เล่นสนุกทั้งในห้างและอีกกว่า
80,000 จุดทั่วประเทศ กับความเร็วเต็มสปีดสูงสุด 100 mbps*

ด้วยพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ใช้งานได้ทั้ง dtac wifi และ 3BB WiFi

* เฉพาะการเชื่อมต่อ dtac wifi เท่านั้น

แพ็กเกจ dtac wifi - 3BB สำหรับลูกค้าดีแทคและดีแทคเติมเงิน

แพ็กเกจ ค่าบริการ วิธีสมัคร
dtac wifi - 3BB
ไม่จำกัด
99 บาท/เดือน กด *104*699#

dtac-wifi และ 3bb-wifi ให้คุณสนุกได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น

ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งในห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โรงภาพยนตร์, ธนาคาร,
สถานศึกษา, สถานที่ราชการ, โรงพยาบาล และอีกมากกว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ

ดูแผนที่จุดให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลสำหรับผู้ขอใช้บริการบริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB

บริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB เป็นบริการสื่อสารข้อมูลไร้สายเพื่อการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Wireless LAN หรือที่เรียกกันว่า Wi-Fi โดยมีจุดให้บริการในพื้นที่สาธารณะ ย่านชุมชน หรือสถานประกอบการบางพื้นที่ ซึ่งกรณีผู้ขอใช้บริการมีอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับจุดให้บริการได้ ก็สามารถติดต่อขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการให้บริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ WiFi คือ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด หรือ ดีบีบี และ บริษัท ทริปเปิ้บที อินเตอร์เน็ต จำกัด หรือ 3BB กับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รวมเรียกว่า “ดีแทค” เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

 1. ระเบียบการขอใช้บริการ
  ภายใต้การขอใช้บริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB ก่อนการใช้บริการ และต้องใช้บริการภายใต้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย และสัญญาการใช้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และกฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 2. การให้บริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB เป็นการให้บริการร่วมระหว่าง บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB ตามประเภทและอัตราค่าบริการที่ ดีบีบี และ/หรือ 3BB กำหนด โดยการจัดเก็บค่าบริการผ่านดีแทค ยกเว้นกรณีการส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจมีการลด งดเว้น หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนตามการกำหนดของผู้ให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 3. การกำหนดจุดให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงสิทธิในการใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่าหากบุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว และนำไปใช้บริการในทางที่ทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้บริการที่ได้รับการกำหนดรหัสผ่านจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญา และทางแพ่ง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรับรู้ ยินยอม หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายในทุกกรณี และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดสำหรับผู้ขอใช้บริการที่ฝ่ายฝืนต่อกฎหมาย หรือใช้บริการโดยผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาใช้บริการ
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ จุดให้บริการ หรือพื้นที่ให้บริการ
 5. คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รัศมีและพื้นที่การให้บริการของบริการเสริม dtac wifi และ dtac wifi 3BB อาจมีข้อขัดข้องชั่วคราว หรือการถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยี นโยบายในการให้บริการ ปริมาณและจำนวนการใช้บริการ ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งความสามารถของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตปลายทาง
 6. เมื่อผู้ขอใช้บริการ ได้แสดงเจตนาขอใช้บริการ และผู้ให้บริการได้อนุมัติให้ใช้บริการ โดยการกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ศึกษาข้อมูล รับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญาการให้บริการอย่างครบถ้วนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการจนกว่าจะมีการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด
 7. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าขอใช้บริการผ่านช่องทาง ดังนี้
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
  • ดีแทค เซ็นเตอร์
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *1004 (ไม่คิดค่าบริการ และสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
  • บริการด่วนพิเศษ (ไม่คิดค่าบริการ และสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 8. การกำหนดรหัสผ่าน
  • สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนรายใหม่และรายปัจจุบันที่ใช้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB จะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการ
  • กรณีผู้ใช้บริการลืม รหัสผ่าน (Password) ของ dtac wifi และ dtac wifi 3BB สามารถขอรับ รหัสผ่าน (Password) ใหม่ได้ โดยโทร *4000#  สำหรับภาษาไทย และ *4000*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าบริการ) หรือติดต่อ 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองเป็นความลับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการใช้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB
  • การใช้งาน
   • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการ Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 30 นาที บนบริการ dtac wifi หรือ 15 นาที บนบริการ dtac wifi 3BB ระบบจะทำการ Log out ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  • ผู้ใช้บริการในขณะหนึ่ง (Concurrent users) สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ dtac wifi และ dtac wifi 3BB จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 ผู้ใช้บริการต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน dtac wifi และ dtac wifi 3BB ต่อครั้งเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ dtac wifi ด้วยสัญญาณ @ dtac wifi และผู้ใช้บริการ dtac wifi 3BB จะสามารถใช้สัญญาณ @ 3BB_dtac_wifi, @ 3BB_WiFi และ cyberpoint ในจุดให้บริการที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้บริการได้ที่ www.dtac.co.th/wifi หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • หมายเหตุ : สำหรับสัญญาณ cyberpoint จะสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
 9. ข้อสงวนสิทธิ
  • ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB ที่ได้รับจากบริษัทไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลใด
  • ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกี่ยวกับการใช้ dtac wifi และ dtac wifi 3BB ของผู้ใช้บริการ และ/หรือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้กระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
  • ในระหว่างการให้บริการฯ
   • ระบบจะมีการตัดการเชื่อมต่อของบริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 360 นาที และ 24 ชั่วโมงตามลำดับ เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  • การให้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
 1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าดีแทคทั่วประเทศ
 2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 4. สิทธิ์การใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB
 5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากการใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. คุณภาพของการใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อาจลดลงหรือไม่สามารถใช้บริการได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ตำแหน่งในการใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
 7. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณการใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อาจมีผลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพอุปกรณ์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและความคับคั่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซด์ที่เข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ
 8. ผู้ให้บริการมีการรักษาความปลอดภัยตามสมควรสำหรับระบบการใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จาก ผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
 9. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้า, เหตุขัดข้องของการรับส่งข้อมูล หรือ การล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ
 10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องแน่ใจว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเก็บไว้ในระบบหรือส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
 12. สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB ข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลกคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB หากผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่ามีการนำบริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB ไปใช้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต  ผิดกฎหมาย ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
เงื่อนไขและสัญญาการให้บริการเสริม dtac wifi
 1. มาตรการคุ้มครองสิทธิ์ wi-fi คลิกที่นี่
 2. สัญญาให้บริการ Wi-Fi ประเภทชำระค่าบริการล่วงหน้า คลิกที่นี่
 3. สัญญาให้บริการ Wi-Fi ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง คลิกที่นี่
 4. หลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน wi-fi คลิกที่นี่
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการขอใช้บริการ
 1. สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา
 2. อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจ "dtac wifi" มีรายละเอียดดังนี้
  • แพ็กเกจ dtac wifi 1ชั่วโมง นาน 1วัน จ่าย 19 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด นาน1วันจ่าย 39 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน
  • แพ็กเกจ dtac wifi 3BB ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 99 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน (สามารถใช้งานได้บนพื้นที่ๆ ให้บริการของ dtac wifi และ 3BB WiFi)
 3. สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล/องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12
  • แพ็กเกจ dtac wifi 3BB ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 99 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน (สามารถใช้งานได้บนพื้นที่ๆ ให้บริการของ dtac wifi และ 3BB WiFi)
 4. สำหรับผู้ให้บริการระบบเติมเงิน
  • แพ็กเกจ dtac wifi 1 ชั่วโมง นาน 1 วัน จ่าย 19 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด นาน 1 วันจ่าย 39 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน
  • แพ็กเกจ dtac wifi 3BB ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 99 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน (สามารถใช้งานได้บนพื้นที่ๆ ให้บริการของ dtac wifi และ 3BB WiFi)
เงื่อนไขการรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย
 1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครขอรับสิทธิในการรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องศึกษาเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายทั้งบริการปกติ หรือบริการเสริมก่อนการใช้บริการทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อจำกัดในการใช้บริการทุกครั้ง ซึ่งอาจมีบริการบางประเภท หรือการใช้บริการเครือข่ายร่วมในต่างประเทศบางเครือข่ายที่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการในประเทศ โดยหากผู้ให้บริการในต่างประเทศมีการเรียกเก็บค่าบริการจากการนำบริการไปใช้ในต่างประเทศ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามอัตราที่กำหนด
 2. กรณีหมดระยะเวลาการรับสิทธิ์ผู้ใช้บริการสามารถขอสมัครใช้บริการใหม่ได้ โดยเสียค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ ค่าบริการ SMS ค่าบริการ MMSค่าบริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย ค่าบริการข่าวสาร ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 4. อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. แพ็กเกจ dtac wifi แบบกำหนดชั่วโมงการใช้งาน จะเริ่มนับจำนวนการใช้งานตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ dtac wifi สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อนับจำนวนการใช้งานครบตามกำหนด ระบบจะทำการตัดการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 6. เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จระบบจะส่ง SMS ยืนยันการสมัคร ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้บริการ dtac wifi และ dtac wifi 3BB ได้หลังจากได้รับการยืนยัน