dtac eSIM

 • eSIM คืออะไร

  eSIM เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาฝังลงในโทรศัพท์ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพกซิมการ์ดพลาสติกแบบเดิม โดยยังสามารถเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบ dtac

 • ปัจจุบันมี Smartphone รุ่นใดบ้างที่รองรับการทำการ 2 ซิมแบบที่เป็น eSIM

  iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR และ iPhone 11 ที่มีเวอร์ชันของ iOS 12.1.1 ขึ้นไป

 • ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งาน eSIM ของ dtac ได้
  1. สามารถติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนซิม หรือเปิดเบอร์ใหม่ได้ที่สำนักงานบริการทั่วประเทศ (ใช้ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมการ์ด)
  2. ขั้นตอนในการเปลี่ยนซิม ให้นำซิมการ์ดเก่ามาขอทำซิมการ์ดใหม่แบบ eSIM
  3. เจ้าหน้าที่ dtac จะดำเนินการช่วยเหลือลูกค้า จนสามารถให้ใช้งานได้ dtac hall 52 สาขา
 • ถ้าลูกค้าซื้อ iPhone ใหม่ (2022) จะย้ายข้อมูล eSIM ได้อย่างไร
  1. สามารถติดต่อเพื่อทำการเปลี่ยนซิม หรือเปิดเบอร์ใหม่ได้ที่สำนักงานบริการทั่วประเทศ (ใช้ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมการ์ด)
  2. ขั้นตอนในการเปลี่ยนซิม ให้นำซิมการ์ดเก่ามาขอทำซิมการ์ดใหม่แบบ eSIM
  3. เจ้าหน้าที่ dtac จะดำเนินการช่วยเหลือลูกค้า จนสามารถให้ใช้งานได้ dtac hall 52 สาขา
 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีสายโทรเข้ามา

  เมื่อเริ่มต้นใช้งาน eSIM จะมีการกำหนดให้เบอร์ใดเป็นเบอร์หลักในการโทรออก (Voice Line) ถ้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขในการโทรออก จะปรากฎชื่อที่ลูกค้าตั้ง ให้ทำการแตะ เพื่อเปลี่ยนหมายเลขในการโทร
  กรณีมีการโทรเข้า จะมีสัญลักษณ์ แสดงตัวแรกของ ชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ เช่น ตั้งชื่อ Travel จะแสดงเป็นตัว “T” เพื่อให้ทราบว่าโทรเข้ามาที่เบอร์อะไร

 • ลูกค้าสามารถใช้ iMessage หรือ Facetime ได้ทั้ง 2 เบอร์หรือไม่
  สามารถกำหนดการใช้งาน iMessage หรือ Facetime ได้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งเท่านั้น
 • eSIM สามารถใช้งานได้กับกลุ่มลูกค้าใดบ้าง

  เปิดให้บริการกับลูกค้า dtac ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้ารายเดือน ลูกค้าเติมเงิน ลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก ลูกค้าองค์กร (Postpaid, Prepaid, SME, Corporate)

 • แผนบริการใดบ้างที่ให้บริการ eSIM

  dtac ให้บริการทุกแผนบริการ เช่นเดียวกันกับลูกค้าซิมปกติ

 • มีค่าบริการในการขอใช้ eSIM หรือไม่

  ไม่มีค่าบริการ

 • ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Dual SIM ที่เป็นแบบ eSIM ได้ที่ใด

  สามารถดูรายละเอียดที่ Apple's support