtac Mobile Care

  ฟรี 1 เดือน

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0%
  สูงสุด 36 เดือน

  กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

OPPO Find N2 Flip


เริ่มเพียง 18,990 บาท
พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน

OPPO Find N2 Flip
ราคาปกติ 29,990 บาท
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
ลูกค้าดีแทค
(บาท)
GOLD MEMBER
(บาท)
PLATINUM BLUE MEMBER
(บาท)
1499
-
22,490
19,490
18,990
1199
24,490
21,490
20,990
899
25,990
22,990
22,490
699
26,990
23,990
23,490
ลูกค้าทั่วไป
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
1499
4,800
22,490
1199
2,100
24,490
899
1,200
25,990
699
120
26,990
โปรโมชันผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่าน dtac online store
โปรโมชันผ่อนชำระ เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษ ที่สำนักงานบริการดีแทค
เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
 2. การรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษผ่านช่องทางการจำหน่าย dtac online store , chat and shop สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป
 3. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
 4. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
 5. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 6. ระยะสัญญา 12 เดือน
 7. สำหรับลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
 8. กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
 9. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 10. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
 11. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
เงื่อนไขการรับประกันจอแตก นาน 1 ปี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ OPPO Find N2 Flip ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 ทั้งแบบเครื่องเปล่าหรือซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ รับฟรี OPPO Find N2 Flip Portable PU Case และ
ประกันจอแตกนาน 1 ปี โดยการลงทะเบียนผ่าน QR-CODE

โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • รับประกันจอแตกจำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 17,000 บาท (นับตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2566 – 30 เม.ย. 2567)
 • OPPO Find N2 Flip Portable PU Case มูลค่า 1,199 บาท (จัดส่งถึงลูกค้าภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนผ่าน QR Code)

เงื่อนไขการรับประกันจอแตก นาน 1 ปี ในกรณีตก แตก ร้าว

 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ที่ศูนย์บริการ OPPO Service ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมบริการมูลค่าสูงสุด 17,000 บาท โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง เลนส์ กล้อง หรือ
 • ความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี ซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูลและอุปกรณ์เสริม
 • การเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหาย หรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปลันทรัพย์
 • สามารถรับสิทธิเปลี่ยนกระจกหน้าจอ 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยจะอ้างอิงจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิประกันจอแตก หากไม่ได้มีการใช้สิทธิตามที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิและทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยทุกรณี
 • สิทธิประกันหน้าจอแตก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสิ่งของรางวัลอื่นได้ หากบริษัท ตรวจสอบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิการประกันหน้าจอ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อผิดพลาดให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

OPPO Find N2 Flip Portable PU Case : ไม่มีการรับประกัน

** บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อผิดพลาดให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ OPPO Service หรือโทร OPPO call center 02-1263700 (8:00-18:00 จ. - อ.)


QR Code ลงทะเบียน
ประกันจอแตก


QR Code ลงทะเบียน
รับ PU Case

.next().slideToggle(300); return false; }); $(".btnPopup").fancybox(); $("[data-fancybox]").fancybox();