เพียงเติมเงินดีแทค
ผ่านตู้เติมเงินบุญเติม หรือเติมสบายพลัส

ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป รับฟรีโบนัสค่าเน็ตค่าโทร
วันนี้ - 8 มกราคมนี้ เท่านั้น

ตารางการเติมเงินและโบนัสที่จะได้รับ

จำนวนเงินที่เติม โบนัสที่จะได้รับ
น้อยกว่า 50 0
50 10
100 50
200 100
300 150
500 250
800 400
เงื่อนไขโครงการ
 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
 2. เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทาง ตู้เติมเงินบุญเติม หรือ ตู้เติมสบายพลัส ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. โบนัสที่ได้รับเมื่อรวมกับโบนัสคงเหลือไม่เกิน 10,000 บาท
 4. ลูกค้าจะได้รับโบนัสหลังจากทำรายการเติมเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับ SMS ยืนยัน
 5. โบนัสใช้เล่นอินเทอร์เน็ตฟรี และโทรฟรีได้ทุกเครือข่าย
   • คิดค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท (คิดเป็นนาที )
   • คิดค่าอินเทอร์เน็ต 2 บาท/MB
   • ส่ง SMS และ MMS ทุกเครือข่าย คิดข้อความละ 2 บาท
  • โบนัสมีระยะเวลา 3 วัน (ตัดรอบสิทธิ์เที่ยงคืนของวันที่ 3 นับจากวันแรกที่เติมเงินของครั้งนั้น)
  • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน จึงจะได้รับสิทธิ์การใช้โบนัส
  • เมื่อลูกค้าใช้งานระบบจะเริ่มหักจากโบนัสก่อน เมื่อโบนัสหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติโดยคิดตามโปรโมชั่นหลักของลูกค้าที่ใช้อยู่
  • โบนัสไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
  • ตรวจสอบโบนัสคงเหลือได้ที่ *101*5# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ดีแทคแอป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ระยะเวลากิจกรรม 8 ธันวาคม 2564 - 8 มกราคม 2565